Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Ksiądz Natanek suspendowany

Ksiądz Natanek został ukarany suspensą za "ostetntacyjne nieposłuszeństwo, nie podporządkowanie się zaleceniom dyscyplinarnym, kontynuowanie szkodliwych wystąpień i publiczne podważanie autorytetu pasterzy kościoła". Pod dekretem podpisał się kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.Prezentujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego w sprawie sankcji kanonicznych podjętych wobec ks. Piotra Natanka

Zwracam się do Was, drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, z trudną, ale równocześnie ważną wiadomością. Jako biskup Kościoła Krakowskiego, w poczuciu odpowiedzialności za Jego jedność, jak też za prawdę i wiarygodność przekazywanej w nim Ewangelii Jezusa Chrystusa, zmuszony byłem podjąć zasadnicze decyzje wobec kapłana naszej archidiecezji ks. dr. hab. Piotra Natanka i ukarać go suspensą, zgodnie z przepisem Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1371, 2º). Oznacza to, że ks. P. Natanek nie może sprawować żadnych czynności kapłańskich ani wykonywać władzy rządzenia.

Decyzja ta została podjęta po zignorowaniu przez ks. P. Natanka kanonicznych upomnień i dekretów dyscyplinarnych, niewywiązaniu się ze złożonych deklaracji respektowania ich postanowień, jak też wskutek odrzucenia przezeń propozycji rozmów z przełożonymi, do których był wielokrotnie wzywany. Każdy kapłan w dniu święceń przyrzeka cześć i posłuszeństwo swemu biskupowi oraz jego następcom. Ksiądz Natanek temu przyrzeczeniu się sprzeniewierzył.

Podstawą niniejszej decyzji jest ostentacyjnie okazywane przez ks. Piotra Natanka nieposłuszeństwo, polegające na uporczywym głoszeniu przezeń niezgodnych z nauką Kościoła poglądów dotyczących królowania Jezusa Chrystusa, opartych na prywatnych objawieniach oraz inspirowanych obcymi nauce Kościoła doktrynami sekt eschatologicznych. Ksiądz Piotr Natanek przeinacza w ten sposób nie tylko ugruntowaną naukę o skuteczności zbawienia w Kościele, ale nadto swoje specyficzne głoszenie kultu Matki Bożej, aniołów i świętych miesza z magicznie pojmowaną wiarą, co prowadzi do ośmieszania wyznania Kościoła. W swoim przekazie, rozpowszechnianym przez media elektroniczne, publicznie podważa autorytet biskupów i kapłanów, pomawiając ich o niewiarę i współdziałanie z wrogami Kościoła. W odpowiedzi na krytyczne uwagi swoich pasterzy i współbraci kapłanów podejmuje próby tworzenia własnych struktur, do których włącza pozyskanych zwolenników, odwodząc ich tym samym od wspólnoty Kościoła powszechnego i narażając na wielkie szkody duchowe i moralne. Swoją samowolę okazał w czerwcu br., kiedy to dopuścił się nieważnego asystowania przy zawarciu małżeństwa mimo braku uprawnień wymaganych przez prawo kościelne.

Zwracam się także do tych, którzy związali się z ks. Piotrem Natankiem. Niech pomogą mu powrócić do jedności z Kościołem i zgody ze swoim biskupem. Jeśli zaś będą nadal podzielali jego obecne przekonania, staną się współodpowiedzialni za powstające w Kościele zamieszanie i wynikłe stąd szkody w Jego wspólnocie.

Drodzy Bracia i Siostry! Decyzja, którą zgodnie z moją apostolską odpowiedzialnością musiałem podjąć, sprawia tak mnie, jak i całej wspólnocie Kościoła Krakowskiego prawdziwy ojcowski ból. Równocześnie jednak słowa te piszę z nadzieją, że ks. Piotr Natanek, po pozytywnym przyjęciu tej decyzji, powróci do pełnienia owocnej i gorliwej posługi we wspólnocie Kościoła katolickiego. Kara suspensy ma nakłonić winnego do poprawy. Jeśli ksiądz podporządkuje się wydanym poleceniom, podejmie drogę pokuty i naprawy wyrządzonego zła, może prosić o zwolnienie z kary.

Proszę także o nieustanną modlitwę o jedność, zgodę i wierność wszystkich pasterzy i wiernych w Kościele za przyczyną Maryi – Matki Kościoła, naszych świętych patronów, a szczególnie przez orędownictwo bł. Jana Pawła II.

