Biblia - najbardziej znana księga

pią, 16 mar 2018, 17:58:39

Autor: Robert Kurpios

Według Światowego Związku Towarzystw Biblijnych ok. 3/4 ludzi na świecie ma dostęp do Biblii w języku ojczystym. Oznacza to, że Pismo Święte zostało przetłumaczone na 647 używanych na świecie języków.

W ostatnim roku dokonano 26 nowych przekładów. Większość ostatnich tłumaczeń ukazało się w Azji i w regionie Pacyfiku. Na drugim miejscu są przekłady w Afryce. Szacuje się, że na świecie istnieje ok. 7 tys. rozmaitych języków, jednak Biblia jest dostępna dla 5,4 mld spośród 7,2 mld ( 2015 r.) ludzi na świecie. Światowy Związek Towarzystw Biblijnych z siedzibą w brytyjskim Reading skupia 146 krajowych towarzystw biblijnych. Towarzystwa zajmują się przekładaniem Pisma Świętego na języki regionalne i dialekty od ponad 200 lat.

Nowy Testament dostępny jest w 1515 językach, a co najmniej jedna księga Biblii przetłumaczona została na 3324 języki. Tłumacze pilnie wykonują swoją pracę i nie wydaje się, by niedługo nie mieli co robić. Według szacunków z sprzed ośmiu lat Biblia była dostępna w 469 językach. Zauważamy więc znaczny postęp. W 2017 roku ukazał się turkmeński przekład Księgi, a także przetłumaczono Nowy Testament na język używany przez jedną z grup etnicznych w Wietnamie. Wcześniej Biblia była przetłumaczona na język Czuwaszów, zamieszkujących Czuwaską Republikę Autonomiczną sąsiadującą z Tatarstanem i Baszkirią.

W językach sztucznych, takich jak esperanto, istnieją trzy tłumaczenia Pisma Świętego. Specjaliści pracują nie tylko nad nowymi tłumaczeniami, ale też nad poprawkami do tych już będących w użyciu, a czasem decydują się na zupełnie nowe przekłady. Język się zmienia, dlatego wcześniejsze tłumaczenia są dla czytelników przestarzałe lub niezozumiałe. Obecnie istnieje ponad 500 różnych przekładów Biblii na język angielski. Najpopularniejszy New International Version publikowany przez wydawnictwo Zondervan został sprzedany w ilości ponad 200 mln egzemplarzy. Również w Polsce mamy coraz więcej tłumaczeń i koryguje się przekłady już dość długo funcjonujące. Każda liczniejsza denominacja chce mieć swoją wersję Biblii.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20180316175839271