Arcybiskup Józef Kowalczyk Prymasem Polski

sob, 8 maj 2010, 15:09:12

Autor: Mirosław Miarczyński

Papież Benedykt XVI przyjął rezygnację arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, metropolity gnieźnieńskiego, a jednocześnie jego następcą i prymasem Polski, mianował nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

Abp Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 r. w Jadownikach Mokrych koło Tarnowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1962 r. w Olsztynie. Studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Rzymie, gdzie później wiele lat pracował, m.in. w Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów.

Po wznowieniu 17 lipca 1989 r. stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską został mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce i podniesiony do godności arcybiskupa tytularnego Heraklei. Święcenia biskupie przyjął 20 października 1989 r. w Bazylice św. Piotra z rąk papieża Jana Pawła II.

„Proszę Was, przyjmijcie go otwartym sercem, w duchu wiary, jako posłanego przez samego Chrystusa, który zapewnił Apostołów: Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam (J 20,21). Proszę Was również, czujcie się odpowiedzialni i pielęgnujcie wielkie ewangeliczne dziedzictwo i świadectwo życia św. Wojciecha. Bądźcie Jego wiernymi świadkami w waszych rodzinach i w życiu publicznym" – podkreślał prymas Polski abp Henryk Muszyński, żegnając się z wiernymi i polecając ich życzliwości – nieogłoszonego wówczas jeszcze następcę. List odczytano w niedzielę 2 maja we wszystkich parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej.

Honorowy tytuł prymasa Polski został decyzją papieża przywrócony arcybiskupowi gnieźnieńskiemu 19 grudnia 2009 r. Abp Henryk Muszyński przejął wówczas od kardynała Józefa Glempa, który dzień wcześniej ukończył 80 lat.

Nowy Statut Konferencji Episkopatu Polski, który wszedł w życie 7 października 2009 roku podkreśla przysługujące prymasowi Polski honorowe pierwszeństwo wśród biskupów polskich. Prymas jest również z urzędu członkiem Rady Stałej Episkopatu.

www.episkopat.pl

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20100508150912103