 

Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.

Stanisław kard. Dziwisz
Arcybiskup Metropolita KrakowskiOpcje Artykułu

Ksiądz Natanek suspendowany | 24 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Yasmin sob, 23 lip 2011, 17:27:03

Przykro mi bardzo, że tego konfliktu nie udało się rozwiązać inaczej. Nie rozumiem, ale i nie oceniam. Tylko wielka szkoda.

 
skierka sob, 30 lip 2011, 12:23:01

                    CHŁODNYM OKIEM , JEDNORAZOWY "WYSKOK " CZY PRAWIDŁOWOŚĆ ?

  To może być "wierzchołek góry lodowej" /oby tak nie było / nie ma takiej instytucji która nie przeżywałaby trudnych chwil ,

  dotyczy to takze kościoła , problem w takiej a nie innej polityce informacyjnej .

   W dostępnym mi wydawnictwach nie ma nic / ! / o przyczynach wyraźnego kryzysu który ostatnio przeżywa moja organizacja,

   za bardzo kojarzy się to z czasami przedluterańskimi w których robiono dobra minę do złej gry , udawano że nic się złego nie

   dzieje podczas gdy jednak się działo / i imię "ducha posłuszeństwa " /

   W tej sytuacji rzeczą naturalna jest poszukiwanie opdowiedzi "dlaczego ?" ... i jej nie ma...

   Pozostaje jedynie pogańska prasa i wiadomości nieoficjalne , nie, nie wolno traktować laikatu jak grupy niesfornych uczniaków

   odcinając ich od ważnych informacji , tym bardziej ,że czasy się zmieniają ,laikat już nie ustępuje wykształceniem

   duchowieństwu..

    Nie wiem kim jest ks. Natanek... ale teraz już wiem .... zrobiono mu bezlatną reklamę...

    Załóżmy że :

    Sytuacja się nie zmieni , wierni nadal będą żyli w luce informacyjnej , nadal widzieć będą  " pustostany " w swiątyniach ,

    brak jakiejkolwiek reakcji ,próby analizy kryzysu, podjęcia środków praktycznych wtedy obowiązywać bedzie spiskowa teoria dziejów

   i ksiądz Natanek "wejdzie w buty Savonaroli "

 
skierka sob, 6 sie 2011, 15:49:15

  Zachęcony przez ks. kardynała,przez ten tydzień zmusiłem się do codziennego odsłuchiwania kazań ks. Natanka.

   Tak aby wyrobic sobie chłodny, bezstronny pogląd na jego słowa , nie tego nie da się słuchać bez emocji

   / dobrych lub złych , nie chciałbym poruszac wątków ubocznych /

To bardzo mocna osobowość , jeżeli ktoś wychowany w warunkach żelaznej dyscypliny "wali prawdę na skutki nie patrząc "

 to na takie złamanie dyscypliny nie stać pierwszego lepszego księdza.

 Ma pewna przewagę kaznodziejską , jego mowę się pamięta , ze wstydem przyznaję że kazanie księdza o zacięciu

 teologiczno- akademickim  pamiętam ...ok. pól godziny tym bardziej ,że na ogół nie ma na ogól jakiegokolwiek odniesienia

 do praktycznej rzeczywistości , Natanka sie pamięta...

 Jesli sprawy kościoła będą się nadal  pogarszać ... to milczący ks. Natanek może byc bardziej niebezpieczny niż ten przemawiajacy

 , kto wie... prawie męczennik.

  W tle ... pieniądze i czas, proces obumierania koscioła w Polsce jest znacznie bardziej dynamiczny niż w Eurpie zach.

 Siłą rzeczy ilość kapłanów można przyjąć w ciągu ostatnich dwudziestu lat za constans, natomiast liczba AKTYWNYCH wiernych

  uległa gwałtownej zmianie , to musi oznaczać utrate powaznej częsci dochodów.

  Problem w tym że kościół "tolerancyjny" "nowoczesny ":/jak go zwał tak zwał / grupuje wokół siebie tych "nowoczesnych"

 wiernych takich co to w świątyni bywają np. na pasterce czy rezurekcjach , kosciół powiedzmy "Rydzykowy"

 gromadzi tych żarliwych, SKŁONNYCH  DO  POŚWIĘCEŃ

 Prędzej czy poźniej MUSI  nastąpić podział , niekoniecznie instytucjonalny , owszem chyba już jest.

