Białoruski Kościół greckokatolicki

wto, 21 lis 2017, 17:50:27

Autor: Robert Kurpios

Białoruski Kościół greckokatolicki uważa się za dziedzica tradycji, zapoczątkowanej unią brzeską w 1596 roku. Pod koniec XVII wieku ok. 80 proc. Białorusinów należała właśnie do tego Kościoła. Poczucie tożsamości Białorusinów nigdy nie było tak silne jak Ukraińców, czuli się mieszkańcami Rzeczypospolitej, jednak większość zdecydowała by należeć do tzw. Cerkwi unickiej (potoczna nazwa Kościoła greckokatolickiego).

Pod koniec lat 80. XX wieku, młodzi Białorusini zaczęli odkrywać swe unickie korzenie. W 1990 roku w Mińsku, stolicy państwa została zarejestrowana pierwsza parafia greckokatolicka.

Dzisiaj na Białorusi funkcjonuje 15 parafii, przeważnie w dużych miastach. Największym skupiskiem jest Mińsk.

Kościół Białoruski liczy dziś ok. 30 tys. wiernych. Najczęściej są to ludzie młodzi i inteligencja. Istnienie tego Kościoła w państwie, które Rosja traktuje jako swoją strefę wpływów, jest ważne dla podtrzymania świadomości narodowej Białorusinów. W tym roku obchodzona jest 500 rocznica przetłumaczenia Biblii przez Franciszka Skarynę na język białoruski.

Obok wiernych Cerkwii unickiej na Białorusi żyją także prawosławni i wierni Kościoła rzymskokatolickiego. Katolickość zawsze kojarzyła się na Białorusi z polskością. Nie dochodzi jednak z tego powodu do jakichś większych sporów. Kościół Białoruski ma problem z władzami państwowymi, które utrudniają dalszą rejestrację parafii. Czasem urzędnicy traktują wiernych Kościoła za osoby wspierające opozycję białoruską. Unici muszą także dbać o dobre relacje z prawosławnymi. Mimo ożywienia w Kościele Białoruskim, większość mieszkańców jest religijnie obojętna lub ateistyczna.  

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20171121175027263