Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Drugi List do Koryntian - studium w audycjach Trans World Radio

Nie ulega wątpliwości, że autorem Drugiego Listu do Koryntian jest apostoł Paweł. List ten jest jednym z najbardziej osobistych pism apostoła. Właśnie z tego listu dowiadujemy się najwięcej o życiu Pawła, o trudach, jakie ponosił w swojej apostolskiej służbie, o doświadczeniach, przez jakie przeszedł. Poznajemy życie i odczucia, przeżycia apostoła lepiej niż z jakichkolwiek innych jego pism.Okoliczności i cel napisania listu
 
W pierwszym Liście adresowanym do Koryntian apostoł Paweł napisał: " W Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy, bowiem otwarła się przede mną szeroko brama dla owocnej działalności..." (I Kor. 16, 9).
 
Apostoł pisał swój pierwszy list z Efezu, gdzie jego działalność misyjna rozwijała się w ogromnym tempie. Efez stał się bazą, z której oddziaływanie ewangelii rozprzestrzeniało się na całą Azję Mniejszą. Była to najprawdopodobniej największa akcja ewangelizacyjna pierwotnego chrześcijaństwa. To właśnie miał na myśli apostoł, pisząc, że "otwarła się przed nim szeroko brama dla owocnej działalności".
 
Paweł nie mógł tak po prostu zostawić wielkiej misji, ciągle się rozwijającej i udać się do Koryntu. W Koryncie oczekiwała na jego wizytę wspólnota, która miała wiele pytań, przechodziła przez wiele trudności, ale apostoł nie mógł pozostawić przynoszącej obfite owoce działalności ewangelizacyjnej i skoncentrować się na problemach jednego kościoła. Paweł myślał jednak o Koryntianach z miłością i nieustannie się o nich modlił. Byli oni jego duchowymi dziećmi i apostoł troszczył się o ich rozwój. Napisał więc do nich długi list, w którym obszernie odpowiedział na pytania, jakie mu przesłali, udzielił im wskazówek, jak rozwiązać nurtujące ich problemy i zapowiedział, że przybędzie do nich w późniejszym terminie.
 
Prawdopodobnie do tej wizyty apostoła doszło, ale była ona, z konieczności, bardzo krótka. Paweł miał zamiar odwiedzić Korynt jeszcze raz, ale w tym czasie zdarzył się wśród Koryntian nieznany nam bliżej incydent, który spowodował, że apostoł odwołał swoją wizytę i zastąpił ją listem, z którym posłał do Koryntu Tytusa. List ten nie zachował się, nie znamy więc jego treści. Z wypowiedzi Pawła wynika, że był to list, w którym apostoł bardzo stanowczo odniósł się do utrzymujących się w Koryncie nieprawidłowości. Paweł pisał ten list w smutku i we łzach, i zdawał sobie sprawę, że i Koryntian list ten zasmuci. Musiał jednak napisać do nich w ostrym, zdecydowanym tonie, aby rozprawili się w końcu z ciągle nękającymi ich problemami.
 
Apostoł oczekiwał z niecierpliwością na powrót Tytusa najpierw w Troadzie, a potem w Macedonii. Jakże bardzo się ucieszył, gdy Tutus przybył z pomyślnymi wiadomościami! W Koryncie uznano autorytet apostoła, usłuchano jego porad i przywrócono we wspólnocie porządek.
 
Uradowany Paweł napisał wtedy list, zwany dziś Drugim Listem do Koryntian. Wyjaśnia w nim, między innymi, dlaczego zmienił swą decyzję przybycia do Koryntu. W serdecznym tonie pisze też bardzo szczerze o wielu swoich odczuciach, troskach, przemyśleniach, wnioskach. I tak powstał list, dzięki któremu i my możemy mieć wgląd we "wnętrze" Pawła, w jego serce, jego duszę.
 
