Zjawiska Paranormalne

śro, 10 lut 2010, 08:28:08

Autor: Gość serwisu

Kontrowersyjny motyw zjawisk paranormalnych sięga już początku pojawienia się życia na ziemii. Dziś coraz częściej przeplata się on w zwartej przestrzeni - pomiędzy światem naszej rzeczywistości, a tym co stanowi obiekt badań i zainteresowań wielu tysięcy uczonych, duchownych i mistycznie wtajemniczonych.

Trudno byłoby znaleźć jednoznaczny i niepodważalny dowód na przyczynę istnienia tych fenomenaliów. Jednakże zasadniczą niejasność przyciąga związek problematyki psychologiczno – egzystencjalnej z wiarą chrześcijańską i naukami w Piśmie.

 

W pierwszym rzędzie nurtujące i intrygujące są takie cuda jak: Święty Graal, Całun Turyński, Zagadka Kodu Leonarda Da Vinci i wiele innych nieścisłości z zakresu teologii i wierzeń religijnych. W dzisiejszym zdysharmonizowanym świecie to Bóg zdaje się być jedynym względnie racjonalnym wyjaśnieniem tych skrajnie filozoficznych pytań. Prawdopodobnie nigdy nie poznamy do końca systemu życia i zrodzonych przez naturę cykl innych prawidłowości. Nauka jako najbardziej wpływowa dziedzina na ludzką psychikę i wyobraźnię kształtuje ich wiedzę na ten temat wyłącznie w sposób maskujący prawdziwą metafizykę.

 

Śmierć jest jakby punktem kulminacyjnym, gdyż to właśnie wtedy rozstrzyga się ostateczny los naszej dalszej wędrówki w świetle zbawienia. Nasze życie to węzeł i splot dramatycznych faktów i niepożądanych doświadczeń wypływających z przenikliwości świata psychofizycznego. W dzisiejszych czasach zaciera się coraz wyraźniej wiara w poglądy spuścizny minionych epok którą tworzyli przecież ponadczasowi przedstawiciele. Ludzie boją się wierzyć w predestynację która zaraźliwa jest w swej naturze a ponadto wypływa z przekonania negatywnych odczuć i i strachu przed nieznanym. Wiele dziś wskazuje na chaotyczność i uległość współczesnej kulturowości ludzkiej. Kwestią sporną pozostaje nadal wybór pomiędzy „antropocentryzmem” a „teocentryzmem”.

 

Choć Kościół umiejętnie i niezbicie przemawia za drugim , jednak wizerunek i życie dzisiejszego świata wskazują na środek zainteresowań jednostką. Subiektywizm aksjologiczny sprecyzowany i nastawiony na działanie naszych zmysłów opiera się na prawdzie i poznaniu bo tylko one według Biblii zapewniają przetrwanie i życie pozagrobowe. Etyka moralistyczna sugeruje przejawy życia ascetycznego w konfrontacji z filistersko – mizantropijnym nastrojem duchowym i stylem bytowania. Spektroskopia (nauka o duchach) mająca niewielu zwolenników swej kultowej teorii daje nam obraz cząstkowego wzglądu i możliwości ustosunkowania się do tych opiewających tajemnicą założeń. Dehumanizacja człowieka staję się dużym problemem w obliczu walki Kościoła z propagandą mniejszości społecznych i wyznaniowych. Nadciągające przepowiednie na przyszłe lata o treściach destrukcyjnych naszej planety kumulują sens i namiastkę prorockich wizji z przeszłości.

 

Kult satanistyczny to jeden z najgroźniejszych przejawów działania szatana którego celem jest przejęcie władzy nam ludzkim umysłem i kształtowaniem jego ideii. Ludzie słabej wiary szczególnie narażeni są na złe moce i demoniczne działania , poniekąd dla „pana śmierci” są oni łatwym ogniwem do dalszych rytualnych odużeń .Antyutopia funeralna  jest klęską ukazaną niestety przez pryzmat „sennych doświadczeń”.  Pamiętać należy przede wszystkim że w życiu nie chodzi o dogłębne poznanie prawdy której podmiotem badań są wytwory ludzkich występków wyobraźni czy pokus a skoncentrowanie się na wewnętrznych pragnieniach i sile która powinna prowadzić do „krainy lepszego życia”.

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20100213082808926