Zmiany w Kościołach Ewangelickich w USA

pon, 4 sty 2021, 13:13:34

Autor: Robert Kurpios

Kościół Ewangelicko - Luterański w USA świętował w minionym roku 50 - lecie ordynacji kobiet. W innych młodszych kościołach protestanckich w Stanach Zjednoczonych kobiety wcześniej mogły być pastorami np. u metodystów czy w Armii Zbawienia.

W krajach europejskich ordynowano niewiasty dość wcześnie - w Holandii w 1929 roku, w  Norwegii w 1930 roku, ale w Niemczech w 1978 roku. Zwolennicy dopuszczania kobiet do funkcji pastora, uważają, że  zakaz ten był  wynikiem  uwarunkowań  kulturowo - społecznych, a więc może być zmieniany. To oczywiste. Przeciwnicy twierdzą, że skoro Jezus wybrał na apostołów tylko mężczyzn, musimy respektować ten wymóg. I tu zaczyna się problem. Grono dwunastu uczniów to byli mężczyżni, ale w Liście do Rzymian w wersecie 16, 7 mamy wymienioną osobę, która jest apostołem i ma na imię Iounian lub Iounia ( w polskich przekladach Junia albo Junias). To kłopotliwy werset, istnieje poważny spór z tego powodu.

Bart Ehrman znany krytyk tekstu pisze w swej książce ''Nowy Testament. Historyczne wprowadzenie do literatury wczesnochrześcijańskiej'', że z pewnością Paweł pisał o kobiecie - apostole. Jednak  Ehrman ma liczne grono krytyków i sam mówi, że jest agnostykiem. Badacz jak twiedzi powinien mieć dostęp do wiarygodnych źródeł, powinno być ich dużo  i dobrze by było, gdyby powstały niewiele lat później niż opisywane wydarzenia. Źródła także nie powinny sobie przeczyć, muszą być wewnętrznie spójne. Ehrman uznaje, że poza Ewangeliami przechowało się niewiele źródeł starożytnych o chrześcijaństwie.

E.P. Sanders  pisał, że  wiemy dość dużo, a jest znawcą judaizmu i chrześcijaństwa w świecie grecko - rzymskim. 11 lat temu Kościół Ewangelicko - Luterański zniósł ograniczenia dla osób LGBT do ordynacji, Kościoł Ewangelicko - reformowany ( Presbyterian Church USA) w 2011 dopuścił do wyświęcania osób, które nie są w związku małżeńskim, a są aktywne seksualnie.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20210104131334117