Katolicki feminizm w Piekarach Śląskich

wto, 21 sie 2012, 13:31:29

Autor: Maria Czerw

Metropolita katowicki zarysował na dorocznej pielgrzymce kobiet do Piekar Śląskich program chrześcijańskiego feminizmu. Prawdziwy feminizm to wolny wybór; za dyskryminację kobiet odpowiada neoliberalizm - uważa zwierzchnik diecezji katowickiej.

Katolicka emancypacja kobiet zawiera wolny wybór drogi życiowej, poszanowanie różnic płciowych, uwolnienie od dyskryminacji narzucanej przez system neoliberalny i od alienacji, w którą wpędza kobiety kultura masowa.

- "Społeczeństwo powinno umożliwiać kobietom wybór jej aktywności - w zależności, czy chce ona zająć się jedynie sprawami domu czy chce podjąć pracę zawodową" - wskazał metropolita katowicki. "W zależności od tego, czy chce ona zająć się jedynie sprawami domu, czy chce podjąć pracę zawodową, obie te drogi powinny być w równym stopniu możliwe do realizacji, zaś nic nie powinno zmuszać kobiety do dramatycznego nieraz wyboru pomiędzy pracą a rodziną. A praca kobiet poza domem nie powinna być wyżej ceniona niż ta w domu, która także ekonomicznie ma nieocenioną wartość".

Za systemową dyskryminację kobiet hierarcha wini neoliberalne systemy społeczne, które "doprowadzone do ostatecznych konsekwencji, ograniczają elementy polityki społecznej, służące grupom zepchniętym na margines, w szczególności kobietom i ich rodzinom żyjącym w ubóstwie."

"Istnieje ogromna rzesza kobiet, zwłaszcza samotnych matek, które dźwigają ciężar ubóstwa, którego konsekwencje ujawniają się w niekorzystnych warunkach życia, w braku dostępu do służby zdrowia, do warunków sanitarnych, do edukacji, a poza tym w rozbiciu rodziny poprzez migrację i pracę sezonową. Pozostawione same przez mężów muszą zająć się materialnym i duchowym utrzymaniem rodzin, dzieci."

Duchowny zaapelował o "wolne od pracy niedziele dla wszystkich kobiet, zwłaszcza dla tych, które spędzają dzień święty przy kasach w supermarketach!"

"Pojawiają się dzisiaj nowe formy alienacji kobiety i jej wykorzystania w charakterze przedmiotu" - ostrzegał duchowny. - "Są to te formy, którym sprzyja kultura hedonistyczna i indywidualistyczna i które propagują środki przekazu, zwłaszcza Internet. Trzeba się im odważnie sprzeciwiać i wychowywać do szacunku wobec kobiet".

Abp Wiktor Skworc w homilii skierowanej do pielgrzymek zaznaczył, że "powołaniem kobiety jest człowiek; macierzyństwo nieograniczone tylko do funkcji biologicznej, ale też duchowe, polegające na budowaniu relacji, więzi, domu".

- "Wierność i miłość kobiet jest niezwykłym i pięknym świadectwem, że Bóg powierzył kobiecie troskę o człowieka - o jego życie, godność i prawo dążenia do szczęścia" - zachęcał hierarcha.

Kilkadziesiąt tysięcy kobiet nawiedza sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach, zaraz po pierwszej niedzieli po uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Do nich Kościół skierował serdeczne słowa podziękowania: - Składamy wam szczere "Bóg zapłać" za codzienną troskę o dom, o małżeństwo i bliskich, o dzieci i ich przyszłość; o rodzinę, aby była domowym Kościołem - mówił w imieniu biskupów abp W. Skworc.

 

Maria Czerw


Słowo Metropolity Katowickiego wygłoszone podczas pielgrzymki stanowej kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20111122193129363