Polacy o stosunkach między katolicyzmem a prawosławiem

czw, 16 sie 2012, 13:19:18

Autor: Joanna Gacka

Dziś rozpoczyna się historyczna wizyta patriarchy Wszechrusi Cyryla I w Polsce. Warto w tym kontekście przyjrzeć się, jak po wielu latach dążeń ekumenicznych – zapoczątkowanych przez Sobór Watykański II – Polacy oceniają obecne stosunki między katolicyzmem a prawosławiem, jak postrzegają szanse na pojednanie między obydwoma wyznaniami.

Zdecydowana większość Polaków (71%) ma wyrobione zdanie na temat stosunków między katolicyzmem a prawosławiem, w tym ponad połowa (54%) określa je jako poprawne, a nieliczni (4%) jako bardzo dobre. O niezadowalających relacjach katolicyzmu z prawosławiem mówi mniej więcej co ósmy badany (13%).

 

Nieco gorzej postrzegane są szanse na pojednanie i zmniejszenie istniejących barier między katolicyzmem a prawosławiem. Jako realne ocenia je ponad połowa badanych (55%), jedna czwarta zaś (27%) pozostaje w tym względzie sceptyczna.

 

Zarówno w ocenie, jak i w przewidywaniach dotyczących wzajemnych relacji między katolicyzmem a innymi wyznaniami chrześcijańskimi oraz pozostałymi

religiami

monoteistycznymi stosunki z prawosławiem oceniane są jako najbardziej poprawne i najlepiej rokujące.

 

Dziś rozpoczyna się wizyta w Polsce Partiarchy Wszechrusi Cyryla I. "Chcę prosić o błogosławieństwo Boże dla Polski, polskich obywateli i władz" - powiedział patriarcha na lotnisku.

 

www.cbos.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20120816131918835