Zapomniani bohaterowie

pon, 30 paź 2017, 18:44:16

Autor: Robert Kurpios

W listopadzie obchodzimy dwa święta: Wszystkich Świętych i Święto Niepodległości. Te dwa uroczyste dni zwróciły moją uwagę na dwie postacie: biskupa Juliusza Bursche i jego przyrodniego brata, Edmunda Bursche.

 

Juliusz był biskupem Kościoła Ewangelicko - augsburskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jako rzeczoznawca rządu polskiego do spraw Śląska Cieszyńskiego i byłych Prus Wschodnich uczestniczył w konferencji pokojowej w Paryżu. Przedłożył tam memoriał polskich pastorów ewangelickich w sprawie przyłączenia Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska do Polski. Jego zasługą było także zjednoczenie Kościoła Ewangelicko- augsburskiego na ziemiach odzyskującego swą podmiotowość państwa.

1 września 1939 roku po ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę napisał orędzie, które miało być odczytane w ewangelickich kościołach. Potępił w nim napaść na nasz kraj i w ten sposób wydał na siebie wyrok. Hitlerowcy dla których o "niemieckości" decydowała "krew", a biskup Bursche był synem niemieckiego pastora, nie mogli mu wybaczyć związku z państwem polskim.

3 października 1939 roku biskup Juliusz Bursche został aresztowany. Miał wtedy 77 lat i był inwalidą. Na początku 1940 roku został przetransportowany do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg. Był torturowany za odmowę  wyrzeczenia się polskości. Jego męka skończyła się 20 lutego 1942 roku w Berlinie. Skatowny zmarł w policyjnym szpitalu.

Gestapo aresztowała także syna Burschego i trzech jego przyrodnich braci. Jednym z nich był Edmund Bursche, profesor Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Osądzono go na Pawiaku. Gdy Himmler podczas wizytacji więzienia usłyszał od profesora Burschego, że nie jest zdrajcą narodu niemieckiego, bo jest Polakiem, zapisał w aktach: "Tę rodzinę należy bezwzględnie wytępić". Edmund Bursche został przewieziony do obozu Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł z wycieńczenia 26 lipca 1940 roku. Z aresztowanych braci Bursche przeżył tylko jeden.  

Juliusz Bursche, fot. Zwiastun, 11.1938

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20171030184416129