List do Zborów KChB z okazji Święta Żniw

śro, 8 wrz 2010, 11:23:05

Autor: Rafi F

Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, wykrzykujmy mu radośnie w pieniach, gdyż wielkim Bogiem jest Pan i Królem wielkim nad wszystkich bogów (Ps. 95, 2-3). Tradycyjnie w okresie powakacyjnym obchodzimy w naszych Zborach Święto Dziękczynienia – Święto Żniw. Szukając biblijnego tła tego święta możemy wskazać na Święto Namiotów, które było obchodzone w Starym Testamencie.

Trwało ono 8 dni, przy czym pierwszy i ostatni dzień był bardzo uroczysty. Całe święta były dobrym momentem do przypomnienia sobie Bożego błogosławieństwa (3 Moj. 23, 34-43). Izraelici wspominali wędrówkę po pustyni, aby wiedzieli, że posiadany przez nich majątek i domy były nie tylko wynikiem ich pracy, ale Bożego błogosławieństwa. Była to bardzo dobra lekcja, gdyż człowiek z natury ma tendencję do zapominania o Bożej dobroci i o Bożych obietnicach. Pamięć o Bożym błogosławieństwie wymaga refleksji, wejrzenia w siebie i modlitwy. Przykład takiej postawy odnajdujemy w Psalmach 92, 93 95, 96, 136 i innych. Siostry w Szczecinie napisały nawet własne psalmy dziękczynne, w których wyraziły swoją wdzięczność Bogu za okazane im łaski.

W obliczu wszystkich trudności, które ostatnio dotykają nasz kraj, zachętą dla nas niech będą słowa Pana, że „dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustanie siew i żniwo” (1 Moj. 8, 22). Dziękujemy wszystkim zborom, które pośpieszyły na pomoc braciom w wierze i naszym rodakom w tym trudnym momencie, poprzez wsparcie finansowe lub zorganizowanie grup pomocy na terenach dotkniętych powodzią.

W okresie jesiennym już od dziesięcioleci wyrażamy naszą troskę o jedność Kościoła i pracę ogólnokościelną poprzez złożenie ofiary dziękczynnej – żniwnej, która w całości przekazywana jest do Kancelarii Rady Kościoła. Obok stałych zobowiązań finansowych, takich jak edukacja, troska o emerytowanych pracowników Kościoła, wsparcie dla miesięcznika „Słowo Prawdy” i zapewnienie właściwego funkcjonowania Kancelarii Rady Kościoła, pragniemy też część Waszej ofiary przeznaczyć na nowo wznoszony ośrodek misyjny w Bielsku-Białej. Dobrą tradycją byłoby wspieranie raz do roku planów inwestycyjnych jednego ze zborów naszego Kościoła.

Wysokość Waszych ofiar stanowi o możliwości realizowania zadań ogólnokościelnych. Szczere i ochotne podejście do złożenia ofiary pomoże w dobrym realizowaniu tych zadań. Naszą modlitwą jest aby Bóg w swojej łasce wynagrodził Waszą troskę i zaspokoił wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie (Fil. 4, 19).

 

Prezbiter Gustaw Cieślar Przewodniczący Rady Kościoła

Prezbiter Mieczysław Piotrowski Zastępca Przewodniczącego Rady Kościoła

za: dlajezusa.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20100908112305298