 

 P.S. usilnie proszę o niepodejmowanie kwestii słuszności poglądów w/w ksiedza. 

 

 
 • Yasmin sob, 6 sie 2011, 17:04:04
 • skierka nie, 7 sie 2011, 13:52:38
 • skierka pon, 8 sie 2011, 12:50:27
 • skierka pon, 8 sie 2011, 16:21:53
skierka śro, 10 sie 2011, 16:08:13

Istnieje Marianno niebezpieczeństwo Marianno ,że się  pogubimy w dziesiątkach wątków.

1. Jak przebiega współczesny proces laicyzacji ?

 "ora et labora " z tej zasady utraciliśmy drugi człon, w tych strukturach nie da się pracować , można się jedynie pomodlić,

  która kongregacja odpowiada za REALIZACJĘ nauki społecznej kościoła ? co nie ma takiej ? no konkretnie

  który pion ?

Nie kto inny jak JP2 na początku tego tysiąclecia zwołał konsystorz poswiącony własnie brakowi przełożenia nauki koscioła na język

 praktyki.

2. Zmiany cywilizacyjne objęły również kategorie np. pracy, dzisiaj to już nie jest indywidualny wysiłek ale wielkie

  ponadnarodowe korporacje wobec których prosty nieskoordynowany trud pojedynczej osoby nic nie znaczy, dotyczy

  to również zagadnień np. kulturowych , to przeciez całe korporacje medialne !

 A kościół jeszcze nie "załapał" ... nawet we frazeoologii nagminnie posługuje się liczbą pojedynczą tam gdzie w grę wchodzą

  procesy społeczne, np. nie powie : ludzie odchodzą od Boga ttylko "wspólczesny człowiek odchodzi od Boga."

         Brak wypełniania FUBNKCJI KOORDYNACYJNE WŁADZY to niestety  OBOWIĄZEK  tak obowiązek, czy kapłani

  się z niego wywiązują ? moim zdaniem nie, uciekają przed tematem , zresztą jesli spojrzeć na profil wykształcenia

.... oni po prostu tego zwyczajnie nie potrafią....

 działanie Ducha św ? a czy niedopuszczanie laikatu do procesów decyzyjnych nie jest oznaką lekceważenia darów

   Ducha św. ? np. w dziedzienie zarządzania.

  3. Ludzie odchodzący od stołu pierwszokomunijnego nie od razu stają się ateuszami , najpierw przechodzą przez

   fazę "wierzacy a niepraktykujący" jak to sie dzieje otóż sama instytucja jest tak pomyślana aby jedynie

   WYGŁASZAĆ  postulaty a realizacja ? ... no cóż i tu zaczynają sie zdania w rodzaju "państwo powinnno "

     czyli co ? niech inni pracują a ja będę stał z boku i jedynie pouczał , jeśli to prawda że moi prarodzice skosztowali z drzewa

  wiadomosci złego i dobrego to mi się to po prostu nie podoba , taka postawa.

   a owi wierzacy a niepraktykujacy cóż to jest jak nie produkt takiej instytucji ?

    jaki nauczyciel taki uczeń ... popełniłem jakiś błąd ?

4. Sam ks. Natanek ? cóż traktuję go jako frustrata , takie postępowanie o objaw bezsilności , ot po prostu

   wygarnął co "leżało mu na wątrobie" o czym wszyscy wiedzą i ...udają ze nie widzą .

5. Dlaczego tak jest ? najbardziej zaszkodziła kościołowi jego... nauka , nauka rozumiana jako rozbudowane zaplecze.

   "Czyńcie sobie ziemię poddaną" i tak jest, gdybyś np. porównała "Jumbo Jeta" z samolotem braci Wright to może ogarnąć

  jedynie śmiech, z naukami humanistycznymi jest inaczej , widzisz rolę Hamleta chciałby odegrać każdy początkujacy aktor

  a więc po tylu latach jest zrozumiały ! bo niezmienna jest natura ludzka , zmienia sie jedynie sztafaż.

   TUTAJ JŻ NIEWIELE MOŻNA WYMYŚLEĆ ! ....po co ?

                Nauka koscioła zgrzeszyła brakiem pokory, zamiasat skupić się na kierunku REALIZACJI PISMA jw.

   skupiła się na rostrząsaniu prolemów nieistotnych z punktu właśnie realizacji wskazań Pisma.

