Abp Hoser w Medziugorje: Potrzeba by這 lat, aby dosz這 do uznania kultu Bo瞠go mi這sierdzia

sob, 8 kwi 2017, 08:40:55

Autor: Jacek Lehr

- "By貫m w Maryjnych sanktuariach takich jak Lourdes, Fatima czy Kibeho, sanktuarium w Afryce. Tutaj, w Medziugorju ten fenomen spowiedzi jest jednak najsilniejszy. Wspominam o tym, bo my郵 jak wa積ym elementem chrystologii jest ten sakrament" - mówi papieski wys豉nnik do Medziugorja.

 

 

Specjalny wys豉nnik papieski do Medziugorja, arcybiskup diecezji warszawsko-praskiej ks. Henryk Hoser 5 kwietnia 2017 r. udzieli wywiadu dla chorwackiego serwisu bitno.net po zako鎍zeniu pierwszej cz窷ci powierzonej mu przez Watykan misji.

 

 - Jak ju parokrotnie Ekscelencja podkre郵a, gównym Jego zadaniem by這 zbadanie potrzeb duszpasterskich pielgrzymów i sposobów odpowiedzi na nie. Po tych paru dniach sp璠zonych w Medziugorju, jakie s Wasze wra瞠nia?

Sytuacja duszpasterska w Medziugorju wydaje mi si bardzo rozbudowana. Jest ona oczywi軼ie równie wymagaj帷a, bo przez lata przez to miejsce przewija豉 si coraz to wi瘯sza i wi瘯sza liczba pielgrzymów, na których duszpasterskie potrzeby nale瘸這 odpowiedzie. Lokalna wspólnota duszpasterska te to robi豉, w zakresie swoich mo磧iwo軼i.

W tej chwili w Medziugorju obecne s wszystkie formy opieki duszpasterskiej i my郵, 瞠 s na dobre jako軼iowo. Przede wszystkim, mam na my郵i liturgi obchodzon zgodnie ze wszystkimi przepisami ko軼ielnymi. Równie inne, jak je nazywamy, paraliturgiczne pobo積o軼i, takie jak Droga Krzy穎wa. Wa積ym czynnikiem jest te adoracja Naj鈍i皻szego Sakramentu, pobo積o嗆 wyra瘸j帷a wiar wiernych w rzeczywist obecno嗆 Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Adoracja jest wa積ym elementem pielgrzymek do Medziugorja.

Ponadto, jeszcze jednym wa積ym elementem tutejszej sytuacji duszpasterskiej jest te formowanie i szerzenie S這wa Bo瞠go. Jest wiele ró積ych form tego duchowego formowania, czy to przez katechezy, czy przez homilie, które s tutaj wyg豉szane, czy to przez cz瘰te i ró積i帷e si mi璠zy sob seminaria, które czasami s ogólne, a czasami skierowane do okre郵onych ludzi i zawodów, na przyk豉d do 鈔odowiska medycznego. Organizowane s te rekolekcje, na przyk豉d w Domu Pokoju rekolekcje odbywaj si co tydzie. Tak wi璚, odpowiada si na potrzeby duszpasterskie i to na ró積e sposoby.

Najwi瘯szym i najwa積iejszym fenomenem wydaje mi si jednak by sakrament spowiedzi. Aktualna obecno嗆 ksi篹y ledwo wystarcza na zaspokojenie potrzeb wiernych, co ma miejsce równie w innych sanktuariach na 鈍iecie. 安iadectwa spowiedników i samych wiernych mówi o bardzo g喚bokich spowiedziach, spowiedziach, które przynosz mocne do鈍iadczenia nawrócenia si. I wydaje mi si, 瞠 jest to co charakterystycznego w豉郾ie dla Medziugorja.

- Czy Ekscelencja oczekiwa takiej sytuacji pod wzgl璠em duszpasterskim?

