Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

H. Eddie Fox: metodystyczne orędzie Wesleyów

- Nie jesteśmy naśladowcami Wesley'a. Jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Oczywiście, Wesleyowie - Jan, Karol i Zuzanna - są naszymi współtowarzyszami w naśladowaniu Chrystusa, dlatego też ważne jest, abyśmy poznali treść wesleyańskiego posłannictwa - objaśnia H. E. Fox.Nieżyjący już Albert Outler, czołowy badacz tradycji wesleyańskiej, w taki oto sposób charakteryzuje zasadniczą treść tego orędzia: Sercem wesleyańskiego przekazu Ewangelii jest Żywe odczuwanie łaski Bożej, działającej na każdym poziomie stworzenia, w historii, w poszczególnych jednostkach, w społecznościach ludzkich.

Takie rozumienie Ewangelii wypływa bezpośrednio z Jezusowego zwiastowania o Królestwie Bożym i zlecenia, jakie pozostawił nam On, mówiąc: Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu (Mk 16,15).

Nieprzypadkowo w zapiskach J. Wesleya czytamy, że wygłosił on 195 kazań (a więc więcej, niż w przypadku innych tekstów) w oparciu o fragment Mk 1,15: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, opamiętajcie się i wierzcie ewangelii. Kazanie tytułowe „Droga do Królestwa” wyraża wesleyańskie rozumienie idei Królestwa Bożego. Dla ojca metodyzmu Królestwo Boże jest prawdziwą religią.

Pierwszym znakiem prawdziwej religijności jest miłowanie Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy i z całej siły. To właśnie jest uznawane za sprawiedliwość.

Drugim znakiem Królestwa Bożego jest miłość bliźniego. Dla Wesleya bliźni to nie tylko krajanie czy sąsiedzi, słowem ktoś, kto mieszka w najbliższej okolicy, lecz każdy człowiek znajdujący się w potrzebie. Miłość Boga i bliźniego objawia się przez pojednanie, prawość i sprawiedliwość. Prawdziwa religijność (pokój z Bogiem i ludźmi) zawiera w sobie świętość, szczęście, pokój i radość w Duchu Świętym.

J. Wesley wierzył, że Królestwo Boże jest owocem panowania Boga w ludzkich sercach, duszach i w całym stworzeniu. Ten dar łaski stwarza nowe życie.

Wesley powiedział: „Bóg dał nam żywot (... ) Ten, kto ma Syna (królującego w jego sercu), ma w sobie życie". Dążył on do tego, aby odpowiedzią na jego kazania było opamiętanie.

 

H. Eddie Fox

George E. Morris

(fragment książki „Niech mówią odkupieni przez Pana" s. 62 - 63, Wydawnictwo „Pielgrzym Polski”)Opcje Artykułu

H. Eddie Fox: metodystyczne orędzie Wesleyów | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń