Ewangelia Marka - studium w audycjach Trans World Radio

czw, 17 lip 2008, 02:38:00

Autor: Marek Cieślar

Ewangelia Marka jest księgą o wielkim znaczeniu. Została napisana najwcześniej z czterech Ewangelii. Pochodzi z około 65 roku n.e., co znaczy, że powstała już około 30 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa!

Niemal wszyscy komentatorzy zgadzają się, że Ewangelia Marka jest najwcześniejszą z Ewangelii, i że jest pierwszym zapisem życia Jezusa, który zachował się do naszych czasów.

Autor

Autor drugiej Ewangelii nie był apostołem, ale znał nauczanie zarówno apostoła Piotra jak i apostoła Pawła. Przypuszcza się, że to właśnie Marek spisał Ewangelię głoszoną przez Piotra; tzn. spisał wszystko to, czego nauczał Piotr, który głosił Dobrą Nowinę od dnia narodzin Kościoła.

W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 12 wierszu czytamy o tym, że gdy apostoł Piotr został cudownie uwolniony z więzienia "... poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie". To właśnie syn Marii, Jan, zwany Markiem, jest autorem drugiej Ewangelii, co potwierdzają świadectwa takich autorytetów wczesnego Kościoła jak Klemens Aleksandryjski, Euzebiusz, Papiasz, czy Hieronim. Jan - to hebrajskie imię syna Marii, w której domu zbierała się wspólnota wczesnego Kościoła, a Marek - to jego łacińskie imię.

Marek był duchowym dzieckem apostoła Piotra, o czym dowiadujemy się z Pierwszego Listu Piotra, gdzie czytamy: "Pozdrawia was kościół w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój" (I Piotr. 5, 13).

O Marku czytamy także w drugiej części Dziejów Apostolskich, opisujących głównie działalność misyjną apostoła Pawła. Z relacji 13 rozdziału Dziejów dowiadujemy się, że apostoł narodów zabrał Jana Marka w swoją pierwszą podróż misyjną. Czytamy: "...zwiastowali Słowo Boże w synagogach, mieli też ze sobą Jana jako pomocnika" (Dz. Ap. 13, 5).  Mowa tu o Janie Marku, Pawle i Barnabie. Barnaba był najbliższym współpracownikem Pawła na początku jego działalności misyjnej, a Jan Marek był siostrzeńcem Barnaby. Wiemy o tym ze slów apostola Pawla, zapisanych w Liscie do Kolosan: "Pozdrawia was Arystarch, wspólwiezien mój i Marek, siostrzeniec Barnaby" (Kol. 4, 10).  Marek  uczestniczyl wiec w pierwszej podrózy misyjnej apostola Pawla, ale w trakcie tej trudnej i niezmiernie waznej wyprawy mlody Marek niespodziewanie opuscil Pawla i Barnabe i powrócil do Jerozolimy. Prawdopodobnie Marek nie wytrzymal trudów podrózy. Kiedy wiec apostol Pawel wyruszal w druga podróz misyjna, nie chcial zabrac ze soba Marka, na którym juz raz sie zawiódl, natomiast Barnaba uwazal, ze trzeba dac Markowi jeszcze jedna szanse i nalegal, by dolaczyc jego siostrzenca do zespolu misyjnego. Apostol Pawel nie zgodzil sie na to i w efekcie tej róznicy zdan doszlo do rozstania sie Barnaby i Marka z apostolem (Dz. Ap. 15, 36 - 40). Nie oznacza to, ze Markowi nie dano szansy na inna, niz wyprawy misyjne, dzialalnosc w Kosciele. Z listów wieziennych ap. Pawla dowiadujemy sie, ze Marek byl w koncowym okresie sluzby apostola jednym z jego najblizszych wspólpracowników (Filem.w. 24). Kiedy apostoł czekał na śmierć, wiedząc, że koniec jego życia jest bliski, pisał do Tymoteusza, człowieka, który był jego prawą ręką: "Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo potrzebny do posługiwania" (IITym. 4, 11).
 
Tak więc Marek, autor drugiej Ewangelii, służył pomocą najpierw apostołowi Piotrowi, a potem apostołowi Pawłowi. Spisana przez niego Ewangelia czerpie więc zarówno z nauczania Piotra, jak i Pawła. Możemy powiedzieć, że opis faktów, wydarzeń, pochodzi w Ewangelii Marka od Piotra, a objaśnienia, interpretacja, od Pawła. Jednak bez wątpienia w większej mierze relacja Ewangelii Marka czerpie z nauczania apostoła Piotra, naocznego świadka życia i dzieła Jezusa Chrystusa. Druga Ewangelia zawiera materiał pochodzacy z kazan apostola Piotra, zapamietany przez Marka. Mozemy powiedziec, ze Ewangelia Marka pozwala nam podejsc najblizej do naocznych swiadków zycia Jezusa i sluchac ich relacji.

Cechy charakterystyczne Ewangelii Marka

1) Ewangelia Marka, w przeciwieństwie do Ewangelii Mateusza, zawiera bardzo mało nauk Jezusa, natomiast szczegółowo opisane są w niej czyny Bożego Syna. Relacja Marka jest zwięzła, bardzo realistyczna. Opowiada on o wydarzeniach z życia Jezusa z pozycji naocznego świadka, korzysta bowiem z relacji apostoła Piotra. Opowieść Marka jest zbliżona do reportażu o życiu Jezusa. Marek nie komentuje wydarzeń, nie interpretuje ich, tylko relacjonuje. Przekazuje nam fakty z życia Jezusa w sposób najprostszy i najbardziej realistyczny, by ukazać nam Jezusa takim, jakim On był, gdy chodził po ziemi.

