Marcin Luter o Maryi

wto, 8 gru 2015, 03:53:36

Autor: Teodor Lacher

Zgodnie z tradycją chrześcijańską Marcin Luter wyznawał: "Maryja była czystą, nieskalaną Dziewicą i stała się Matką Bożą przez Ducha Świętego".

- "Pochwaleń Jezu Chryste bądź, że raczyłeś ciało wziąć Z DZIEWICY czystej, radość stąd, Więc chwali Cię aniołów rząd. Kyrie eleison!" – śpiewali luteranie w pierwszych wiekach reformacji. - "Słuchajcie! Oto Bóg wam śle Anielskiej krasy Dziecię Swe, Z DZIEWICY czystej daje rad Dzieciątko, Które zbawi świat". Autorami słów tej pieśni był nie kto inny jak dr Marcin Luter.

Maryja była zarówno Matką Boga jak Dziewicą Matką, dlatego reformator bronił orzeczenia III Soboru w Efezie z roku 431 o Maryi Pannie - THEOTOKOS (Dei Genitrix, Matka Boża, Boża Rodzicielka) odrzucając ytym samym naukę Nestoriusza o CHRISTOTOKOS. Dla niego Maryja jest nie tylko Matką prawdziwego Człowieka, ale też Matką prawdziwego Boga. Dlatego zawsze nazywa ją "Mutter Gottes" - Matką Bożą.

Luter pisał:

"Być Matką Bożą jest przywilejem tak wielkim, tak zaszczytnym, że przekracza wszelkie zrozumienie. Żadne wywyższenie, żadna szczęśliwość nie może się porównać z chwałą osoby, która jedyna spośród całego rodzaju ludzkiego została wyniesiona do tego, nie mającego sobie równych przywilejów, ażeby mieć z Ojcem niebiańskim wspólnego (jedynego) Syna. W tym jednym słowie mieści się cała chwała Maryi. Nikt nie zdołałby nic wspanialszego na jej cześć powiedzieć, nawet gdyby posiadł tyleż języków, ile jest kwiatów i traw na ziemni, gwiazd na niebie i ziaren piasku na dnie mórz".

W luterańskim Małym Katechizmie czytamy: "Wierzę, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, z Ojca w wieczności zrodzony i zarazem prawdziwy człowiek, z Marii Panny narodzony, jest moim Panem..."

Konsekwentnie i spójnie względem nauki o usprawiedliwieniu M. Luter uważa jednak, że fenomen Mary "nie jest chwałą jej osoby, lecz jedynie chwałą okazanej jej niezmiernej łaski Bożej".

Dla Lutra Maryja nie jest więc pełną łaski, ale obdarzoną łaską od Boga zgodnie z przekładem Pisma świętego, którego się podjął. Wskutek łaski jest Maryja wolna od wszelkiej wyniosłości i pychy i najbardziej wierząca wśród ludzi. "Z spróchniałego korzenia wyrosła przepiękna różdżka".

Luter rozumował: "Skoro zgodnie z powszechnym mniemaniem wiary z pnia jałowego i spróchniałego korzenia miały wyrosnąć różdżka i kwiat Jessego, trudno byłoby wbrew wszelkim pozorom uwierzyć, aby tym korzeniem mogła być Boska Dziewica Maryja. Moim zdaniem - mówił Luter - została Ona określona tym mianem pnia i korzenia jałowego tylko dlatego, że stała się Matką w sposób nadprzyrodzony, bez naruszenia kwiatu jej dziewictwa, podobnie jak w przyrodzie nie zdarza się, aby z martwego pnia mogła wyrosnąć latorośl. (...) Różdżka i kwiat wychylają się na świat z ubogiej istoty, której by córki arcykapłanów Annasza i Kajfasza nie uznały za godna najmniejszych względów".

W roku 1522 Marcin Luter wydaje książkę modlitewną, w której objaśnia pozdrowienie anielskie "Ave Maria":

"Chciałbym, aby przez Nią chwalić łaską okazaną jej przez Boga i dziękować jej nie inaczej, jak ona dziękuje za otrzymane dobra od Boga i jak sama wyznaje w Magnificat".

"Ave Maria" – tłumaczy - nie jest ani modlitwą, ani też westchnieniem. Ponieważ jednak te słowa są wypowiedziane pod natchnieniem Ducha Świętego, dlatego nie należy ich potępić. Słowa "Ave Maria" można traktować dwojako: jako rozważanie nad łaską daną przez Boga lub jako życzenie, aby Maryja była przez wszystkim ludzi uznana. Bardziej jednak odpowiednia jest łaska dana, a to dlatego, że "Łaska Boża napełnia ją wszelkim dobrem i chroni ją od wszystkiego złego".

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20151208035336601