   Dowód, kompletna bezradność cywilizacyjna tak instytucjonalna jak i indywidualna , warunki dyktują nam poganie

  a to wszystko przy rosnących zasobach woluminów w bibliotekach kk.

6 .Nie bede sie spierał co do intronizacji Chrystusa Króla , mi sie to po prostu podoba , ale to jedynie uczucia.

7. Rozpatrywałem cztery opcje natury systemowej,

   "Co zrobiłbym gdybym był biskupem " w jaki sposób przygotowałbym kosciół strukturalnie do stawienia czoła

  wyzwaniom , i co ? postępowanie ojców koscioła "za chińskiego boga " nie mieści się wramach racjonalnego zarządzania

   instytucją , toż to rozmowa ślepego z głuchym , mniejsza o moja skromną osobę , przecież są inni.

      i  nic ... cichosza , obojętność ?

8. Pismo św nie jeden raz mówi o reakcji ad hock.

  Np.  /niepodejrzewałbym Cię abyś tego nie znała / słowo "głupcze " wypowiedziane do Ananiasza to było reakcją ad hock...

        Po dwudziestu latach od czasów kompetnego złamania zaufania społecznego przez jego "elity "

   kosciół nie zdobył sie nawet na to.....eh ! teolodzy...

 
skierka czw, 18 sie 2011, 12:14:24

  Diabli... czy  Aniołowie przyszli mi z pomocą .... ?

  Tak ,tak Marianno możemy sie przerzucać nie wiadomo jaką ilością jaką ilością argumentów / rezygnuję /

  Ale to i tak w stosunku do ostanich newsów / wyrok w sprawie Nergala, dajacy prawo do bezkarnego obrażania  Kościoła /

 jest niczym , tak mówia fakty , nie teoria ... TO RZECZYWISTOŚĆ ...

 

   Nie Marianno , rzeczywiście  nie nadaję sie na biskupa , niemam tak rozdzielnej natury , znając swój wredny charakter

  nie pozwoliłbym tak obrażać siebie i kościół , to rzeczywiście poniżej mojego progu tolerancji.

 

  Nie nadaję sie na biskupa gdyż nie mam tak wspaniałych umiejętności aktorskich , ja będąc

   CENTRASLNYM ORGANEM WŁADZY NIE CHOWAŁBYM GŁOWY W PIASEK   /pardon w teologię /

 

NIe nadaję sie na biskupa bo nie jestem tak nobliwy, jakbym wiedział ,że w prowadzonej przeze mnie

   instytucji coś złego sie dzieje to starałbym się dociec przyczyn nie ZWAŻAJĄC NA OSOBY KTÓRE ZAWINIŁY ,

    nawet swoje postepowanie poddałbym weryfikacji , nie zasłaniałbym sie insygniami.

 

Masz rację nie nadaję się na biskupa gdyż jako niewykształcony religijnie  znam tylko te prawa zwane

 dogmatami które są poza dyskusją  ,inne te które dogmatami nie są podawałbym jako coś  nad czym można dyskutowac

 publicznej ocenie , bez strachu nie nadawałbym własnej ocenie kanonów nieomylności.

A na pewno wzorem Pana w sprawie ks. Natanka ODPOWIEDZIAŁBYM Z POKORĄ I RZECZOWO  na kazde z punktów

 które poruszał a nie uciekałbym w ogólniki...

 

Ale co ja tu .... poganie będą krytykowac i obrażać Kościół coraz mocniej .... na to wygląda.

 A co do pracy w ramach koscioła... to jakie ZNACZĄCE  sprawy moga byc załatwione praca w kościele , jaka jest proporcja

 w stosunku do wielkości pracy pogan ? co... ja też dokorowałem ołtarz na Boże Ciało ...

        Wybacz ale nie deprecjonując Twojego wysiłku w stosunku do wielkości ekonomii, oświaty , polityki ,

  sądownictwa  itp. wyzwań chrześcijanie sprawiają wrażenie góry która urodziła mysz.

        Wiem ,że to zaboli , ale nawet organizacje gejowskie sa bardziej aktywne.

     To nie złośliwośc to fakt.

