Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Sesja jubileuszowa z okazji 10-lecia MIED

Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu (MIED) Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obchodzi w tym roku 10-lecie swego istnienia. Placówka powstała jesienią 1993 roku z inicjatywy ówczesnego rektora Akademii, ks. prof. Adama Kubisia, w celu wspierania uczelni w podejmowaniu postulowanego przez Magisterium Kościoła dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego oraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.  Funkcję dyrektora placówki powierzono ks. prof. Łukaszowi Kamykowskiemu, którego w tym roku akademickim zastąpił o. prof. Zdzisław J. Kijas.

Koordynując prace katedr: chrystologii, eklezjologii, ekumenizmu i misjologii Wydziału Teologicznego PAT, MIED zajmuje się przede wszystkim kształceniem studentów PAT w zakresie zagadnień związanych z ekumenią i dialogiem Kościoła katolickiego ze światem i z innymi religiami. Patronuje także studiom osób należących do innych Kościołów chrześcijańskich, wspólnot religijnych czy wyznającym inny światopogląd, a pragnącym poznawać teologię katolicką, historię Kościoła lub chrześcijańską myśl filozoficzną. Owoce działalności naukowej papieskiej uczelni MIED udostępnia środowisku naukowemu spoza kręgów Kościoła rzymskokatolickiego.

MIED jest organizatorem wykładów, konwersatoriów, spotkań i sesji naukowych dotyczących ekumenii i dialogu. Zainicjował serię wydawniczą "Biblioteka Ekumenii i Dialogu" (w latach 1995-2003 ukazało się 20 tomów). Duże znaczenie ma dla MIED stała współpraca z Krakowskim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ze zrzeszonymi w nim Kościołami. W ramach tej współpracy Instytut przyczynił się do przebudowy obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Kościoła w diecezji krakowskiej oraz rozszerzenia nabożeństw ekumenicznych na cały rok. Wspólnie z PRE zrealizował sesje naukowe poświęcone takim tematom, jak: Rodzina w perspektywie religijnej, Święci w perspektywie ekumenizmu, Pojednanie - dar Boga i źródło nowego życia. Refleksja na gruncie polskim, Małżeństwa mieszane, Czas i kalendarz, Przesłanie społeczne Ewangelii. 80 lat metodyzmu w Polsce, Karta ekumeniczna - jej znaczenie i perspektywy realizacji na gruncie polskim.

Niezwykle ważne miejsce w działalności MIED zajmuje współpraca z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, związana z systematycznym rozwojem kontaktów międzyreligijnych w zakresie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. W ostatnich latach Instytut współpracuje z rabinem Michaelem Signerem z Uniwersytetu Notre Dame w USA oraz z Uniwersytetem w Augsburgu w Niemczech, organizując wspólnie z nimi międzynarodowe spotkania młodych kadr naukowych złożonych z chrześcijan i Żydów. Od chwili zrodzenia się w Kościele w Polsce idei Dni Judaizmu Instytut zorganizował jego obchody na terenie diecezji krakowskiej już sześć razy, a w roku 2000 był organizatorem obchodów centralnych.

Do inicjatyw służących ekumenii i szeroko pojętemu dialogowi, w których brali udział pracownicy MIED, należy m. in. II Europejskie Spotkanie Ekumeniczne w Grazu, zorganizowane w roku 1997 przez Radę Kościołów Europy (KEK) i Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Dało ono impuls do zapoczątkowania Krakowskich Spotkań Ekumenicznych (1998 i 2002), organizowanych przy współudziale Instytutu. MIED współpracuje też z Instytutem Filologii Słowiańskiej i Kołem Naukowym Slawistów (sesje nt. roli kulturotwórczej świętych i świętości w 1999 i 2000 roku, wpływu na kulturę i państwowość ośrodków życia zakonnego w 2001 i 2002 roku, roli uniwersytetów - w 2003 roku).

Z okazji jubileuszu 10-lecia Instytut organizuje sesję połączoną z panelem nt. "Rola placówek naukowych w dialogu ekumenicznym" 17 grudnia  o godz. 15 w budynku PAT przy ul. Franciszkańskiej 1. W panelu wezmą udział: ks. bp Tadeusz Pikus (Rada Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu) oraz przedstawiciele instytutów ekumenicznych - ks. Michał Czajkowski (Warszawa), ks. Wojciech Hanc (Włocławek), ks. Wacław Hryniewicz (Lublin), ks. Piotr Jaskóła (Opole), o. Zdzisław J. Kijas (Kraków) oraz ks. Piotr Gąsiorowski (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) jako prowadzący spotkanie.Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/2003121017472028

No trackback comments for this entry.
Sesja jubileuszowa z okazji 10-lecia MIED | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń