Kara śmierci sprzeczna z katolickim nauczaniem. Zmiana w katechizmie

czw, 2 sie 2018, 13:31:17

Autor: Joanna Gacka

Watykan oficjalnie wprowadził zmiany w Katechiźmie Kościoła Katolickiego, dotyczące kary śmierci. Kościół katolicki opowiada się bezwzględnie przeciwko jej stosowaniu.

Kongregacja Doktryny Wiary opublikowała dziś list do wszystkich biskupów świata, z informacją o zmianie KKK w punkcie 2267 dotyczącym kary śmierci.

Do tej pory punkt ten brzmiał następująco:

Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem.

po zmianie jego początek brzmi następująco:

Wymierzanie kary śmierci, dokonywane przez prawowitą władzę, po sprawiedliwym procesie, przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy, środek ochrony dobra wspólnego.

Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo. Ponadto, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win.

Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że „kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby”, i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie.


Zmiana, na której wprowadzenie miał wpływ papież Franciszek ma na celu lepsze odzwierciedlenie rozwoju doktryny katolickiej dotyczącej godności człowieka i szacunku dla każdego ludzkiego życia.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20180802133117732