Czym Jest Krolestwo Boże?

pon, 7 cze 2010, 17:24:00

Autor: Gość serwisu

Już na samym początku dziejów ludzkości wydarzyło się coś, co pociągnęło za sobą katastrofalne skutki. Pewien anioł wszczął bunt przeciwko władzy Stwórcy i nakłonił pierwszą kobietę, Ewę, do zjedzenia zakazanego owocu.

Powiedział jej, mając na myśli także Adama: „Z całą pewnością nie umrzecie. Gdyż Bóg wie, że w tym samym dniu, w którym z niego zjecie, wasze oczy na pewno się otworzą i na pewno staniecie się podobni do Boga, będziecie znali dobro i zło” (Rodzaju 2:16, 17; 3:1-5). Ten zbuntowany anioł stał się znany jako Diabeł i Szatan (Objawienie 12:9).

 Czy Ewa go posłuchała? Biblia informuje: „Niewiasta (...) zobaczyła, że drzewo to jest dobre, by mieć z niego pokarm, i że jest czymś upragnionym dla oczu — tak, to drzewo miało ponętny wygląd. Wzięła więc jego owoc i zaczęła jeść. Potem dała też trochę swemu mężowi, gdy był z nią, i on go jadł” (Rodzaju 3:6). A zatem nasi prarodzice poparli bunt Szatana. W rezultacie pozbawili siebie i swych potomków możliwości życia w raju. Ich dzieci, zamiast się rodzić doskonałe i żyć wiecznie, odziedziczyły grzech i śmierć (Rzymian 5:12).

Jak w tej sytuacji zachował się Bóg, Suwerenny Władca wszechświata? Postanowił umożliwić ludziom uzyskanie przebaczenia grzechów (Rzymian 5:8). Ustanowił też rząd, który opanuje tę dramatyczną sytuację. Nazwano go „królestwem Bożym” (Łukasza 21:31).

Jaki jest cel istnienia Królestwa Bożego? Czym się ono charakteryzuje i jak wygląda w porównaniu z rządami ludzkimi? Kiedy miało zacząć panować?

JEZUS CHRYSTUS uczył swych naśladowców: „Macie więc modlić się w ten sposób: ‚Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi’” (Mateusza 6:9, 10). Powyższa modlitwa, często zwana „Modlitwą Pańską” lub „Ojcze Nasz”, wskazuje na cel ustanowienia Królestwa Bożego.

Poza tym Królestwo zostało powołane do istnienia, by ‛wola Boża działa się jak w niebie, tak i na ziemi’. A co jest wolą Boga? Przywrócenie takich stosunków między Nim a ludźmi, jakie zaprzepaścił Adam. Za pośrednictwem wspomnianego rządu Władca Wszechświata spełni też swą obietnicę stworzenia na ziemi raju, w którym dobrzy ludzie będą mogli żyć wiecznie. Usunie skutki grzechu pierworodnego i urzeczywistni cudowne zamierzenie co do naszej planety (1 Jana 3:8). Właśnie to Królestwo oraz wszystko, czego ma ono dokonać, jest głównym tematem Biblii.

Pod jakimi względami najlepszy?

Królestwo Boże to realny, niezwykle potężny rząd. Na jego potęgę wskazał prorok Daniel, zapowiadając, iż ‛Bóg nieba ustanowi królestwo, które zmiażdży wszystkie ludzkie królestwa’. Jednak w przeciwieństwie do człowieczych rządów, które powstają i upadają, Królestwo Boże „nigdy nie zostanie obrócone wniwecz” (Daniela 2:44). Ale na tym nie koniec. Królestwo to niezmiernie przewyższa rządy ludzkie pod każdym względem.

Władcą Królestwa Bożego jest najlepszy Król. Co o nim wiadomo? W swoim „śnie oraz wizjach” Daniel ujrzał tego Władcę Królestwa Bożego: ‛kogoś podobnego do syna człowieczego’ przyprowadzono przed oblicze wszechmocnego Boga, od którego otrzymał nieprzemijające „panowanie i dostojeństwo oraz królestwo” (Daniela 7:1, 13, 14). Owym Synem Człowieczym jest Jezus Chrystus, obiecany Mesjasz (Mateusza 16:13-17). Władzę w swoim Królestwie Bóg postanowił powierzyć swemu własnemu Synowi. Przebywając na ziemi, Jezus oświadczył niegodziwym faryzeuszom: „Królestwo Boże jest pośród was”. W ten sposób dał do zrozumienia, że on sam — przyszły Władca tego Królestwa — był obecny wśród nich (Łukasza 17:21).

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20100607172400118