Władimir Putin o wolności chrześcijańskiej i prawosławiu

nie, 29 lip 2018, 09:10:10

Autor: Teodor Lacher

- Chrzest Rusi dał ludziom prawdziwe duchowe i moralne punkty orientacyjne – uważa Władimir Putin. Prezydent Rosji zacytował historyka Lwa Gumilewa, który twierdził, że chrzest dał przodkom Rosjan wyższy stopień wolności: wolność wyboru między dobrem a złem.

 

 

- Chrzest Rusi był punktem wyjścia rosyjskiej państwowości, miał wpływ na rozwój całego świata, był punktem wyjścia do rozwoju rosyjskiej cywilizacji – wyjaśniał prezydent Rosji

"Nawrócenie na chrześcijaństwo było kluczowym punktem zwrotnym w naszej historii, wydarzeniem cywilizacyjnym zmieniającym siłę duchową. Określił wielowiekową drogę Rosji, wywarł też wpływ na rozwój świata" — podkreślał polityk na uroczystościach poświęconych 1030-leciu chrztu Rusi.

Ruś zawdzięczała swoje nawrócenie Włodzimierzowi I Wielkiemu.

"Dokonał tego decydującego wyboru, stał się przewodnikiem wiary, zobaczył w niej moralne wsparcie, piękno, światło prawdy i cnoty, podstawę odnowy życia, umocnienia jedności, wspólnoty narodów zamieszkujących Ruś" — mówił o księciu kijowskim rosyjski przywódca. Nazwał Włodzimierza wojownikiem, "który uczestniczył w okrutnych bitwach i próbach" i który "stał się twórcą, krzewicielem oświaty".

"Chrzest był punktem wyjścia do kształtowania i rozwoju rosyjskiej państwowości, prawdziwego duchowego odrodzenia się naszych przodków, określenia ich tożsamości, samoświadomości, rozkwitu kultury narodowej i edukacji, rozwoju wieloaspektowych więzi z innymi krajami" — podkreślił prezydent.

"Prawosławie dokonało tego, czego wcześniej nie było: zwróciło się w stronę człowieka, do jego sumienia, do jego duszy, zwróciło się w stronę wiecznych apeli o miłosierdzie, dobro i miłość. Wezwanie zostało usłyszane" — zaznaczył.

"Zwycięstwo prawosławia dało Rosji tysiącletnią historię. Narody, które przyjęły prawdę chrześcijańską, mogły osiągnąć niespotykane dotąd wyżyny w polityce, sztuce, literaturze, nauce i działalności gospodarczej, zdobyły kolosalne doświadczenie jedności, które wielokrotnie ratowało i podnosiło na duchu w najtrudniejszych przełomach historycznych" — podkreślił rosyjski przywódca.

Jego zdaniem świętym obowiązkiem Rosjan jest zachowanie i pomnożenie tej jedności.   

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20180729091010846