Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Sympozjum o prawie do prywatności w Kościołach

W dniu 15 marca br. w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się pod patronatem Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych. 

Konferencję patronatem objęli także: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Cyfryzacji i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a organizatorami byli Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT), Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (PTPW).

Sympozjum było największą dotychczas w Polsce konferencją naukową poświęconą wyłącznie zagadnieniom prawa do prywatności w związkach wyznaniowych. Referaty obejmowały przede wszystkim zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, ale istotną częścią były także referaty poświęcone tajemnicy spowiedzi i tajemnicy duszpasterskiej. Wystąpiło trzydziestu referentów, reprezentujących środowiska naukowe z całej Polski, m.in. z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Opolskiego, Mikołaja Kopernika, Warmińsko-Mazurskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego oraz Zielonogórskiego, jak również dyrektor departamentu i koordynator reformy ochrony danych w Ministerstwie Cyfryzacji – dr Maciej Kawecki. Udział wzięło ponad 130 uczestników z kilkudziesięciu związków wyznaniowych na czele z bp Jerzym Samcem (zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Prezesem PRE), bp Markiem Izdebskim (zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego) oraz prezbiterem Mateuszem Wicharym (zwierzchnikiem Kościoła Chrześcijan Baptystów, Przewodniczącym Aliansu Ewangelicznego w RP). 

Bezpośrednim powodem organizacji Sympozjum były wyzwania stojące przed związkami wyznaniowymi w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. Zgodnie z art. 91 tego aktu wspólnoty religijne, które na dzień wejścia w życie rozporządzenia nie będą stosowały szczegółowych zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz nie wprowadzą specjalnego organu nadzorczego w tym zakresie, będą podlegały kognicji publicznego organu nadzoru. 

Celem sympozjum było zaprezentowanie obecnych i planowanych rozwiązań prawnych, poglądów i doświadczeń różnych związków wyznaniowych w zakresie prawa do prywatności, jak również zagadnień związanych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Po raz pierwszy publicznie przedstawiono założenia planowanych regulacji ochrony danych osobowych zgodnych z RODO przygotowanych przez Kościół rzymskokatolicki, Kościołów ewangelicko-augsburski, zespół ds. ochrony danych przy Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz organizatorów sympozjum dla tzw. rejestrowych związków wyznaniowych. Mimo pewnej różnorodności dotyczącej organizacji organu nadzorczego w każdym z nich, wszystkie zaprezentowane projekty były podobne co do ochrony praw jednostki oraz sposobów jej dochodzenia. Istotnym elementem było także przedstawienie inicjatyw związanych z ochroną tajemnicy duszpasterskiej, która – w odróżnieniu od tajemnicy spowiedzi – nie cieszy się ochroną państwa. 

Projekty aktów prawa kościelnego przygotowane na polecenie Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przez zespół prawników przeszły już opiniowanie Komisji Reformy Prawa przy Biskupie Kościoła, Synodalnej Komisji Prawnej, Konsystorza, Rady Synodalnej i Konferencji Biskupów, a przez Synod Kościoła będą rozpatrywane na jego najbliższej, kwietniowej sesji. 
Po zakończeniu procesu legislacyjnego w Kościele rozpoczną się szkolenia w zakresie RODO oraz przekazanie odpowiednich materiałów dla parafii i diecezji. Na podstawie nowych przepisów zostanie doprecyzowana kwestia zasad prawnych wstępowania i występowania z Kościoła, zasady przetwarzania danych i ich ochrona oraz utworzona zostanie Komisja Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy w tym zakresie dla całego Kościoła. 
 
tekst: dr Michał Hucał/luteranie.pl
o konferencji w mediach: Gazeta Prawna, wiadomosci.com


Opcje Artykułu

Sympozjum o prawie do prywatności w Kościołach | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń