Błogosławiony Jan Paweł II

nie, 1 maj 2011, 01:01:55

Autor: Mirosław Miarczyński

Dziś papież Jan Paweł II, po rekordowo krótkim procesie beatyfikacyjnym, zostanie wyniesiony na ołtarze. Spełnione zostaną w ten sposób pragnienia wielu wiernych z całego świata, którzy już po śmierci Karola Wojtyły na placu Świętego Piotra trzymali transparenty "Santo Subito".

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się niemal od razu po jego śmierci - w maju 2005 roku - nie została w jego przypadku zastosowana zasada czekania przez 5 lat na rozpoczęcie procedury. W trakcie procesu przesłuchano 122 świadków i zgromadzono dokumentację liczącą 2414 stron.

W 2009 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót jana Pawła II, który zamknął zasadniczą część procesu beatyfikacyjnego. Decyzja o beatyfikacji 1 maja 2011 r. została ogłoszona w styczniu w Rzymie.

Beatyfikacja papieża jest połączona z obchodami ustanowionej przez niego Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

W szczególny sposób postanowili uczcić beatyfikację stypendyści powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, której celem jest wspieranie zdolnej młodzieży. Stypendyści nawiązują do słów homilii Jana Pawła II z sierpnia 2002 r., kiedy to papież nawoływał, aby „przekazać światu ogień miłosierdzia”. Symbolem „iskry Bożego miłosierdzia” mają być specjalne lampiony z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny i Jana Pawła II. Podczas wieczornego czuwania w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego lampiony z ogniem z łagiewnickiego sanktuarium zostaną przekazane w na ręce przedstawicieli instytucji publicznych w całym kraju.

Beatyfikacja to katolicki akt kościelny uznający osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na publiczny kult o charakterze lokalnym. Od jutra Jan Paweł II będzie mógł być patronem kościołow i kaplic, będzie też można prosić go o wstawiennictwo podczas publicznych obrzędów religijnych.

Metropolita Krakowski wydał już zezwolenie (imprimatur) na „Litanię do Błogosławionego Jana Pawła II”. Wylicza ona cechy posługi pasterskiej polskiego papieża i zawiera takie sformułowania jak: Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie”, „Papieżu Bożego Miłosierdzia”, "Całkowicie oddany Maryi" czy "Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej".

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20110501010155423