Biblijna narracja o potomkach Noego poparta badaniami DNA

śro, 20 wrz 2017, 15:43:52

Autor: Marcin Stanowiec

- Odkrycia naukowe okazują się równoległe do biblijnych relacji wiążących pierwszą dynastię Egiptu z biblijnym Chamem – donosi Breaking Israel News. Potwierdzają to przełomowe badania genomu mumii.

Według Biblii Mizraim zamieszkał w Egipcie, podczas gdy Kusz osiedlił się w Afryce, co zapoczątkowało istnienie dwóch odrębnych narodów, które nie miały wspólnego dziedzictwa. Teoria naukowa wskazuje na podobną etnogenezę ludów północnej Afryki i Egiptu.

https://www.breakingisraelnews.com/90106/dna-study-mummies-indicates-ancient-egyptians-descended-biblical-ham/#/

Autorzy artykułu w izraelskim periodyku cytują Księgę Rodzaju (10: 5-6): "Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów. Synowie Chama: Kusz, Misraim (lub Egipt według Nowej Międzynarodowej wersji Biblii), Put i Kanaan. Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan".

Wykorzystując technikę wychwytywania DNA naukowcy otrzymali kompletne ludzkie mitochondrialne genomy z 90 próbek – które przeszły kontrolę jakości -  i genomowe dane SNP pochodzące od trzech osób płci męskiej. W sumie uzyskano 166 próbek z 151 zmumifikowanych osób z Abusir el-Meleq. Objęto badaniami 1300 lat historii egipskiej, od około 1388 r.pne do 426 r.pne.

Dekodowania genomu starożytnych Egipcjan odkrytych w Abusir-el Meleq nasuwa wniosek, że zachowane szczątki są najbliższymi genetycznymi krewniakami populacji neolitycznych oraz z epoki brązu z Bliskiego Wschodu, Anatolii i Europejczyków Śródziemnomorskich.

"Odkryliśmy, że starożytne próbki egipskie różnią się od współczesnych Egipcjan, a bliżej im do próbek z Bliskiego Wschodu i Europy" - raportowali naukowcy. "W przeciwieństwie do współczesnych Egipcjan ich pochodzenie należy przesunąć populacji Afryki Subsaharyjskiej".

http://www.ibtimes.co.uk/mummy-dna-reveals-surprise-discovery-about-ancient-egyptians-ancestry-1623971

Profesor Johannes Krause z Instytutu Maxa Plancka wyjaśniał: "To nie tylko DNA jednego człowieka, to DNA rodziców, dziadków, rodziców dziadków, rodziców pradziadków i tak dalej". Dodał, że wcześniej analiza DNA mumii byłaby potraktowana sceptycznie. - "Zanieczyszczenie jest poważnym problemem w tego typu badaniach" – tłumaczył. "Dopiero w ciągu ostatnich pięciu czy sześciu lat możemy badać DNA starożytnych ludzi, ponieważ możemy teraz wykazać, czy DNA jest starożytne, czy nie poprzez właściwości chemiczne".

Swoje ustalenia uczeni opublikowali w czasopiśmie Nature Communications.

https://www.nature.com/articles/ncomms15694

Te nowe odkrycia pokrywają się z hipotezą "dynastii", którą wysunął archeolog David Rohl. Uważa on, że starożytni Egipcjanie przybyli z Mezopotamii, podbili Dolinę Nilu i ustanowili pierwsze egipskie dynastie. Stoi to w bezpośredniej sprzeczności z poprzednią hipotezą, że pierwsi władcy Egiptu i większość ludności egipskiej przybyli drogą lądową z Afryki.

Rohl wyłożył swoje twierdzenia w książce "The Legend - Genesis of Civilization". Cham i jego ludzie przeprowadzili się z Mezopotamii do Egipcie po powodzi. Rohl przekonuje, że Horus jedno z najbardziej znaczących bóstw egipskich, był w istocie Chamem. Nazwa "Horus" znaczy "dalekie", co oznacza, że ​​Cham przybył z daleka.

Rohl studiował starożytne rzeźby ścienne i rysunki przedstawiające łodzie, które zostały odkryte pięćdziesiąt lat wcześniej przez archeologa Hansa Winklera. Obrazy te są zgodne z teorią Rohla, że ​​nagły okres rozwoju kulturowego i technologicznego podczas pierwszej dynastii w Egipcie był wynikiem napływu elit mezopotamskich przez Morze Czerwone i wybrzeże Półwyspu Arabskiego.

Wątkiem potwierdzających pochodzenie człowieka z Bliskiego Wschodu a nie z Afryki, jak dotychczas sądzono są odkrycia polskiego paleontologa dr. Gerarda Gierlińskiego.

Naukowiec pytany na konferencji prasowej, czy są to ślady po przodkach człowieka przyznał, "że chodzi o dwunożność, (...) ponieważ to dwunożność wyznaczyła ten kierunek ewolucji, który zaowocował ludzkością dzisiaj". Dodał, że nie da się stwierdzić z całą pewnością, czy są to nasi przodkowie czy raczej krewni człowieka, którzy nie znajdują się w drzewie rodowym człowieka (tzw. ślepa uliczka ewolucyjna).

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459559,polak-odkryl-najstarsze-slady-praludzi-pochodza-z-krety.html

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20170920154352795