Nie mia貫m 瘸dnych oczekiwa ani uprzedze. Po prostu przyjecha貫m, aby okre郵i co si tu dzieje, bez 瘸dnych wcze郾iej stworzonych koncepcji. A to co widz, to to, 瞠 jest to jedno z wa積iejszych miejsc kultu Maryjnego na 鈍iecie, z 2,5 milionami pielgrzymów rocznie i to z oko這 osiemdziesi璚iu ró積ych krajów. Pielgrzymi przybywaj ze wszystkich zak徠ków 鈍iata i ten mi璠zynarodowy charakter równie jest wa積y dla Medziugorja.

- Ks. abp jest tutaj po raz pierwszy. Jakie jest pierwsze wra瞠nie Ekscelencji?

Miejsce jest zdominowane przez jak捷 szczególn duchowo嗆. To co dzieje si w Medziugorju nie ogranicza si wy陰cznie do przyjmowania pielgrzymów, którzy przebywaj tu par dni, ale wokó tego miejsca rozwin窸a si prawdziwa sie dzia豉 duchowych, przede wszystkich charytatywnych, które ci庵le maj miejsce. I musz powiedzie, 瞠 zaanga穎wanie ludzi, którzy s aktywni w tych organizacjach robi du瞠 wra瞠nie. Tak jak te uzyskiwane rezultaty.

Ale akcent jest zawsze na duchowo軼i. Modlitwa jest tu zawsze na pierwszym planie. Przyk豉dowo, „Maj鋱no selo” /”Matczyna Wioska/, wspólnota prowadzona przez franciszkanów, opiera si na pomaganiu ludziom we wszystkich ich okresach 篡cia i problemach. Pomaga si tam wielu osobom – od dzieci w wieku przedszkolnym, do ludzi starszych, którzy maj ró積e problemy 篡ciowe i przybyli na jaki rodzaj terapii, która opiera si na starej benedykty雟kiej zasadzie – „Ora et labora“. I to daje wspania貫 rezultaty. W豉郾ie dzisiaj tam by貫m.

- Jest tu te Cenacolo…!

Tak, wspólnota, która jest znana równie w innych pa雟twach i która uzyskuje wspania貫 rezultaty w walce przeciwko uzale積ieniu. Tutaj ci m這dzi ludzie pomagaj innym - szczególnie starszym pielgrzymom, który wspinaj si na Kri頡vac lub Podbrdo. Nie zapominajmy, 瞠 Medziugorje nie otrzyma這 swojej nazwy bez przyczyny. Trasy dla pielgrzymów s strome i na wzniesieniach, a ci m這dzi ludzie z Cenacolo zanosz niepe軟osprawnych na miejsca modlitwy.

Zatem, chc powiedzie, 瞠 wokó Medziugorja istniej wspólnoty i domy 鈍iadcz帷e opiek duchow oraz pomoc dla potrzebuj帷ych i to na ró積e sposoby.

- To znaczy, 瞠 s tutaj owoce duchowe?

Tak i s one ogromne. Wida to w dzia豉niach, o których wspomnia貫m oraz w pobo積o軼i, która tu si rozwija.

- Wielu podkre郵a, 瞠 jest to pierwszy przyjazd wizytatora, 瞠 Watykan oficjalnie wysy豉 kogo, duchownego o wysokiej pozycji do Medziugorja. Odwiedzil Ekscelencja równie Wzgórze Objawie… Wielu widzi w tym swego rodzaju znak „uznania” tego, co si tutaj dzieje?

Tu zawsze trzeba rozdzieli dwa aspekty kwestii Medziugorja. Jeden, ten który dotyczy pastoralno軼i i z którym jestem bezpo鈔ednio zwi您any. Drugi aspekt dotyczy autentyczno軼i, albo odwrotnie nieautentyczno軼i objawie. Ten aspekt nie jest powodem mego pobytu i bada tutaj. Objawienia s przedmiotem pracy specjalnej Komisji, której przewodniczy kardyna Camillo Ruini i której wyniki jeszcze nie zosta造 opublikowane.

