Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wrocławskie spojrzenie na Reformację

12 tom ( 2017 ) periodyku "Theologica Wratislaviensia" ma tytuł "Oblicza Reformacji". Jest on jest wyjątkowo ciekawy. Pierwszą część nazwaną "Teologia sporów'' rozpoczyna artykuł Henryka Pietrasa, autora znanej publikacji "Początki teologii Kościoła".Tytuł artykułu brzmi "Geneza odpustów''. Autor zwrócił w nim uwagę na początek praktyk odpustowych we wczesnym Kościele i w wiekach następnych (I w. - XIII w.).

 

Jeżeli kogoś interesuje dlaczego współczesna Polska jest krajem katolickim i czytał książkę Gottfrieda Schramma "Szlachta polska wobec reformacji 1548 - 1607" dowie się, czytając artykuł Jerzego Kochanowicza, że wpływ na obraz różnych konfesji protestanckich miała kontrreformacyjna działalność jezuitów. W tekście poruszone zostały ważne kwestie m.in. autorytet Biblii, kwestia czyśćca, kultu świętych i obrazów i fundamentalna kwestia boskości Chrystusa. Warto zwrócić uwagę na poglądy ariańskie.

 

W kolejnym artykule Janusz Królikowski pisze o różnicach między refleksją katolicką a refleksją kalwińską dotyczącą Bożej łaski i wolności człowieka.

 

Jarosław M. Lipniak piszący o strukturze Kościoła, zwrócił uwagę na urząd biskupa w Kościele katolickim i w Kościele Ewangelicko - Augsburskim. Ciekawe jest  zaprezentowanie poglądu Lutra na urząd biskupa w Kościele.

 

Drugą część rozpoczyna artykuł Wojciecha Szczerby. Przedstawiona w nim jest działalność prekursorów Reformacji takich jak: Piotr Waldo, John Wycliffe i przede wszystkim Jan Hus, którego idee i działalność były w Polsce znane. Dla nas, Polaków ten rys historyczny powinien być intrygujący.

 

Piotr Lorek pisze o wersecie z Ga 2, 20 ( "już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus") w interpretacji Lutra i o wynikających z niego konkluzjach.  Autor przedstawia problem "śmierci wierzącego i żyjącego w nim Chrystusa" sformułowany przez apostoła Pawła. Analiza tej z pozoru paradoksalnej relacji pomaga zrozumieć nam sposób myślenia doktora Marcina.

 

Godny polecenia jest artykuł Mirosława Żarowskiego o podstawach nauczania braci polskich. Poruszone problemy etyczne są ciągle aktualne. Kto chce poznać myśl Dietricha Bonhoeffera, zwłaszcza jego chrystologię, znajdzie  zarys jego teologii w tekście Gottrieda Brezgera.

 

 

 

W trzeciej części ''Theologiki" zapoznamy się z nurtem ewangelikalnym i  z jego wpływem na społeczeństwo w arytukule Wojciecha Szczerby. Autor przedstawia zalety ewangelikalizmu, ale pod koniec rozdziału zwraca uwagę na implikacje, które wynikają z literalnego  odczytania Biblii.

 

Jacek Zieliński przybliża nam sylwetkę Jonathana Edwardsa i ważny problem wiary fałszywej i wiary prawdziwej. Jakich trzeba użyć kryteriów, by odkryć autentyczną religię? Edwards znał skuteczną metodę.

 

Tomasz R. Dębowski przybliża zagadnienie pracy socjalnej w Polsce. Przykładem jest działalność zboru "Chrześcijańska Społeczność" w Ząbkowicach Śląskich. Omówienie tezy Maxa Webera o etyce protestanckiej i o jej skutkach w kapitalizmie znajdziemy w tekście Adama Płachciaka. Przedstawiona zostanie  współczesna krytyka idei socjologa.

 

Pismo kończy tekst Joanny Szczepankiewicz - Battek o ciągle gorącym problemie jakim jest ordynacja kobiet w różnych czasach i w różnych kościołach protestanckich. We wprowadzeniu badaczka przedstawiła nam rolę kobiet we wczesnej wspólnocie chrześcijańskiej. Warto zapoznać się z tym aspektem i dowiedzieć się jak status kobiety zmieniał się na przestrzeni dziejów.

 

Periodyk wrocławski można jeszcze znaleźć. Ważne problemy są przedstawione przez znanych autorów. Opcje Artykułu

Wrocławskie spojrzenie na Reformację | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń