Kirchentag 2017 Berlin - Wittenberga

wto, 28 mar 2017, 22:34:05

Autor: Jacek Lehr

Kirchentag, dzień Kościoła, odbędzie się w dniach 24-28 maja 2017 roku w Berlinie, Wittenberdze oraz pięciu miastach związanych z życiem i działalnością ks. dr. Marcina Lutra: Magdeburgu, Dessau-Rosslau, Halle/Eisleben, Lipsku, Erfurcie i Jenie/Weimarze.

Hasłem tegorocznego Kirchentagu jest werset „Du siehst mich – Tyś Bóg, który mnie widzi” (1 Mż 16,13). Są to skierowane do Boga słowa uchodźczyni – ciężarnej niewolnicy Hagar uciekającej przed gniewem Sary na pustynię. Hasło to niesie pociechę i zapewnienie, że Bóg nas widzi i towarzyszy nam w naszej życiowej drodze. Jest też zachętą, żeby nie odwracać wzroku, ale dostrzegać ludzi dookoła nas. Dostrzeganie pozwala na nawiązanie relacji nie tylko z tymi, którzy są blisko nas, ale również z ludźmi niewierzącymi lub innych wyznań czy religii. W Berlinie i Wittenberdze chcemy doskonalić umiejętność patrzenia tak, żeby sięgała daleko poza Kirchentag.

 

Główne wydarzenia Kirchentagu będą mieć miejsce w Berlinie w dniach 24-27 maja. Już 27 maja wieczorem będzie można wyjechać do Wittenbergi, by na błoniach nad Łabą wziąć udział w nocnym czuwaniu modlitewnym Taize pod gołym niebem i doświadczyć wschodu słońca. Kto nie chce ryzykować spania na dworze, może 28 maja z samego rana wyjechać z Berlina jednym z pociągów, które będą kursowały co 10 minut. Grupy będą mogły dojechać własnym autokarem z Berlina do Wittenbergi, gdzie w południe wszyscy będą uczestniczyć w centralnym nabożeństwie i innych wydarzeniach, które potrwają aż do wieczora.

 

W trakcie pobytu w Berlinie będzie można odwiedzić 8 miast powiązanych z Lutrem: Magdeburg, Dessau-Rosslau, Halle/Eisleben, Lipsk, Erfurt i Jenę/Weimar. Każde z nich przygotuje specjalny program. Identyfikator i bilet kirchentagowy będą obowiązywać również w tych miastach, ale dojechać do nich trzeba na własny koszt.

 

W Berlinie uczestnicy będą zakwaterowani w szkole położonej na terenie parafii partnerskich oraz u rodzin. Od przyszłego tygodnia będzie można zapisywać się na listę w kancelarii parafialnej z zaznaczeniem rodzaju zakwaterowania i dojazdu (autokar parafialny czy własny transport).

 

Podczas Kirchentagu będziemy można wziąć udział w różnych spotkaniach, wykładach, dyskusjach, koncertach itp. podzielonych na następujące bloki tematyczne:

 

1. Ekumenizm i dialog międzyreligijny. 

2. Więzi i kultura sporu. 

3. Demokracja i solidarność. 

4. Teologia i duchowość. 

5. Pokój i zrównoważony rozwój. 

6. Od młodych do seniorów. 

7. Kultura. 

8. Nabożeństwa i godziny biblijne. 

9. Najważniejsze wykłady: 

– dysputy reformacyjne, 

– co rozdziela społeczeństwo, a co je spaja? 

– nowy start w kierunku przyszłego wspólnego dobra, 

– prawa człowieka na Bliskim Wschodzie. 

10. Najważniejsze wydarzenia: 

– nabożeństwo na błoniach w Wittenberdze 

– Noc Świateł w Wittenberdze 

– festiwal spotkań w Wittenberdzie 

– koncert Live ‘17 

11. Oprócz tego: 

– różne wydarzenia w Wittenberdze 

– kiermasz możliwości 

– Open Air – koncerty na wolnym powietrzu 

– wieczór spotkań w Berlinie – pierwszego dnia po nabożeństwie otwierającym Kirchentag 

– poradnictwo psychologiczne i pastoralne

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20170416223405527