Chrześcijaństwo i współczesne koncepcje człowieka

sob, 14 lip 2012, 19:41:10

Autor: Gość serwisu

W dniach 3-4 lipca w Krakowie odbyła się konferencja „Chrześcijaństwo i współczesne koncepcje człowieka” organizowana przez Katedrę Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Współorganizatorami byli: parafia prawosławna pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Krakowie oraz Polska Akademia Umiejętności. Była to druga konferencja z cyklu: „Miejsce chrześcijaństwa we współczesnym świecie”.

Tegoroczne spotkanie poświęcone zostało problemowi niemożności uzgodnienia we współczesnym świecie, kim jest człowiek. W ciągu dwóch dni konferencji uczestnicy starali się przyjrzeć temu zagadnieniu, prowadząc dyskusje w kilku modułach tematycznych.

Słowo powitalne pierwszego dnia wygłosił prof. dr hab. Bogdan Szlachta, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz arcybiskup łódzki i poznański Szymon. Następnie uczestnicy przystąpili do obrad podzielonych na kilka modułów.

W części poświęconej metafizyce człowieka przybliżono spór o rozumność człowieka we współczesnej filozofii polityki oraz metafizyczne spojrzenie na śmierć. Zostało przedstawione również dziedzictwo współczesnej greckiej teologii, ze szczególnym uwzględnieniem myśli metropolity Pergamonu Jana (Zizioulasa), co stanowiło cenne uzupełnienie przywoływanych zachodnioeuropejskich oraz rosyjskich myślicieli. Z kolei w module poświęconym człowiekowi w przestrzeni społeczno-kulturowej uczestnicy poruszyli takie zagadnienia jak: obecna sytuacja rodziny i jej miejsce w nauczaniu społecznym Kościoła prawosławnego i katolickiego, prawa człowieka, problem anestezjologii, a także społeczeństwo w kontekście współczesnej geopolityki.

Część dotycząca podstaw antropologii chrześcijańskiej przyniosła omówienie współczesnych perspektyw hezychazmu, relacji między poznaniem psychologicznym i duchowym, wskazała na uniwersalność myśli Ewagriusza z Pontu i metropolity Antoniego (Blooma). W jednym z referatów została przedstawiona kwestia współczesnego kryzysu antropologicznego w kulturze postchrześcijańskiej według Hansa Ursa von Baltazara. Pierwszy dzień konferencji zakończył moduł dotyczący obrazu człowieka we współczesnym malarstwie, gdzie uczestnicy poruszyli zagadnienie antropologicznych aspektów upadku człowieka w sztuce oraz problem jego dekonstrukcji i scalania. Nie zabrakło również analizy myśli i twórczości Jerzego Nowosielskiego.

Drugi dzień konferencji był w znacznej mierze poświęcony zasadzkom współczesnej cywilizacji. Uczestnicy poddali analizie: ideologię New Age, kwestię wolności i niewoli człowieka, problem tożsamości płciowej, postęp naukowo-techniczny, przestrzeń wirtualną, globalizację, rolę myśli politycznej zarówno w jej socjalistycznym, jak i kapitalistycznym wydaniu, a także religijność współczesnych Rosjan. Z kolei moduł dotyczący paidei w wymiarze współczesnym przyniósł omówienie kwestii: humanizmu chrześcijańskiego w ideach pedagogicznych, koncepcji św. Filareta Moskiewskiego dotyczącej kształcenia duszpasterzy, roli literatury pięknej w formacji przyszłych duchownych. Znalazła się w nim też analiza filozoficznych poglądów Włodzimierza Erna oraz ważności religijno-antropologicznych opinii uczonych dla kształtowania współczesnego etosu humanistyki. Obrady konferencji zakończył akatyst ku czci Zaśnięcia Matki Bożej.

Krakowska konferencja była wydarzeniem bezprecedensowym. Zgromadziła wybitnych uczonych z wielu ośrodków uniwersyteckich z kraju i zagranicy, a także duchownych katolickich i prawosławnych. Wśród referentów byli m. in.: bp Jerzy (Pańkowski) - prorektor elekt Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prot. Paweł Wielikanow - prorektor Moskiewskiej Akademii Duchownej, Władimir Buriega, prorektor Kijowskiej Akademii Duchownej, ks. Maksim Kozłow - inspektor Komitetu ds. Nauki Patriarchatu Moskiewskiego, ks. Paweł Chondzinski - prodziekan Wydziału Teologicznego Prawosławnego Humanistycznego Uniwersytetu św. Tichona w Moskwie, ks. Władimir Baszkirow z Mińskiej Akademii Duchownej. Referaty wygłosili też Jonathan Sutton z Uniwersytetu w Leeds, br. Adalberto Mainardi ze wspólnoty monastycznej w Bose (Włochy), Pawło Smycniuk z Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, Julia Sinielina z Rosyjskiej Akademii Nauk, hier. Symeon (Tomaczynski) – dyrektor Wydawnictwa Klasztoru Spotkania Pańskiego, hier. Ignatij (Szestakow) z portalu internetowego pravoslavie.ru. Stronę polską reprezentowali m. in. prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus, kierownik Katedry Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej, prof. dr hab. Anna Raźny, kierownik Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej, ks. Andrzej Zwoliński, kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Papieża Jana Pawła II, ks. Aleksander Posacki z Akademii Ignatianum, profesorowie i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Umiejętności, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Konferencję swoją obecnością zaszczycili również konsul generalny Ukrainy Witalij Maksymienko oraz konsul generalny Federacji Rosyjskiej Wiktor Koliesnikow.

fot. autorka oraz ks. Pavel Velikanov

Cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20111102194110271