Powinni鄉y zatem rozdzieli te dwa aspekty, które swoj drog wyst瘼uj jeden przy drugim. Ja jestem tutaj z powodu duszpasterskiego charakteru Medziugorja, wa積o嗆 którego Ko軼ió rozpoznaje i uznaje, co uzasadnia te mój przyjazd tutaj. Jestem tu, aby zbada sytuacj duszpastersk i zaoferowa mo磧iwe rozwi您ania, tak aby by豉 ona jeszcze bardziej skuteczna.

- Niektórzy wspominaj równie kazanie Ekscelencji w ko軼iele 鈍. Jakuba i wskazywanie Maryi jako „Królowej Pokoju”?

Tak jak powiedzia貫m, nie mog sk豉da wyja郾ie na ten temat. To co mog, to przypomnie, 瞠 w modlitewnej tradycji Ko軼io豉 czczenie Matki Bo瞠j – Królowej Pokoju jest bardzo rozpowszechnione. To co t逝maczy貫m w swojej homilii to to, 瞠 wierno嗆 Jezusowi, Jego Matce i Ko軼io這wi powinny by duchowym fundamentem dla wszystkich, którzy tu przybywaj oraz 瞠 Maryj mo瞠my czci wsz璠zie. Zwróci貫m zatem uwag na uniwersalno嗆 kultu maryjnego. Ona jest Królow nieba i ziemi i dlatego mo瞠my J czci wsz璠zie, nie tylko w Medziugorju lub w jakim miejscu, gdzie objawienia zosta造 uznane.

Ko軼ió nie wymaga nigdy od wiernych, 瞠 musz wierzy w prywatne objawienie. Nie musz, gdy objawienie Jezusa Chrystusa zako鎍zy這 si 鄉ierci ostatniego aposto豉, a Ko軼ió rozwija Tradycje i Nauczanie w豉郾ie na podstawie tego Objawienia. Wszystkie prywatne objawienia s autentyczne tylko w tej mierze, w której w swojej nauce i duchowo軼i zgadzaj si z objawieniem Jezusa Chrystusa.

- Czy spotka si Ekscelencja z widz帷ymi?

Tak. By這 to zaplanowane jako cz窷 mojej misji. Nie spotka貫m si ze wszystkimi, poniewa nie wszyscy byli obecni tu w Medziugorju.

- Jak przebieg這 to spotkanie?

O tym napisz w swoim sprawozdaniu. Ale mog powiedzie, 瞠 spotkanie przebieg這 w spokojnej atmosferze i by這 bardzo korzystne. Oczywi軼ie, moje badanie nie posz這 w kierunku stwierdzania autentyczno軼i objawie. Moim celem by zbadanie w pewien sposób ich obecno軼i tutaj w Medziugorju. Mia貫m wra瞠nie, 瞠 s oni bardzo wycofani, 篡j w dyskrecji. Nie eksponuj si ani nie narzucaj. Wywarli na mnie pozytywne wra瞠nie. Przypominamy sobie - wcze郾iejsze specjalistyczne badania psychologów i psychiatrów wskaza造, 瞠 w zachowaniu tych ludzi nie ma dewiacji. S to ludzie zdrowi.

- Przed przyjazdem tutaj podkre郵a ks. abp, 瞠 Medziugorje jest "bardziej Chrystologicznym ani瞠li Maryjnym miejscem". Czy pobyt tutaj dodatkowo ks. bp. w tym utwierdzi?

Tak. Powtórzy貫m tutaj to, co powiedzia 鈍. Ludwik Maria Grignion de Montfort: poprzez Maryj do Jezusa. Tutaj rozwija si duchowo嗆 chrystocentryczna. Miejsce B這gos豉wionej Dziewicy Maryi zdefiniowane jest Jej rol w historii zbawienia. Ona zawsze by豉 z Jezusem Chrystusem. By豉 pod krzy瞠m, nosi豉 Go, urodzi豉. Ca豉 by豉 tylko dla Niego. W豉郾ie dlatego, ta chrystocentryczna duchowo嗆 jest wzmocniona przez posta Maryi.

