Nie będzie kobiet pastorów

nie, 17 paź 2010, 10:25:02

Autor: Maria Czerw

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego opowiedział się przeciw ordynacji kobiet na księży. W wyniku tajnego głosowania 33 członków Synodu Kościoła opowiedziało się „przeciw”, a 20 „za”. Wstrzymujących się od głosowania było 7.

8. sesja XII Synodu Kościoła odbywa się w Bielsku-Białej. Jedną z najważniejszych spraw poruszanych w czasie tej sesji było głosowanie nad wnioskiem o umożliwienie w Polsce ordynacji kobiet. To sprawa, nad którą dyskusja wśród polskich ewangelików trwa od dawna. Kilkadziesiąt europejskich kościołów luterańskich dopuszcza ordynację kobiet na księży, np. w Dani pierwszą kobietę ordynowano w 1947 roku, tymczasem w Polsce panie nadal mogą być tylko diakonami.

 

Synod postanowił utajnić dzisiejsze głosowanie ze względu na polaryzację stanowisk. - W wyniku tajnego głosowania 33 członków Synodu Kościoła opowiedziało się "przeciw", a 20 "za". Wstrzymujących się od głosowania było 7. Zgodnie z procedurą, głosowanie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego odbywa się w obecności co najmniej 2/3 członków synodu. Zmiany prawa można dokonać dzięki ponad 2/3 całości głosów za przyjęciem wniosku - informuje ks. Wojciech Pracki, rzecznik prasowy Kościoła.

 

- (...) Teologicznie nie ma przeciwwskazań dla ordynacji kobiet, ale musimy się mocno zastanowić nad kwestiami organizacyjnymi - mówił w czasie dyskusji ks. dr Marek Uglorz, pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Dyskusja Synodu Kościoła ujawniła wśród jego członków różne stanowiska w kwestii ordynacji kobiet na księży. Pojawiły się opinie jednoznacznie popierające ordynację kobiet, jak i przeciwne. Biskup Kościoła zwrócił uwagę na trudności natury organizacyjnej w obrębie omawianego zagadnienia. Poruszył kwestię potencjalnych małżeństw księży zgłaszających się do wyborów na proboszcza do jednej parafii. „Co z małżeństwem w parafii, która może utrzymać tylko jednego księdza w funkcji proboszcza?”.

 

Wskazano na możliwość delegowania małżeństw księży na Śląsk Cieszyński, gdzie funkcjonują duże parafie. Diakon Małgorzata Gaś przypomniała, że także parafie diasporalne cieszą się służbą dwóch duchownych w urzędzie prezbitera i diakona. Podobna sytuacja miała miejsce w parafii szczecińskiej. „Wariant dwóch duchownych w jednej parafii, nawet diasporalnej, jest najtańszym z możliwych – dwóch księży korzysta z jednego mieszkania służbowego” – uzupełnia diakon Małgorzata Gaś. „W kwestii zbawienia nie ma różnicy, ale do posługi przy Stole Pańskim Jezus powołał dwunastu apostołów” – oponował ks. Paweł Anweiler, biskup ewangelickiej diecezji cieszyńskiej. Z punktu widzenia Nowego Testamentu, „Wieczernik ma znaczenie dla teologii urzędu duchownego, ale czy najważniejsze? Teologicznie nie ma przeciwwskazań dla ordynacji kobiet, ale musimy się mocno zastanowić nad kwestiami organizacyjnymi” – dodał ks. dr Marek Uglorz – pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

 

Synod Kościoła postanowił utajnić głosowanie ze względu na polaryzację stanowisk. W wyniku tajnego głosowania 33 członków Synodu Kościoła opowiedziało się „przeciw”, a 20 „za”. Wstrzymujących się od głosowania było 7. Zgodnie z procedurą, głosowanie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego odbywa się w obecności conajmniej2/3 członków synodu. Zmiany prawa można dokonać dzięki ponad 2/3 całości głosów za przyjęciem wniosku.

 

W związku z powyższym w trakcie 8. Sesji XII Synodu Kościoła Ewangelickiego w RP, nie zatwierdzono ordynacji kobiet na prezbiterów – księży.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20101017102502293