Podsumowując, możemy stwierdzić, że list znany dzisiaj jako Drugi List do Koryntian został napisany przez apostoła Pawła podczas jego pobytu w Macedonii, pod koniec r. 57, w czasie trwania wielkiej kampanii misyjnej pierwotnego Kościoła w Azji Mniejszej. Apostoł napisał do Koryntian jeszcze jeden ważny list, który niestety nie zachował się do naszych czasów, a który Koryntianom dostarczył wysłany przez Pawła Tytus.
 
Tematyka
 
Trudno mówić o jednym głównym temacie Drugiego Listu do Koryntian. W pierwszej jego części apostoł pisze najwięcej o Bogu, jako pocieszycielu, Tym, który zaspakaja wszelkie potrzeby wierzącego, ciągle go wspiera, podnosi i uświęca. Ufając takiemu Bogu chrześcijanin może prowadzić zwycięskie życie wiary.
           
Paweł broni też w tym liście, jak w żadnym z pozostałych swoich pism, swojej godności apostolskiej i podkreśla w ogóle wagę misji apostołów, jako tych posłańców Jezusa, których służba ma wielkie znaczenie dla uzyskania zbawienia przez ludzkość, zbawienia możliwego dzięki pojednaniu człowieka z Bogiem, poprzez Chrystusa.
 
Apostoł Paweł ukazuje się też w tym liście jako pasterz dusz ludzkich i daje tym samym godny naśladowania przykład duszpasterstwa, jako bardzo ważnej służby w Kościele chrześcijańskim.
 
Z zagadnień dogmatycznych, omawianych w tym liście, możemy wymienić naukę o odkupieniu ( 5, 14 - 21) i naukę o rzeczach ostatecznych: o sądzie ostatecznym ( 1, 14; 5, 10 ), ponownym przyjściu Chrystusa i o zmartwychwstaniu ( 4, 14 ).
 
Struktura listu
 
Nie jest łatwo usystematyzować treść Drugiego Listu do Koryntian, ponieważ jest w nim dużo więcej niż w innych pismach Pawła osobistych szczegółow i drobnych, drugorzędnych wątków, występujących obok myśli głównych, tworzących trzon tematyczny listu.
 
Oto próba naszkicowania struktury listu uwzględniająca jego tematyczną ciągłość:
 
I. Zwycięskie życie chrześcijanina.                                                        Rozdziały 1 - 7
 
 1. Wstęp,                                                                                                      1, 1 - 2
 2. Bóg, jako Ojciec, zaspakaja wszystkie nasze potrzeby              r.   1
 3. Bóg wszelkiej pociechy jest wierny, podnosi i uświęca            r.   2
 4. Życie chrześcijanina to życie w mocy Ducha Chrystusowego      r.   3
 5. Chrystus stale przemienia serce wierzącego człowieka            r.   4
 6. Człowiek należący do Chrystusa świadczy o Nim innym                     r.   5, 1 - 15
 7. Chrześcijanin prowadzący zwycięskie życie jest ambasadorem
     Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie.                                r. 5, 16 - 6, 13
 8. Zwycięskie życie chrześcijańskie to życie w uświęceniu              r. 6, 14 - 7, 1
 9. Bóg stale umacnia i pociesza szczerego chrześcijanina                 r. 7, 2 -16
 
II. Chrześcijanin jako dawca.                                                                  Rozdziały 8 - 9
 
 1. Przykład szczodrości                                                                           r. 8, 1 - 6
 2. Nawoływanie do szczodrości                                                            r. 8, 7 - 15
 3. Wytłumaczenie, na czym polega chrześcijańska szczodrość     r. 8, 16 - 9, 5.
 4. Zachęcenie do bycia szczodrym.                                                      r. 9, 6 - 15
 
III. Powołanie apostolskie Pawła                                                            Rozdziały 10 - 13
 
 1. Autentyczność apostolstwa Pawła                                                  r. 10
 2. Dowody na prawdziwość apostolstwa Pawła                                            r. 11
 3. Objawienia apostoła                                                                           r. 12
 4. Podsumowanie znaczenie apostolstwa Pawła.                            r. 13

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium II Listu do Koryntian na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutajOpcje Artykułu

Drugi List do Koryntian - studium w audycjach Trans World Radio | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń