Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

czw, 13 sty 2011, 20:58:03

Autor: Joanna Gacka

„Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach” – te słowa zapisane w Dziejach Apostolskich będą hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2011 r.

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp.
(na podstawie źródeł Polskiej Rady Ekumenicznej)
 
W tym roku we Wrocławiu Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się między 16 a 23 stycznia 2011r.
Szczególnie chcemy zaprosić wszystkich 18 stycznia do Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej o godz. 18:00 na wieczór refleksyjno - muzyczny. Tematem tego dnia będzie „Nauka apostolska a współczesność”. Wykłady wygłosi prof. Wojciech Szczerba, rektor EWST, ks. Mirosław Maliński Diecezjalny Duszpasterz Akademicki oraz dr Piotr Lorek dziekan EWST.
Na zakończenie wieczoru zaplanowano występ chóru kameralnego Cappella Ecumenica z repertuarem m.in. J. S. Bacha, M. Praeoriusa, D. Cashmore’a etc.

www.ewst.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20110113205803507