Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Zmartwychwstanie Człowieka

Próbą Kościoła jest wierne trwanie przy Bożym obrazie człowieka, czyli widzenie człowieka takim jakim widzi człowieka Bóg. Poznanie jedności kobiety i mężczyzny i siła Kościoła w strzeżeniu ich wzajemnego przymierza i przymierza między nimi a Bogiem koresponduje z Misterium Paschy."Oto Jezus Chrystus wyniesiony nad ziemię stanął pomostem między niebem a ziemią a w misterium doskonałej ofiary zaniósł przebaczenie grzesznemu światu i nadzieję", która jedyna zwalcza odwieczny niepokój i straszliwą obawę przed materialnym wyczerpaniem się życia.

Męka i powstanie do życia

Jezus zanurza całe stworzenie w prawdzie, bo nikt jak On nie uwyraźnia lepiej opozycję zła i dobra. Grzech będący aktem przeciwnym do miłości jaskrawieje w Męce i Zmartwychwstaniu, w których kontemplujemy jedynego niewinnego i jedynego doskonałego Człowieka na tle najbardziej niegodziwej zbrodni dokonanej rękami potomków Adama. W kontemplacji, która ogarnia cierpiącego Syna Bożego wyłania się nowe stworzenie, odnowione przez Ducha świętego.

Przyjście Chrystusa na świat przywraca porządek przebaczenia obowiązujący nieodwołalnie do dziś i przez całą wieczność między człowiekiem a Bogiem.

Prawda doskonałego człowieka

W totalnym upokorzeniu boskiego człowieczeństwa (krzyż) i w absolutnym Jego wywyższeniu (grota Zmartwychwstania) stwórczy plan powraca z całą mocą i niewiarygodnością. Jego koroną jest mężczyzna i kobieta, ich płodność i jedność, które stanowią człowieka.

Starodawny wąż z zaciekłością właściwą końcu czasów uderza w Boży plan obejmujący troskliwie rodzinę ludzką i w rozpisaną przez Boga mapę przeznaczenia i powołania człowieka - w ludzką ikonę Boga. Chce ją roztrwonić, zredefiniować, skarykaturyzować.

Wąż oplata krzyż towarzysząc posłańcowi niebieskiemu aż do śmierci. Jest zafascynowany i przerażony przemieszczeniem się Logosu w rzeczywistość materialną od chwili Wcielenia.

Powód złowieszczego zbliżenia się szatana do Jezusa jest jeszcze jeden. Na krzyżu dochodzi do uodpornienia natury na zło, którym dysponuje wróg naszego rodzaju. Odtąd tym co najbardziej konstytuuje jedność mężcyzny i kobiety, ich płodność i siłę ich miłości jest Boża doskonałość, natura Jezusa Chrystusa przemieniająca tę ludzką naturę od samego jej wętrza i jednocząca się z nią.

Cierpiący Mesjasz znosi zło, by ostatecznie w kulminacyjnym punkcie swojej własnej ludzkiej egzystencji skomunikować mężczyznę i kobietę z Łaską Boża, która mogła zostać podarowana ludzkości tylko jako odpowiedź na miłość oddaną Ojcu przez Syna Bożego. Łaska wędrująca od Męki Jezusa niesie w Misterium Paschalnym ludzką naturę w stan wywyższenia i odporności na grzech i deprawację. Jest to już stan Zmartwychwstania.

Narodziny Kościoła

Wydarzenia Golgoty i cud Zmartwychwstania konstruują fundamenty Kościoła.

Żywa świątynia Boga zawieszona na krzyżu i złożona w grobie a następnie powstała z martwych – Jezus Chrystus zaprasza do swojego wnętrza świadków, którzy  podniesieni nadzwyczajnie w jej przestrzeni podejmują wyzwanie ogłoszenia opuszczonemu światu Ewangelii spotkania z Mesjaszem.

Przez eklezjalne uczestnictwo w Misterium Paschalnym upamiętnionym (uobecnionym, to znaczy urealnionym) w medytacji Słowa Bożego i w praktyce życia sakramentalnego - dokonuje się wstrząsająca synteza pierwiastka Boskiego i ludzkiego i odtąd Kościół staje się wrażliwym opiekunem tajemnicy Boga w człowieku, której nie może zdradzić i się jej się zaprzeć nie zdradzając i nie zapierając się samego Jezusa Chrystusa.

Zamysł Boży względem człowieka, który jest mężczyzną i kobietą  realizuje się w heroicznym poświęceniu Bożego Syna, które jest też udziałem Kościoła świętego. Kościół broni człowieka aż do krwi.Opcje Artykułu

Zmartwychwstanie Człowieka | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń