Religijność młodych Polaków

wto, 31 paź 2017, 19:12:37

Autor: Robert Kurpios

Na październik 2018 roku planowane jest w Watykanie XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólnego Synodu Biskupów. Jego tematem będzie: "Młodzież, wiara i rozeznanie w grzechach". Kościół katolicki dostrzegł odchodzenie młodzieży od wiary. W

edług Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce najrzadziej deklarację religijną składają osoby w wieku 25- 34 lata. Drugą pozycje zajmuje grupa młodzieży od 16 do 24 lat. W porównaniu z innymi grupami wiekowymi, najczęściej młodzi ludzie, zwłaszcza w dużych miastach: Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Szczecinie określają się jako osoby bezwyznaniowe (8- 10 procent). Część młodzieży rezygnuje z lekcji religii.

Sytuacja w Polsce jest ciągle inna niż w krajach Zachodu. Według Głównego Urzędu Statystycznego prawie połowa Polaków uczestniczy raz w tygodniu w praktykach religijnych: mszach, nabożenstwach. 35 procent respondentów określających się jako osoby religijne, modli się prawie codziennie. Dostrzec można natomiast bardzo małą wiedzę o prawdach chrześcijaństwa. Dotyczy ona ludzi w różnym wieku, w dużych miastach i w miastach małych. Często ludzie wyznają sprzeczne ze sobą poglądy.

Wsród osób deklarujących swe przywiązanie do Kościoła katolickiego, tylko 25 procent zdecydowanie wierzy w istnienie piekła, 18 procent sądzi, że śmierć jest kresem wszystkiego. Niektórzy uważając się za katolików wierzą w reinkarnację. Zmartwychwstanie jest prawdopodobne dla 62 procent Polaków. Żadnych wątpliwości w istnienie tego wydarzenia, nie ma 34 procent.

W czasie ulicznych sond brak wiedzy jest szczególnie widoczny - odpowiedzi niektórych osób są dziwaczne. Przy ciągle wysokiej liczbie osób deklarujących się jako chrześcijanie (70 procent), dziwi fakt, że wielu posiada tak skąpe wiadomości. Czy można twierdzić, że Pismo Święte i Biblia to dwie różne księgi? Lub sądzić, że Jezusa zdradził Łazarz? Albo uważać św. Józefa za apostoła? Niestety można. 

Fot. Hisman/Pixabay CC00

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2017103119123758