Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

O Eucharystii nieekumenicznie?

Niemożliwe jest jeszcze sprawowanie interkomunii, czyli wspólne sprawowanie Eucharystii przez przedstawicieli różnych wyznań. W przypadku wspólnot protestanckich brak jest tam sakramentu kapłaństwa prezbiterialnego, natomiast w przypadku Kościołów wschodnich brakuje pełnej jedności natury eklezjalnej - przypomniał w nowej encyklice "Ecclesia de Eucharistia" papież. Dokument ten jest już  14. encykliką Jana Pawła II. Przygotowana ona została na Wielki Czwartek 2003 roku, zamiast tradycyjnego listu papieża do kapłanów.

Encyklika ma także przyczynić się "do rozproszenia cieni wątpliwości doktrynalnych i zaniechania niedopuszczalnych praktyk, tak aby Eucharystia nadal jaśniała pełnym blaskiem całej swojej tajemnicy" - wyjaśnia papież. Takim, zdaniem papieża niedopuszczalnymi praktykami są rozmaite inicjatywy ekumeniczne, "które, choć nie pozbawione dobrych intencji, stosują praktyki eucharystyczne niezgodne z dyscypliną, w jakiej Kościół wyraża swoją wiarę. Jak więc w obliczu takich faktów nie wyrazić głębokiego bólu? Eucharystia jest zbyt wielkim darem, ażeby można było tolerować dwuznaczności i umniejszenia".

Papież podkreśla także, że nie można oddzielać sakramentu Eucharystii od kapłaństwa. Pełna ofiara eucharystyczna ma miejsce tylko wówczas, gdy sprawowana jest w oparciu o sakrament kapłaństwa. "Dlatego też, wierni katolicy, szanując przekonania religijne naszych braci odłączonych, winni jednak powstrzymać się od uczestnictwa w Komunii rozdzielanej podczas ich celebracji, ażeby nie czynić wiarygodną dwuznaczności dotyczącej natury Eucharystii i w konsekwencji nie zaniedbać obowiązku jasnego świadczenia o prawdzie" - przypomina Jan Paweł II. Słowa te w sposłób oczywisty odnoszą się do wspólnot poreformacyjnych, i przypominają tradycyjną naukę Kościoła rzymskokatolickiego, który odrzuca ważność ich komunii.

Z innych powodów niemożliwa, zdaniem Jana Pawła II, jest także pełna interkomunia z prawosławiem, bowiem brakuje pełnej jedności natury eklezjalnej. "Ponieważ właśnie jedność Kościoła, którą Eucharystia urzeczywistnia przez ofiarę i komunię z Ciałem i Krwią Pana, koniecznie domaga się pełnej komunii w zakresie wyznania wiary, sakramentów i władzy kościelnej, nie jest możliwe koncelebrowanie tej samej liturgii eucharystycznej, dopóki nie będzie na nowo przywrócona w pełni ta więź. Tego rodzaju koncelebracja nie byłaby ważnym środkiem, a wręcz mogłaby okazać się przeszkodą do osiągnięcia pełnej komunii, pomniejszając poczucie dystansu dzielącego nas od celu, i wprowadzając lub uwiarygodniając nieścisłości w rozumieniu takiej czy innej prawdy wiary. Droga ku pełnej jedności może być realizowana tylko w prawdzie. W tym zakresie zakaz zawarty w prawie Kościoła nie zostawia miejsca na niepewności, z poszanowaniem normy moralnej ogłoszonej przez Sobór Watykański II" - podkreślił papież.

Jednocześnie Jan Paweł II przypomniał, że w szczególnych okolicznościach katolicy mogą prosić o udzielenie sakramentów, w tym sakramentu Eucharystii duchownych Kościołów, w których sakrament ten jest sprawowany, i w których trwa sakrament kapłaństwa (chodzi o prawosławnych, kościoły przedchalcedońskie i starokatolików). Papież zastrzegł jednak, że katolik nie może przyjąć komunii we wspólnocie, w której nie ma ważnych święceń kapłańskich (trzeba pamiętać, że ważnych święceń kapłańskich, według kościoła rzymskokatolickiego nie przechowała żadna wspólnota protestancka, nawet anglikanie).

Papież przypomina w nowej encyklice, że Eucharystia jest centralną tajemnicą życia wspólnoty eklezjalnej. Jan Paweł II głosi także na kartach swej encykliki "eklezjologię komunii", wypracowaną podczas Soboru Watykańskiego II.

Jan Paweł II dzieli się także swoim sposobem przeżywania Eucharystii, jako najważniejszego wątku własnej drogi kapłańskiej.

Encyklika Ecclesia de EucharistiaTrackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20030417122629813

No trackback comments for this entry.
O Eucharystii nieekumenicznie? | 3 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
O Eucharystii nieekumenicznie?
Dario czw, 17 kwi 2003, 14:16:35
To kolejny dowód, że dialog rzymskokatolicko-protestancki znajduje sie w wielkim kryzysie. To kolejne ogromne rozczarowanie po Dominus Iesus. To kolejny dowod na to, ze ten papież juz sie wypalil i nie ma nic ciekawego do powiedzenia.
Z powazaniem
rozczarowany D. Bruncz

---
Dario
 

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń