Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

H. Eddie Fox: metodystyczne orędzie Wesleyów

- Nie jesteśmy naśladowcami Wesley'a. Jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Oczywiście, Wesleyowie - Jan, Karol i Zuzanna - są naszymi współtowarzyszami w naśladowaniu Chrystusa, dlatego też ważne jest, abyśmy poznali treść wesleyańskiego posłannictwa - objaśnia H. E. Fox.Nieżyjący już Albert Outler, czołowy badacz tradycji wesleyańskiej, w taki oto sposób charakteryzuje zasadniczą treść tego orędzia: Sercem wesleyańskiego przekazu Ewangelii jest Żywe odczuwanie łaski Bożej, działającej na każdym poziomie stworzenia, w historii, w poszczególnych jednostkach, w społecznościach ludzkich.

Takie rozumienie Ewangelii wypływa bezpośrednio z Jezusowego zwiastowania o Królestwie Bożym i zlecenia, jakie pozostawił nam On, mówiąc: Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu (Mk 16,15).

Nieprzypadkowo w zapiskach J. Wesleya czytamy, że wygłosił on 195 kazań (a więc więcej, niż w przypadku innych tekstów) w oparciu o fragment Mk 1,15: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, opamiętajcie się i wierzcie ewangelii. Kazanie tytułowe „Droga do Królestwa” wyraża wesleyańskie rozumienie idei Królestwa Bożego. Dla ojca metodyzmu Królestwo Boże jest prawdziwą religią.

Pierwszym znakiem prawdziwej religijności jest miłowanie Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy i z całej siły. To właśnie jest uznawane za sprawiedliwość.

Drugim znakiem Królestwa Bożego jest miłość bliźniego. Dla Wesleya bliźni to nie tylko krajanie czy sąsiedzi, słowem ktoś, kto mieszka w najbliższej okolicy, lecz każdy człowiek znajdujący się w potrzebie. Miłość Boga i bliźniego objawia się przez pojednanie, prawość i sprawiedliwość. Prawdziwa religijność (pokój z Bogiem i ludźmi) zawiera w sobie świętość, szczęście, pokój i radość w Duchu Świętym.

J. Wesley wierzył, że Królestwo Boże jest owocem panowania Boga w ludzkich sercach, duszach i w całym stworzeniu. Ten dar łaski stwarza nowe życie.

Wesley powiedział: „Bóg dał nam żywot (... ) Ten, kto ma Syna (królującego w jego sercu), ma w sobie życie". Dążył on do tego, aby odpowiedzią na jego kazania było opamiętanie.

 

H. Eddie Fox

George E. Morris

(fragment książki „Niech mówią odkupieni przez Pana" s. 62 - 63, Wydawnictwo „Pielgrzym Polski”)Opcje Artykułu

H. Eddie Fox: metodystyczne orędzie Wesleyów | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń