Żydowskie spojrzenie na Jezusa

wto, 11 wrz 2018, 18:38:12

Autor: Robert Kurpios

Na początku dwudziestego wieku niektórzy żydowscy badacze zainteresowali się postacią Jezusa. Joseph Klausner, historyk i znawca literatury hebrajskiej napisał książkę "Jesus von Nazareth". Dzieło opublikowano w Berlinie w 1930 r. Z innych żydowskich badaczy zaciekawionych mistrzem z Nazaretu, należy wymienić Davida Flussera, Jacoba Neusnera, Pinchasa Lapide i Gezę Vermesa.

Pisarze ci próbowali zrozumieć cele Jezusa i ujrzeć go raz jeszcze z nowszej perspektywy. Prace te są ważne dla chrześcijan, gdyż pomagają im lepiej zrozumieć swoją religię i poznać tezy żydowskich intelektualistów. Czy książki kilku semickich autorów  wyrażają jeden pogląd? I tak i nie. Flusser, życzliwy dla chrześcijaństwa, nie uznaje faktu zmartwychwstania i mesjaństwa Jezusa. Neusner uważa, że Nazarejczyk zmienił Prawo i przemawiał z autorytetem, przysługującym Bogu. Oskarża Jezusa o łamanie przykazania o dniu odpoczynku i przykazania o szacunku do rodziców. Nuesner uważa także, że Jezus zszedł z głównej drogi judaizmu i założył  wspólnotę dla wybrańców, a nie dla całego Izraela. Mimo okazywanego zrozumienia w niektórych kwestiach, zalecenie o nadstawianiu drugiego policzka jest dla rabina Neusnera niezrozumiałe. Tora każe walczyć ze złem. Pinchas Lapide wywołał w latach osiemdziesiątych zdziwenie.

Uznano, że żydowski rabin uznał zmartwychwstanie  Jezusa za fakt. Teoria Lapide, mówi o tym, że Bóg poświęcił Jezusa, by wskazać poganom drogę do Siebie, jedynego Stwórcy. Kilka książek o Jezusie napisał profesor z Oksfordu Geza Vermes, Węgier żydowskiego pochodzenia. Według niego mistrz z Nazaretu był jednym z mężów Bożych, jacy w tym czasie działali w Galilei, podobny do Chaniny ben Dosy czy Choniego Zakreślającego Koła.

Przewyższał ich swą potężną osobowością, ale nie był nikim innym. Vermes i inny autorzy twierdzą, że według Talmudu, Jezus nie spełniał mesjańskich kryteriów. Żydzi czekali na odkupiciela, jednak mesjasz miał być tylko człowiekiem, a nie ponadludzką istotą. Spojrzenia chrześcijańskie i żydowskie bardzo się różnią. Teolodzy liberalni probują patrzeć na Jezusa żydowskimi oczami. Kompromis z chrześcijaństwem ortodoksyjnym w sprawie Jezusa  wydaje się trudny.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20180911183812459