Anglikanin o współczesnej Europie

nie, 18 lut 2018, 18:44:41

Autor: Robert Kurpios

Niedawno Polskę odwiedził profesor John Milbank, teolog anglikański i założyciel ruchu Radical Orthodox. Został on zaproszony przez "Teologię Polityczną" i udzielił wywiadu dziennikarzom tygodnika "Sieci". Wsześniej był również gościem radiowej Dwójki.

Profesor Milbank mówił kiedyś na łamach "The Guardian" o  ''potrzebie radykalnego feminizmu, który położy kres niewolnictwu kobiet", a dziś zwraca uwagę na nieludzki system ekonomiczny, jakim jest neoliberalizm. Twierdzi, że "bliskie są nam idee Solidarności, bo wierzymy, że możliwy jest bardziej prospołeczny wymiar ekonomii chrześcijańskiego socjalizmu''. To kolejny głos wpływowego człowieka, który dostrzega, że gospodarczy liberalizm często nie sprawdza się lub mówiąc inaczej, jest okrutny. Kiedyś twierdzono, że wkrótce wszyscy będą zamożni. Tak się jednak nie stało, mało tego, nierówności pogłębiły się. John Milbank zwraca także uwagę na niebezpieczeństwa grożące Europie, takie jak: rosnąca siła Azji, agresywna Rosja i masowa imigracja. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Profesor widzi jedno: powrót do chrześcijańskich korzeni.

Powinniśmy przestać mówić, że nasze wartości wywodzą się z oświecenia. Europejskie dziedzictwo naprawdę jest starsze. Ze starożytnej Grecji pochodzi ideał piękna i początki myślenia naukowego, dzięki Rzymowi mamy porządek prawny, a Jerozolima dała nam chrześcijaństwo. Według Milbanka chrześcijaństwo i częściowo judaizm mogą integrować nasz kontynent. ''Tak długo jak Europejczycy nie będą z powrotem uważać się za chrześcijan, nie będą w stanie zbudować europejskiej tożsamości''. Wspomniane wcześniej nierówności wywołały rewoltę kasy robotniczej przeciwko bogatej klasie tzw. ekspertów. Ludzie zaczęli dostrzegać, że ich tradycje, ich lokalne społeczności są zagrożone. Z radykalizmu z lat sześćdziesiątych pozostał jeden groźny wirus, który zwie się indywidualizmem.  W społeczeństwie ceniącym ten kult będzie trwać bezpardonowa walka o byt. Wygrają najsilniejsi, ale wszyscy będą samotni. Niedawno w Wielkiej Brytanii premier Theresa May powołała ministra do spraw walki z samotnością.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20180218184441461