Księga Rodzaju a teoria ewolucji - zapraszamy na debatę

czw, 20 wrz 2012, 22:49:50

Autor: Joanna Gacka

22 września 2012 roku w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej odbędzie się Debata na temat teistycznego ewolucjonizmu i kreacjonizmu, z udziałem Ks. bp prof. dr hab. Andrzeja Siemieniewskiego z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Ks. Marka Kmiecia z Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu.

Debata ”Księga rodzaju a teoria ewolucji” będzie punktem kulminacyjnym programu XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej. Poruszany w debacie temat ten, choć interesujący i budzący niezwykle silne emocje w środowiskach chrześcijańskich, w Polsce jest rzadko poruszany w publicznej dyspucie. W debacie w EWST wezmą udział duchowni, ponieważ kwestia „stworzenie czy ewolucja” dotyczy nie tylko obszaru nauki, ale także wiary, koncepcji filozoficznych i sposobu interpretowania Pisma Świętego.

Według różnych badań około połowa Polaków opowiada się za ewolucją, jedna trzecia zaś to zwolennicy teorii o Stworzeniu. Dlatego więc pytania „Ewolucja czy Stworzenie”, „Bóg czy Ślepy Zegarmistrz”, „Małpa czy Adam i Ewa”, „Czas i przypadek czy porządek i cel” nie stanowią wyłącznie bazy do teoretycznych, akademickich dyskusji, ale rozgrzewają umysły wielu ludzi – młodszych i starszych, lepiej i gorzej wykształconych. Dyskusja pomiędzy uczestnikami debaty będzie dotyczyła metaforycznych i literalnych odczytań opisu stworzenia z Księgi Rodzaju, stanowiska chrześcijanina wobec teorii ewolucji i prób jej pogodzenia z chrześcijańską teologią. Uczestnicy podejmą także problem przystawalności wyników badań naukowych do treści Objawienia.

Uczestnicy debaty:

Ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski

Duchowny katolicki, biskup pomocniczy wrocławski, wikariusz generalny archidiecezji wrocławskiej. Profesor teologii, doktor habilitowany teologii (duchowości) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor teologii (duchowości) Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, licencjusz Teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Urodzony 8 sierpnia 1957 r. we Wrocławiu. W roku 1979 wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Wyświęcony na kapłana 1 czerwca 1985 r. we Wrocławiu. Mianowany biskupem 5 stycznia 2006 r. Sakrę biskupią przyjął 11 lutego 2006 z rąk arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego.

Ks. Marek Kmieć

Duchowny (pastor) protestancki Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu. Urodzony w 1965 r., ordynowany w 1993 r. Posiada tytuł magistra uzyskany w Multnomah Bible Seminary w Stanach Zjednoczonych. Przez pewien czas był członkiem Reformation Covenant Church w Oregon City, USA.

 

Po powrocie do Polski w 1994 r. pracował przez 2 lata w Biblijnym Seminarium Teologicznym we Wrocławiu.

 

Patronat medialny:

Wrocławska Redakcja Gościa Niedzielnego

www.ekumenizm.pl

www.isidorus.net

Debata odbędzie się w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu - ul. św jadwigi 12. Rozpoczyna się o gozinie 16;30. Wstęp wolny.

fot. Cyanocorax/sxc.hu

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20120920224950562