- Ale jak to jest w porównaniu z innymi miejscami kultu Maryi?

By貫m w Maryjnych sanktuariach takich jak Lourdes, Fatima czy Kibeho, sanktuarium w Afryce. Tutaj, w Medziugorju ten fenomen spowiedzi jest jednak najsilniejszy. Wspominam o tym, bo my郵 jak wa積ym elementem chrystologii jest ten sakrament. Sakrament pojednania jest sakramentem Bo瞠go mi這sierdzia, jest wi璚 zwi您any z Mi這siernym Jezusem, wzgl璠nie ze 鈍. Faustyn Kowalsk i jej pos豉niem i duchowo軼i. Chcia豚ym tylko przypomnie, 瞠 鈍. Faustyna mia豉 okazj rozmawia z Jezusem niemal codziennie i to przez lata. Tak wi璚, jeszcze jedno podobie雟two do sytuacji tutaj w Medziugorju. Polecam lektur jej „Dzienniczka”.

Równie potrzeba by這 lat, aby dosz這 do uznania kultu Bo瞠go mi這sierdzia. Mo瞠 trwa這 by to nawet d逝瞠j, gdyby nie by這 zdecydowania 鈍. Jana Paw豉 II. To jest kult, który w swoim czasie by nawet zakazany, lecz przez lata by w pewien sposób u酥iony, prze篡, aby dzi sta si uznanym i rozpowszechnionym.

- Widzi Ekscelencja podobie雟two do Medziugorja?

Widz pewne analogie, których nale篡 by 鈍iadomym, aby鄉y odkryli to co dzieje si tutaj w pewnym szerszym kontek軼ie. My郵, 瞠 komisja kardyna豉 Ruini równie ma na uwadze ten szerszy kontekst. Ale wa積y jest te kontekst samego Medziugorja. Znajduje si ono w cz窷ci Europy, która jest wieloetniczna, w której dochodzi do przeplatania si katolików i prawos豉wnych. Nie tylko tego, tutaj chrze軼ija雟two jest w kontakcie z islamem. Miejsce w którym zawsze, 瞠 tak powiem, "gotuje si", gdzie tak wiele jest nietolerancji, jak widzieli鄉y to w niedawnej wojnie. I nagle, w takim miejscu pojawia si or璠zie pokoju. Czy w豉郾ie nie w Sarajewie rozpocz窸a si I wojna 鈍iatowa, która zabra豉 miliony ludzkich 篡wotów? My郵, 瞠 jest to miejsce wymowne, je郵i mówimy o czczeniu chrze軼ija雟kiego Boga i Jego obecno軼i w historii.

- Czy mo瞠my, w sensie teologicznym, oddzieli potencja ewangelizacyjny, który istnieje w Medziugorju, tak jak sam ks. abp powiedzia, od objawie, które w nim, jak si s康zi, maj miejsce?

Kwestia objawie nie jest zamkni皻a. Nadal trwaj badania Ko軼io豉 i wkrótce przedstawi on swoj opini. Jednocze郾ie, niemo磧iwym jest zatrzymaniem tego wielkiego ruchu, który ma miejsce, tego wielkiego ko豉, które si kr璚i i które – wydaje si – rozkr璚a si w jeden zdrowy i ko軼ielny kult maryjny, który ma swoje miejsce i swoje - 瞠 tak si wyra輳 - prawa.

- Niektórzy komentuj, 瞠 decyzja w sprawie Medziugorja przeci庵n窸a si?