   

 

 

 

 

 
Marianna pią, 19 sie 2011, 19:51:06

Skierko. Rezygnujesz, a jednoczesnie nie.
Rzeczywistosc, Skierko, sklada sie nie tylko z wiadomosci z gazet. Cala Biblia dotyczy naszej rzeczywistosci.

Wypowiadasz slowa, w ktorych de facto ranisz Boga, na co ja nie moge pozwolic. Dlaczego biskupstwo nazywasz "centralnym organem wladzy"? A, co znaczy ze Kosciol jest teocentryczny?

Teocentryzm Kosciola nie polega na oddawaniu czci osoby posrawionej przez czlowieka centralnie, (bo nie czlowiek to uczynil), polega na oddawaniu czci wedlug nauki nam danej, a nie czlowiek, tylko sam Bog postawil w nim Siebie centralnie. Bog jest osoba prawdziwa, wiec istnieje prawdziwie w Kosciele, o czym wiele osob nie pamieta. Bog jest w Kosciele zywy i przwdziwy, co znaczy, ze nie jest bierny, a czynny, choc to nie kazdy dostrzega. Jesli ktos czegos nie dostrzega, nie znaczy, ze nie istnieje.

Majac Boga, a nie biskupstwo, w centrum Kosciola, nie pozostaje nic innego, jak jedynie powierzac problemy Kosciola wlasnie Jemu, bo jest jedyny prawdziwie sprawiedliwy. Brakuje zrozumienia faktu, ze jest miedzy ludzmi obecny, we wszystkim ma Swoj wzglad, a Swoje decyzje realizuje sam. Jesli mowa o pokorze, to wlasnie przed Bogiem, a to nie znaczy, ze przed czlowiekiem. Czlowiek czlowieka nie ma prawa upokarzac, moze natomiast i ma prawo dane od samego Boga, kogos czasowo odsunac od wykonywanej funkcji, jesli zajdzie tego koniecznosc (sprawa ks. Natanka). Czlowiek, ktory upokarza, lub daje zamysl upokorzenia drugiego czlowieka, odbierze swoja zaplate - nie uniknie bozej kary.

Skierko. Czy tylko poganie krytykuja i obrazaja Kosciol?

Piszesz, ze Ty "tez dekorowales oltarz na Boze Cialo". Rozumiem, ze to "tez" jest aluzja do mojej osoby. Trafiles wiec kula w plot. Ja nigdy nie dekorowalam zadego oltarza, a slowo praca ma wiele aspektow.

Co do organizacji gejowskich. Owszem dzialaja preznie, ale istnieja tego ofiary, jak podczas parady tzw. "milosci" w Niemczech, gdzie byly ofiary smiertelne. To poczatek. Bedzie tego wiecej. Pan Bog nie bedzie caly czas chronil tych, ktorzy przeciw Niemu wystepuja. Takim osobom, wedlug wlasnego uznania i Jego prawdziwej sprawiedliwosci, moze nie udzielic swych lask. Tam, gdzie brak Jego lask czyli ochrony, najlatwiej trafia szatan doprowadzajac do tragedii.

Impulsywnosc w dzialaniu Kosciola nie moze miec miejsca, niezaleznie od roznych nawolywan. Impulsywnym wydaje sie byc Norweg, ktory strzelal do ludzi na wyspie i chce lub juz organizuje nowych krzyzowcow. Komu to potrzebne i czemu sluzy? Tylko szatanowi jest potrzebne i szatanowi sluzy.

Zycze Ci odnalezienia Boga przebywajacego wsrod swego Kosciola.

 

---
Gdzie milosc wzajemna i dobro, tam znajdziesz Boga zywego

 
skierka sob, 20 sie 2011, 14:44:35

Przepraszam za wszystko Marianno, aluzja całkiem nie zamierzona, wycofuję sie ze wszystkiego co tutaj napisałem.

  Zamiast odpowiedzi  na Twoje zarzuty , niech to robią inni.

  Jest taka dziedzina wiedzy jak np.  teoria organizacji i zarządzania.

  Jesli się boisz matematyki to np. rachunek rózniczkowy moze występować jedynie na najwyższym szczeblu abstrakcji,

  Wiesz jakie jest jądro problemu ?

 Trzymając się wiedzy .... nie jestem tak odważny , tak , ja tchórzę , nigdy nie odważyłbym się na obciążanie Boga

  przez siebie spartoloną robotą, a czy ona jest  źle wykonana , no ...niech literatura odpowie  bo już nie ja.

 

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń