Rozłam wśród niemieckich biskupów w sprawie rozwodników

wto, 6 sty 2015, 05:07:12

Autor: Maria Czerw

Jedynie dwóch biskupów z 27 członków Rady stałej Konferencji Episkopatu Niemiec wyłamało się z dyktowanej przez relatywistyczną etykę seksualną deregulacji sakramentalnego porządku dotyczącego rozwodników.

Swój sceptycyzm wobec dopuszczania do sakramentów pokuty i eucharystii osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach wyrazili biskupi Pasawy i Ratyzbony.

- "Ze względów teologicznych nie widzę obecnie żadnych możliwych regulacji, które dopuszczałyby rozwiedzionych żyjących w nowych związkach do sakramentów, a które równocześnie nie podważałyby nauczania o nierozerwalności małżeństwa" - powiedział biskup Pasawy, salezjanin Stefan Oster w rozmowie z dziennikiem "Passauer Neuen Presse". Został on mianowany przez papieża Franciszka i od razu wzbudził ogromny entuzjazm wśród młodzieży i wiernych nowej diecezji. Przystępny otwarty, radosny jest jednakże bardzo konserwatywny jako teolog dogmatyczny.

Drugi z biskupów separatystów, ordynariusz Ratyzbony jest bliskim współpracownikiem papieża Ratzingera, którego dzieła teologicznego był redaktorem. On właśnie naniósł poprawki za zgodą i pod kierunkiem Benedykta XVI do prac teologicznych, w których Ratzinger zaraz po soborze watykańskim II brał pod uwagę Komunię świętą dla rozwodników.

Wszyscy ci niemieccy teologowie chcą aby utrzymać dotychczasowe regulacje zgodnie z którymi osoby rozwiedzione, które zawarły nowe związki, choć nadal należą do Kościoła i są częścią kościelnych wspólnot, to z zasady nie mogą być dopuszczone do sakramentów.

Przełomowy dokument, który za rozbudowaną wykładnią teologiczną skrywa prozaiczne dopuszczenie żyjących w grzechu konkubentów do Komunii świętej nosi nazwę: "Teologicznie odpowiedzialne i duszpastersko odpowiednie drogi towarzyszenia osobom rozwiedzionym w nowych związkach". Powstał w ramach prac przygotowawczych episkopatu do III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który obradował w Watykanie w dniach 5-19 października na temat "Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji".

"Nauczanie Kościoła i duszpasterstwo muszą uwzględniać Jezusowy nakaz nierozerwalności małżeństwa jak również jego orędzie Bożej Miłości wobec tych którzy są winni" - czytamy w oświadczeniuniemieckiego episkopatu. - Wykluczanie osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach nie jest już zrozumiałe dla wielu zaangażowanych katolików jak i księży. "Wśród księży dochodzi do sytuacji, że postępują wbrew wskazówkom Kościoła, ponieważ nie dają się one zastosować w ich duszpasterskiej praktyce" - napisali biskupi.­ Biskupi niemieccy proponują zróżnicowane rozwiązania, które byłyby uzasadnione w poszczególnych przypadkach i pod określonymi warunkami umożliwiałyby dopuszczenie osób rozwiedzionych do sakramentów.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20150106050712369