Chwil wcze郾iej wspomnieli鄉y podobn sytuacj z kultem Bo瞠go mi這sierdzia. Tam gdzie istniej w徠pliwo軼i, potrzebny jest na czas, aby je rozwi您a. Je郵i chodzi o kwesti tych objawie, pojawiaj si pewne kontrowersje. Ko軼ió powinien zbada te kontrowersje i wyda orzeczenie. Na podstawie tego co mówi zainteresowane strony, a wi璚 nie tylko ci, których nazywamy widz帷ymi, ale równie miejscowy biskup. S to z這穎ne kwestie, a Ko軼ió do takich kwestii zawsze podchodzi z ostro積o軼i.

- Cz瘰to komentuje si i twierdzi, 瞠 papie Franciszek, mówi帷 o "Maryi, która nie wysy豉 listu codziennie", tak naprawd skrytykowa Medziugorje. Co o tym my郵i ks. abp?

Nie chc tego komentowa, bo nie jestem pewien jakie by這 przes豉nie Papie瘸 i co dok豉dnie chcia przekaza tym o鈍iadczeniem. To co wiem, to to, 瞠 nie wspomina bezpo鈔ednio o Medziugorju. Je郵i jest mowa o widz帷ych w Medziugorju, wiemy, 瞠 zapisuj oni or璠zia, które otrzymuj w tych objawieniach, których autentyczno嗆 jeszcze nie zosta豉 potwierdzona. Nie ma w nich nowych elementów, s to tylko stwierdzenia i przypomnienia bazuj帷e na wierze. Jest to tak jak z modlitwami – powtarzamy je i tak na nowo potwierdzamy to, w co wierzymy i przypominamy sobie o tym. Kiedy odmawiamy ró瘸niec, przypominamy sobie tajemnic zbawienia, czy nie jest tak? Jak ma造 katechizm. Tak jak na ka盥ej niedzielnej Mszy powtarzamy Credo. My郵, 瞠 te or璠zia tak mo瞠my opisa – jako przypominanie i utwierdzanie w wierze. 砰jemy w czasach, kiedy jest to niew徠pliwie potrzebne. Szczególnie je郵i chodzi o kwesti pokoju na 鈍iecie. Ojciec 安i皻y cz瘰to mówi o trzeciej wojnie 鈍iatowej, która ju cz窷ciowo trwa. To jest aktualny temat, do którego nale篡 powraca. - Mostarsko-duva雟ki biskup Ratko Peri opublikowa niedawno ostre o鈍iadczenie w sprawie Medziugorja.

- W tych dniach spotka si ks. abp równie z nim. Jak przebieg這 to spotkanie?

Nie mog komentowa jego stanowisk, które s dobrze znane, równie wam, dziennikarzom. Ale powtarzam, Ko軼ió do takich fenomenów musi podchodzi z ostro積o軼i. To znaczy trzeba zbada wszystkie argumenty za i przeciw. Nie rozmawia貫m z nim d逝go i przed wyjazdem spotkam si z nim jeszcze raz. Ka盥y ma prawo do swojej opinii. Ale wiemy jaka jest opinia biskupa na temat Medziugorja.

- Czy czuje si Ekscelencja, jako wys豉nnik Papie瘸 w tej sytuacji troch jak mi璠zy m這tem a kowad貫m? Z jednej strony biskup, a drugiej wierni i franciszkanie?

Mój pobyt tutaj nie jest a tak „niebezpieczny”. Tam gdzie s ludzie, tam zawsze s okre郵one niezgodno軼i. Nie powinni鄉y si nimi martwi i po鈍i璚a im zbyt wiele uwagi. Ko軼ió ma za sob dwa tysi帷e lat do鈍iadcze, które obejmuj te zjawisko podobnych fenomenów takich jak ten w Medziugorju i z pewno軼i w ko鎍u znajdzie si rozwi您anie, które zadowoli wszystkich.

http://www.medjugorje.org.pl/dzial-informacyjny/aktualnosci/771-rowniez-potrzeba-bylo-lat-aby-doszlo-do-uznania-kultu-bozego-milosierdzia.html

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20170408084055931