Książki teologów protestanckich

pon, 26 lut 2018, 18:36:05

Autor: Robert Kurpios

Polacy czytają coraz mniej książek, czytają także mniej książek chrześcijańskich. Protestantów w Polsce jest niewielu, dlatego oferta wydawnictw niekatolickich jest skromna. Istnieją niszowe wydawnictwa drukujące pozycje właściwe dla określonych konfesji.

Gdy usłyszysz nazwę "Absolutnie Fantastyczne", a wiesz trochę o rynku księgarskim, będziesz wiedział, że to wydawnictwo publikuje najczęściej autorów z kręgu ruchu charyzmatycznego.

Jeśli należysz do kościoła pierwszej fali reformacji będziesz szukał książek z wydawnictwa Augustana. Jeśli nie jesteś człowiekiem pragnącym posiadać dużą wiedzę teologiczną, twoje oczekiwania mogą zostać zaspokojone. Możesz również kupić książkę znanego teologa w języku angielskim lub niemieckim. Ukazało się w Polsce kilka książek Paula Tillicha, Moltmann i Pannenberg mają przetłumaczone na język polski po dwie pozycje. Dzieł Karla Bartha również w Polsce nie jest wiele. Przetłumaczono niedawno korespondencję Rudolfa Bultmanna z Karlem Jaspersem pod tytułem "Problem demitologizacji" (2015 rok).

Dzieł Bultmanna nie tłumaczono chyba dawno, jeśli przetłumaczono cokolwiek. W 2016 r. dokonano przekładu książki znanego teologa N.T. Wrighta "Dobrej Nowiny". Pierwszego w Polsce przekładu dzieła angielskiego uczonego. N.T. Wright to wyjątkowo pracowity autor, napisał wiele ważnych prac. W 2005 r. ukazała się jego znana książka " The Resurrection of the Son of God".

Wiele pozycji w dzisiejszym informatycznym świecie jest dostępnych dla ludzi dociekliwych, czy dla profesjonalistów. Istnieją również cenne książki rodzimych biblistów. Szkoda jednak, że wybitne dzieła teologiczne często są niedostępne dla wielu. Kto próbował ostatnio znaleźć " Istotę chrześcijaństwa" Adolfa von Harnacka, zobaczy, że zdobycie książki jest trudne. Z książkami telologów liberalnych jest pewien kłopot. Nikt nie lubi, gdy przekracza się granicę ortodoksji. Paradoksem jest więc sytuacja, że w PRL- u można było kupić łatwiej książkę kontrowersyjnego wobec głównego nurtu teologa. "Dynamika wiary" Paula Tillicha, będąca wyzwaniem dla tradycyjnych chrześcijan ukazała się w 1987 roku.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20180226183605236