OBOP: czy Polacy lubią Żydów?

sob, 26 cze 2010, 15:03:08

Autor: Teodor Lacher

Jak dowodzą wyniki sondażu TNS OBOP, prawie połowa Polaków jest zdania, że Żydzi mają zbyt duży wpływ na wydarzenia na świecie.

Większość Polaków nie reprezentuje poglądów antysemickich, ale aż 45,2 proc. uważa, że Żydzi mają zbyt wielki wpływ na to, co dzieje się na świecie. 34,2 proc. zgadza się z twierdzeniem, że Żydzi mają zbyt duży wpływ na politykę w Polsce, 34,1 proc. zaś, że na gospodarkę. Jedna czwarta Polaków uważa, że środowisko żydowskie zbyt mocno oddziałuje na polskie media.

Czy Polacy lubią Żydów?

Niemal połowa ankietowanych (46,7 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że Polacy nie lubią Żydów. Taki pogląd najczęściej reprezentują osoby mieszkające w wielkich miastach, zainteresowane polityką, które określają swoje poglądy polityczne jako centrolewicowe i centroprawicowe. Częściej są to mężczyźni i osoby w wieku 20-39 lat.

Ponad jedna trzecia (38,6 proc.) badanych przez TNS OBOP jest odmiennego zdania. Z opinią, że Polacy nie lubią Żydów nie zgadzają się najczęściej kobiety, osoby bardzo młode (15-19 lat) lub przynależące do dwóch najstarszych grup wiekowych (50 i więcej lat), mieszkańcy średnich i małych miast i tacy, którzy nie interesują się polityką lub deklarują poglądy prawicowe.

Antysemityzm

Tylko 67,9 proc. ankietowanych przyznało, że zetknęli się ze słowem "antysemityzm". Jedna czwarta (24 proc.), że nie. Pojęcie antysemityzmu jest najczęściej kojarzone z niechęcią i nielubieniem Żydów, rzadziej z nienawiścią i wrogością. Tylko 13 proc. Polaków jest zdania, że antysemityzm to problem poważny.

Przerażające wydaje się to, że aż 19,6 proc. Polaków twierdzi, że chociaż Holokaust był wielką zbrodnią, to "dobrze się stało, że w jej wyniku w Polsce prawie w ogóle nie ma Żydów". Jedna szósta (16,2) ankietowanych uważa, że wszelkie problemy Żydów są karą za ukrzyżowanie Chrystusa.

 

OBOP

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20100626150308381