Żwawi charyzmatycy

nie, 5 sie 2018, 19:23:11

Autor: Robert Kurpios

Niedługo wspólnoty charyzmatyczne mogą liczyć miliard wiernych. Termin "wspólnoty charyzmatyczne" nie oznacza tylko kościołów zielonoświątkowych, ale również ruchy pentekostalne, które mają wpływ na Kościoł katolicki i starsze kościoły protestanckie np. kościół baptystów czy metodystów.

Rozwój kościołów zielonoświątkowych jest szczególnie widoczny w Ameryce Południowej. Ludziom podoba się nowa forma nabożeństwa. Zwłaszcza  latynosom, którzy lubią emocjonalne spotkania modlitewne.

W Polsce jest także dużo zborów, które nawet starają się unikać nazwy "zielonoświątkowcy", a mają charakter charyzmatyczny. Zielonoświątkowcy preferując określone formy, uważają, że tak wyglądało pierwotne chrześcijaństwo. W historii chrześcijaństwa często mówiono o powrocie do pierwotnej wspólnoty, jednak myśl o powrocie jest idealizacją stanu, który nigdy nie istniał. W tej mitycznej wspólnocie był podział na judeochrześcijan i zbory będące pod wpływem hellenizmu. Zresztą, jeśli wiemy czym się skończyła wspólnota dóbr, chęć powrotu do pierwotnego Kościoła może nieco osłabnąć.

Każdy chciałby, by chrześcijaństwo nie było podzielone, ale jeśli tak ma się stać, doktryna musi być jasna dla wszystkich i pozbawiona elementów innych religii. Wielu księży i pastorów patrzy na dynamiczny rozwój młodego kościoła zielonoświątkowego i  albo wprowadza elementy ruchu charyzmatycznego do swych wiekowych świątyń, albo krytykuje z kazalnicy nadejście złych czasów do kilkuosobowej grupy wiernych.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/201808051923112