Kłótnie a wymiana poglądów

pon, 27 lis 2017, 18:15:36

Autor: Robert Kurpios

Mówi się często, że dialog jest słuszną postawą, a dążenie do konfrontacji czymś złym. Nadmierna koncyliacja może być jednak niebezpieczna w polityce, gdyż walka i skuteczność są jej głównymi cechami. W języku polityki używa się wprawdzie terminu "kompromis", ale najczęściej jest on zgniły, a od mężów stanu wymaga się, by w sprawach najważniejszych kompromisu nie zawierali.

Ceni się polityków łagodnych, ale demokracja to spór kilku frakcji. Każda ma inne poglądy. W Biblii odnajdujemy zasadę zbyt pochopnego osądzania. Może ona wprowadzać niepotrzebne konflikty w społeczności.

Nowy Testament często zakazuje odwetu. "Pomstwę zostaw Bogu". Zasada ta nie wyklucza wydawania osądów moralnych. Jeśli złapiemy kogoś na gorącym uczynku, nie przyjmujemy neutralnej postawy. Wiemy, że pan X jest oszustem lub łajdakiem. Jeśli nie stwierdzimy, że pan X jest łajdakiem, nie powinniśmy mówić, że pan Y jest człowiekiem szlachetnym.

Jak przyzwolenie wydawania osądów moralnych realizuje się w większej grupie osób, dokładnie w zborze? Różnie. Chrześcijanin wie, że nie powinien pochopnie osądzać ( odróżniam bezrefleksyjną krytykę od roztropnego osądu moralnego), jednak jako członek zbiorowości, często wyraża on poglądy typowe dla niej. Katolicy mówią więc, że zbory protestanckie, zwłaszcza te mniej liczne to sekta, a zborownicy modlą się o rzymskokatolicki Kościół, który jest zwiedzony, bo nie potrafi pozbyć się kultu Maryjnego.

Sekta posiada pewne cechy charakterystyczne np. silny wpływ przywódcy, ekskluzywizm, odejście od powszechnie uznawanych poglądów. Jednak ten pejoratywny termin bywa rozszerzany. Sektą więc oprócz członków Sai Baby może być cały Kościół katolicki z papieżem Antychrystem. W XIX w. był to pogląd wyznawany przez Adwentystów i inne kościoły drugiej fali reformacji.

Nazywanie innych sekciarzami jest niestety dość powszechne. Z jednej i drugiej strony, częste są wypowiedzi przywódców i publicystów, które potępiają w czambuł inne wyznania. Zarzuty są podobne. Księża jeżdżą rolls- roysami, ale i wśród pastorów nie brak przedstawicieli ewangelii sukcesu, cerkwie prawosławne mają wnętrza ze złota i diamentów. Teologia również bywa nie do pogodzenia. Na szczęście niektórzy są "porządnymi kaznodziejami" i niektórzy "księżmi skromnymi i oczytanymi". W społeczności chrześcijańskiej lepszy jest dialog niż walka.  

Fot. Pixabay

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20171127181536896