Tajemnica Wielkanocy

sob, 5 maj 2018, 12:30:04

Autor: Robert Kurpios

Chrześcijaństwo mogło stać się niewielkim nurtem w judaizmie, a zdominowało pogańskie religie w Cesarstwie Rzymskim. Powodem sukcesu było zmartwychwstanie. " A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest nasza wiara " - pisał Paweł do Koryntian.

Hańba ukrzyżowania została zmyta dzięki Wielkanocy. Bez Wielkanocy nie byłoby głoszenia Dobrej Nowiny. Jezus zostałby zapomniany. Czy ktoś pamięta Choniego Zakreślającego Koło? Był najbardziej znanym charyzmatykiem z I stulecia przed Chr. Później pojawiały się inne postacie z charyzmatycznego nurtu w Galilei, ale dziś znają ich tylko żydowscy historycy.

 

Wydarzenie zmartwychwstania Jezusa wymyka się naukom historycznym. Nie są one w stanie badać go jak inne zdarzenia z przeszłości. Osiągalną dla historii może być tylko wiara pierwszych uczniów i fakt rozpowszechniania się chrześcijaństwa. Sukces jaki osiągnęło orędzie Chrystusa słusznie wprawia w zdziwienie sceptycznych historyków.

 

Trudne jest także zdobycie wystarczającego wyobrażenia na temat przebiegu wielkanocnych wydarzeń. Wielkanocne opowiadania Ewangelii różnią się w szczegółach, teolog dostrzega je. Jeśli jednak wiemy do jakiego gatunku literackiego zbliżone są ewangelie i jeśli nasza wiara jest silna, różnice w przekazach nie będą stanowić problemu. Współczesna egzegeza stwierdza, że ewangelie najbliższe są biografiom antycznym. Historie wielkanocne są świadectwami wiary, a nie protokółami czy kronikami. Objawienie Zmartwychwstałego i słowo Jego świadków jest najmocniejszym fundamentem wiary. Gdybyśmy mieli pewność jaką uzyskuje się w naukach przyrodniczych, nie byłoby wiary byłaby wiedza. Bóg chce byśmy dokonowywali wyboru, nie mając całkowitej pewności o wszystkich wydarzeniach. Tylko wtedy nasze zaufanie do tego, co nam Jezus obiecał może być mocne jak skała.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20180327123004698