Chrześcijańska większość nietolerowana

pon, 9 sie 2010, 20:37:28

Autor: Jacek Lehr

„Nietolerancja religijna na świecie wzrasta. Przy tym dobrze udokumentowany jest fakt, że najbardziej dyskryminowani są chrześcijanie różnych wyznań – stwierdził przedstawiciel Watykanu na konferencji w Astanie. – Ponad 200 mln z nich cierpi dyskryminację z powodu struktur kulturowych czy prawnych w ich krajach”.

Wikipedia

/

CC-SA 3.0

Kraje należące do OBWE

 

Nieraz także religia wyznawana przez większość mieszkańców kraju pada ofiarą nietolerancji i dyskryminacji. Tego niepokojącego zjawiska nie przemilcza Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Na jej konferencji wysokiego szczebla o nietolerancji i dyskryminacji, która odbyła się 29 i 30 czerwca w stolicy Kazachstanu Astanie, sprawę tę poruszył szef delegacji Stolicy Apostolskiej, która jest od samego początku członkiem OBWE. Ma ona przy wiedeńskiej siedzibie organizacji swego stałego przedstawiciela, prał. Michaela Banacha, który również wszedł w skład kilkuosobowej delegacji watykańskiej. Jednak na jej czele stanął sam sekretarz Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. Bp Mario Toso SDB miał w ciągu dwudniowego spotkania aż pięć wystąpień, w tym na jego otwarciu i na sesjach poświęconych walce z antyislamizmem oraz antysemityzmem, jak też roli edukacji. Szczególne znaczenie miało jednak to, co powiedział na sesji o dyskryminacji chrześcijan i wyznawców innych religii.

„Nietolerancja religijna na świecie wzrasta. Przy tym dobrze udokumentowany jest fakt, że najbardziej dyskryminowani są chrześcijanie różnych wyznań – stwierdził przedstawiciel Watykanu na konferencji w Astanie. – Ponad 200 mln z nich cierpi dyskryminację z powodu struktur kulturowych czy prawnych w ich krajach”. Bp Toso przypomniał to, co mówił o takich sytuacjach w Europie Benedykt XVI w styczniowym przemówieniu do korpusu dyplomatycznego, a następnie podkreślił konieczność zdecydowanej walki społeczności międzynarodowej z nietolerancją tak chrześcijan, jak też każdej innej wspólnoty religijnej. Jak zauważył, OBWE jest w tym względzie pionierska, od dawna już głosząc, że państwa mają walczyć z dyskryminowaniem wyznawców Chrystusa. Jednak w niektórych jej krajach członkowskich nadal dochodzi do dyskryminacji prawnej chrześcijan, przemocy wobec nich, nawet zabójstw. Narusza się ich wolność opinii i nie uznaje publicznej roli religii. Myli się pluralizm z relatywizmem, który podważa godność osoby. Również ze strony mediów chrześcijanie doznają nietolerancji i ludzie wierzący są w nich nieraz oczerniani. Zamyka się im dostęp do mediów, co właśnie godzi w autentyczny pluralizm.

Sekretarz Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” wyraził też uznanie dla pracy ustanowionych już przed pięciu laty trzech osobistych przedstawicieli przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Każdy z nich zajmuje się odpowiednio walką z antysemityzmem, z nietolerancją i dyskryminacją wobec muzułmanów oraz z takimi samymi postawami względem chrześcijan czy wyznawców innych religii.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20100809203728913