Państwowy Kościół Ukrainy kontra "stara" niekanoniczna cerkiew

pią, 10 maj 2019, 12:47:22

Autor: Jacek Lehr

Między patriarchą Filaretem z patriarchatu kijowskiego a głową „nowego Kościoła” Ukrainy wybuchł konflikt

Głowa „nowego kościoła” Ukrainy Epifaniusz Dumenko przyznał, że między nim a byłym przywódcą niekanonicznej struktury „Patriarchatu Kijowskiego”, schizmatykiem Filaretem Denisenko, doszło do konfliktu.

Denisenko zwołał na spotkanie biskupów „nowego Kościoła”, aby omówić z nimi przywrócenie „Patriarchatu Kijowskiego” rozwiązanego przez „sobór zjednoczeniowy” ukraińskich niekanonicznych struktur kościelnych. Przy tym Dumenko nie został zaproszony na spotkanie.

Jak oświadczył szef „nowego kościoła”, z powodu konfliktu on i Denisenko nigdy nie przeprowadzili jeszcze wspólnej służby liturgicznej.

„Nowy kościół” Ukrainy powstał na „soborze zjednoczeniowym” w Kijowie w grudniu 2018 roku w wyniku połączenia dwóch niekanonicznych struktur kościelnych działających w kraju. Kanoniczny Ukraiński Kościół Prawosławny zależny od Moskwy na czele z metropolitą Onufrym odmówił udziału w tym wydarzeniu.

Rosyjski Kościół Prawosławny nazwał kanoniczne znaczenie „soboru” w Kijowie znikomym, a możliwość uznania Epifaniusza przez inne lokalne cerkwie zadaniem niemożliwym do wykonania.

 

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20190510124722505