Arcybiskup Sawa: nie uznajemy podziału prawosławia na Ukrainie

pią, 4 sty 2019, 10:27:54

Autor: Jacek Lehr

Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa skierował list do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, w którym napisał, że polska Cerkiew nie uznaje stworzonej niedawno na Ukrainie struktury, a „sobór zjednoczeniowy" nie rozwiązał problemu rozłamu, tylko go pogłębiając.

List metropolity Sawy to odpowiedź na posłanie patriarchy Bartłomieja do zwierzchników wszystkich Kościołów prawosławnych, w którym informował o rezultatach tak zwanego „soboru zjednoczeniowego" w Kijowie 15 grudnia.

Jak podkreślił Sawa, „sobór zjednoczeniowy" wniósł do życia społeczności „wiele bolesnych zjawisk — nie tylko cerkiewnych, ale i społeczno-politycznych". W zgromadzeniu wzięli udział przedstawiciele grup rozłamowych, pozbawieni godności biskupiej i kapłańskiej — przypomniał metropolita.

Kończąc swój list zwierzchnik Polskiego Kościoła Prawosławnego wezwał patriarchę Bartłomieja do zwołania zgromadzenia wszystkich zwierzchników lokalnych kościołów prawosławnych w celu omówienia jego decyzji ws. Ukrainy.

15 grudnia z inicjatywy prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki i patriarchy Konstantynopola Bartłomieja w Kijowie odbył się „sobór zjednoczeniowy", w którym wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele niekanonicznych struktur. Na zgromadzenie przyjechało dwóch biskupów kanonicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, po czym zostani z niego wykluczeni. W czasie spotkania w Kijowie wyłoniono nowego przywódcę „Kościoła autokefalicznego", którym został Epifaniusz (Dumenko). W opinii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego znaczenie kanoniczne „soboru" w Kijowie jest nieistotne.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20190104102754783