Rabin na Synodzie Biskupów

sob, 16 paź 2010, 06:34:14

Autor: Teodor Lacher

Na muzułmańską tolerancję oraz proarabską politykę biskupów chrześcijańskich zwrócił uwagę ojców synodalnych rabin Dawid Rosen. Synod Biskupów dla Bliskiego Wschodu rozpoczął się kilka dni temu.

- W przemówieniu rabina Rosena na Synodzie „nie zabrakło negatywnych słów o chrześcijańskich wspólnotach w krajach arabskich, które jego zdaniem miałyby postępować niezgodnie z linią wytyczoną przez Kościół w dziedzinie stosunków z Żydami” -  zaznacza „L'Osservatore Romano”.

Doradca Wielkiego Rabinatu Izraela mówił o nieznajomości chrześcijaństwa przez wyznawców judaizmu i na odwrót.

Dziennik podkreśla, że Rosen „wysunął kwestię, nad którą warto się zastanowić, czy intencją [Synodu] jest przyczynienie się do budowy atmosfery pokojowej koegzystencji w Ziemi Świętej oraz całym regionie”.

Rabin stwierdził, iż konieczne jest wzajemne poznanie. Po przypomnieniu postępów w dialogu między katolikami i wyznawcami judaizmu w ostatnim dziesięcioleciu, uwypuklił, że „zaskoczony był odkryciem wśród duchowieństwa katolickiego, a niekiedy i wśród hierarchii niektórych krajów, nie tylko nieznajomość współczesnego judaizmu, ale częstokroć nawet soborowego dekretu 'Nostra aetate”.

Wystąpienie to odnotował biuletyn rzymskiej gminy żydowskiej. „Pomyślność chrześcijańskich wspólnot na Bliskim Wschodzie jest barometrem kondycji moralnej naszych krajów. Możliwość swobodnego korzystania przez chrześcijan z praw obywatelskich i religijnych świadczy o zdrowiu bądź chorobie poszczególnych społeczeństw Bliskiego Wschodu” – cytuje Rosena biuletyn.

„W szerokim kontekście geograficznym wpływ konfliktu zbyt często prowadził do odejścia wielu chrześcijan od głoszonych przez Kościół jego żydowskich korzeni, a niekiedy do wyboru historycznych uprzedzeń” – powiedział Rosen, cytowany przez biuletyn rzymskiej gminy żydowskiej.

Rabin wyraził on także opinię, że „przyszłość naszych wspólnot związana jest z tym, by nasi bracia muzułmanie widzieli obecność chrześcijan i Żydów jako w pełni uzasadnioną i integralną część regionu jako całości”.

KAI

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20101016063414267