89 Konferencja Doroczna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

sob, 17 lip 2010, 18:18:06

Autor: Dariusz Zuber

 

LXXXIX Konferencja Doroczna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

 

W dniach od osiemnastego do dwudziestego czerwca w ośrodku Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP w Katowicach, przy ul. Reymonta 4, obradowała LXXXIX Konferencja Doroczna KEM w RP. Wzięli w niej udział wszyscy duchowni ordynowani – wchodzący w skład Zgromadzenia Duchownych oraz delegaci świeccy – po jednym z każdej parafii, a także osoby przewodniczące stałym Komitetom kościelnym, kaznodzieje miejscowi prowadzący parafie i osoby zaproszone przez Przewodniczącego Konferencji Dorocznej. Obradom przewodniczył ks. bp Edward Puślecki, zwierzchnik KEM w RP. Gościem specjalnym Konferencji była ks. bp Rosemarie Wenner, zwierzchniczka niemieckiej Konferencji Dorocznej.

Hasło tegorocznej Konferencji brzmiało: „Przyjdź…, weź…, przekaż!”. Konferencja Doroczna, stanowiąca zgromadzenie o charakterze synodalnym, to najważniejszy organ KEM w RP. Do kompetencji Konferencji Dorocznej należy: podejmowanie uchwał w zakresie ogólnych spraw kościelnych oraz uchwalanie ważniejszych przepisów kościelnych, sprawy finansowe, strukturalne i personalne. A także piecza nad zachowaniem metodystycznej nauki i podniesieniem życia moralno-religijnego. Organami pomocniczymi Konferencji Dorocznej są Komisje m.in. do spraw: społecznych, kwalifikacji i święceń pastorskich, kobiet, młodzieży, wychowania chrześcijańskiego i masmediów. Z okazji osiemdziesiątej piątej rocznicy istnienia parafii ewangelicko-metodystycznej w Katowicach i dziewięćdziesiątej rocznicy działalności Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce odbyło się uroczyste nabożeństwo jubileuszowe. Rozpoczęło się ono dynamicznym występem orkiestry z kopalni górniczej. Brało w nim udział liczne grono ekumenicznych gości oraz senator Leszek Piechota, wiceprezydent Katowic i zarazem członek katowickiej parafii.

Podczas Konferencji Dorocznej kobieta ubiegała się o przyjęcie na urząd pastorski. W ubiegłym roku na zamkniętej sesji duchownych, po dyskusji nastąpiła sytuacja patowa. Ubiegającej się pozostawiono możliwość ponownego aplikowania o możliwość zostania pastorem za rok. W międzyczasie Monika Zuber została szczęśliwą matką i w tym roku ponownie ubiegała się o przyjęcie na I rok próby. Jej mąż, Dariusz, został na tegorocznej Konferencji ordynowany na diakona. Na zgromadzeniu duchownych postawiono wiele pytań, jak jako para małżeńska będą pełnić swoją służbę i jak służbowa nominacja małżonków wpłynie na ich posługę w Kościele. Otwarta i uczciwa dyskusja doprowadziła w tym roku do pozytywnej decyzji duchownych. Po raz pierwszy od wczesnych lat siedemdziesiątych kobieta może ponownie pełnić pastorską służbę i ma otwartą drogę do ordynacji.

W myśl Prawa Wewnętrznego KEM w RP diakonem może zostać osoba (tak mężczyzna, jak i kobieta), która odbyła co najmniej dwuletnie studium konferencyjne z wynikiem dodatnim i cieszy się nieposzlakowaną opinią. Kandydat bądź kandydatka co roku składa egzaminy przed Radą Wykształcenia Pastorskiego, a Komisja Kwalifikacji i Święceń Pastorskich bada jego lub jej kwalifikacje moralne oraz opiniuje (bądź nie) podanie o przyjęcie w poczet diakonów. Rekomendację taką zatwierdza Zgromadzenie Duchownych, a aktu ordynacji dokonuje biskup przez położenie rąk i modlitwę.

20 czerwca na zakończenie LXXXIX Konferencji Dorocznej ks. bp Patrck Streiff, zwierzchnik Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej, dokonał aktu ordynacji dwóch diakonów: Sebastiana M. Niedźwiedzińskiego i Dariusza Zubera. Oprócz diakonów ordynowano na prezbitera ks. Jacka Olejniczaka. Proces ordynacyjny rozpoczęła w tym roku teolożka Monika Zuber, żona ks. Dariusza. 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20100717181806406