2) Ewangelia Marka ukazuje nam w sposób bardzo wyraźny człowieczeństwo Jezusa. Inni ewangeliści nie przekazują nam tak wielu informacji o ludzkich uczuciach Jezusa, co Marek. Czytamy u Marka, że Jezus  dziwił się niedowiarstwu ludzi, litował się nad nimi, wzdychał w duchu, pałał sprawiedliwym gniewem. Marek świadczy o tym, że Jezus bywał zmęczony i potrzebował odpoczynku oraz że odczuwał głód. Marek przybliża nam postać Jezusa jako człowieka, podobnego do nas we wszelkich uczuciach i odczuciach.

3) Ewangelia Marka ukazuje nam też wyraźnie boskość Jezusa.  Marek rozpoczyna swoją opowieść słowami: "Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie,  Synu Bożym."  Dla Marka Jezus nie był tylko człowiekiem żyjącym między ludźmi, ale także Bogiem, działającym pośród ludzi. Marek często podkreśla, że słowa i czyny Jezusa wywierały wielkie wrażenie na otaczających go mężczyznach i kobietach, wzbudzały ich podziw, zachwyt, a także zdumienie i lęk. Już w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka czytamy dwukrotnie: "I zdumiewali sie nad nauka Jego" (1, 22), "I zdumiewali sie wszyscy" (1, 27).

4) Następną ważną cechą charakterystyczną relacjii Marka jest to, że ukazuje nam on Jezusa jako Sługę,  Sługę żywego Boga. Ewangelia Mateusza ukazuje nam Jezusa jako Króla, natomiast Ewangelia Marka - jako Sługę.  W 10 rozdziale Ewangelii Marka znajdujemy słowa samego Jezusa:
"...Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu"(10, 45). Jezus jest Sługą Pana, w którego imieniu tak prorokował Izajasz: "Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu"(Izaj. 42, 1 - 2).

5) Adresatami Ewangelii Marka byli w pierwszym rzędzie chrześcijanie nawróceni z pogaństwa, zamieszkujący Rzymskie Imperium. Rzymianie, sprawujący w tamtym czasie władzę nad niemal całym cywilizowanym światem, reprezentowali polityczną i militarną potęgę, siłę, moc. Ich władza wydawała się nie do przezwyciężenia. Przyrównywano potęgę rzymską do żelaznych kajdan, niewolących wszystkie narody. Upadek moralny rzymskich władców wydawał się zwiastować upadek całej ludzkości.

Jedynie Bóg, posyłając swego Sługę, swego Syna, był w stanie odwrócić bieg historii. Potędze ludzkiej, politycznej i militarnej, przeciwstawiona została moc Ducha, moc Boża. Apostoł Paweł napisał do Rzymian:

"...Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem moca Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy..." (Rzym. 1, 16).

6) Ważną cechą Ewangelii Marka jest to, że zamieszczone są w niej pewne istotne szczegóły, których nie ma w innych ewangeliach, a które pozwalają nam sobie wyobrazić, jak w rzeczywistości przebiegały wydarzenia z życia i działalności Jezusa i jego uczniów. Na przykład, tylko Marek pisze, że podczas cudu nakarmienia pięciu tysięcy osób ludzie usiedli w grupach "po stu i po pięćdziesięciu".  Od razu cała ta scena staje przed oczyma naszej wyobraźni. Albo, kiedy Marek opowiada o uciszeniu burzy na morzu, wtraca krótkie zdanie, którego nie ma w innych ewangeliach: "A On byl w tylnej czesci lodzi i spal na wezglowiu". Takie szczególy, pochodzace od naocznego swiadka tych wydarzen, Szymona Piotra, sprawiaja, ze niejako "widzimy" fakty, zdarzenia, niemal "uczestniczymy" w nich.

7) Relacja Ewangelisty Marka jest bardzo prosta, realistyczna i żywa. Marek często używa słów  "i zaraz",   "i natychmiast".  Takie zwroty spotykamy w Ewangelii Marka prawie trzydzieści razy. Opisy Marka następują jeden po drugim;  jego relacja, to relacja akcji, ruchu. Marek pośpiesznie dzieli się wydarzeniami, pragnąc, by dla innych były one tak autentyczne, tak żywe, jak dla niego. Kolejne wypowiedzi połączone są spójnikiem  "i" ;   Marek opowiada podobnie, jak robi to dziecko: "Jezus uczynił to, i to, i zaraz potem to i jeszcze tamto..."  W taki sposób np. połączone  są ze sobą aż 34 zdania w trzecim rozdziale Ewangelii Marka.  Jest to bardzo prosty i żywy język kogoś, kto jest bardzo poruszony niezwykłymi wydarzeniami, o których opowiada. 

Gdy będziemy czytać Ewangelię Marka z zaangażowaniem, i my będziemy poruszeni, podekscytowani, bo jest to relacja o życiu najwspanialszej osoby w historii ludzkości, opowieść o Bożym Słudze, Bożym Synu, Zbawicielu świata, Jezusie Chrystusie.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/ewangelia_marka