Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Hitlerowska etyka medyczna - przypisy

Powrót do artykułu

1 Autor składa serdeczne podziękowania P. T. Dyrekcji oraz Pracownikom Państwowego Muzeum na Majdanku za udostępnienie materiałów koniecznych do przygotowania niniejszego artykułu.

2 Cyt. za: M. Ciećkiewicz, Krakowska służba zdrowia w czasie okupacji, w: Okupacja i medycyna. Piąty wybór artykułów z "Przeglądu Lekarskiego - Oświęcim" z lat 1965-1981, Książka i Wiedza, Warszawa 1984, s. 17.

3 Cyt. za: J. Kasperek, Organizacja służby zdrowia w okupowanym Lublinie, w: Okupacja i medycyna, s. 36.

4 Cytat za: J. Heydecker, J. Leeb, Trzecia Rzesza w świetle Norymbergii. Bilans tysiąca lat, Książka i Wiedza, Warszawa 1979, s. 391.

5 Por. J. Kasperek, s. 36.

6 Por. Ks. J. Piwowarczyk, Wobec nowego czasu, Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", Kraków 1985, s. 31.

7 Tamże, s. 32.

8 Tamże, s. 32-33.

9 Tamże, s. 29.

10 Por. tamże, s. 27-29.

11 Por. tamże, s. 91-94.

12 Pius XI, Mit brennender Sorge, nr 9-10.

13 Por. Piwowarczyk, s. 29.

14 Pius XI, nr 11-12.

15 Tamże, nr 15.

16 Tamże, nr 30.

17 Tamże, nr 37-38.

18 Tamże, nr 39.

19 Tamże, nr 40.

20 Piwowarczyk, s. 52.

21 A. Laun, Współczesne zagadnienia teologii moralnej. Teologia moralna - zagadnienia szczegółowe, Wydawnictwo "M", Kraków 2002, s. 324.

22 Por. A. Pankowicz, KL Auschwitz w procesach norymberskich (1945-1949), w: "Zeszyty Oświęcimskie" 1983, nr 18, s. 278.

23 Por. M. Tregenza, Bełżec - okres eksperymentalny. Listopad 1941-kwiecień 1942, "Zeszyty Majdanka" 2001, t. XXI, s. 172 wraz z przypisem nr 24.

24 Cyt. za: J. Heydecker, J. Leeb, Trzecia Rzesza w świetle Norymbergii. Bilans tysiąca lat, Książka i Wiedza, Warszawa 1979, s. 371.

25 Por. Aneksy: Schumann Horst, w: Oświęcim w oczach SS, Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, s. 283-284.

26 Tregenza, s. 178-179, przypis nr 47.

27 Por. tamże, s. 180-181, przypis nr 53.

28 Por. tamże.

29 Por. Pankowicz, s. 287.

30 D. Drywa, Eksterminacja bezpośrednia, w: Stutthof. Hitlerowski obóz koncentracyjny, Wyd. Interpress, Warszawa 1988, s. 269-270.

31 E. Grot, Eksterminacja pośrednia, w: Stutthof. Hitlerowski obóz koncentracyjny, s. 211.

32 S. Kłodziński, Dur wysypkowy w obozie Oświęcim I, w: Okupacja i medycyna, s. 62-63.

33 Por. Pankowicz, s. 278.

34 I. Białówna, Z historii rewiru w Brzezince, w: Okupacja i medycyna, s. 101-102.

35 Cyt. za: Heydecker, Leeb, s. 590.

36 Ciećkiewicz, s. 17.

37 Por. Pankowicz, s. 276.

38 Por. tamże.

39 Por. tamże, s. 276-277.

40 Por. Wspomnienia Pery Broada, w: Oświęcim w oczach SS, s. 124 wraz z przypisem nr 20.

41 Por. Pankowicz, s. 277. Por. także: Białówna, s. 103-104; Wspomnienia Pery Broada, s. 124 wraz z przypisem 20.

42 Por. Pankowicz, s. 277.

43 Wspomnienia Pery Broada, w: Oświęcim w oczach SS, s. 166.

44 Tamże, s. 140.

45 Szerzej na ten temat zob. G. Schwarberg, Dzieciobójca. Eksperymenty lekarza SS w Neuengamme, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 1987.

46 Por. Pankowicz, s. 278-279.

47 Kłodziński, s. 65.

48 Por. Pankowicz, s. 282.

49 Zeznania J. Kędzierskiego złożone w Prokuraturze Wojewódzkiej w Lublinie w dniu 24 stycznia 1967 r., sygn. akt II. Prez. 53/66/6-9.

50 G. Schwarberg, Dzieciobójca. Eksperymenty lekarza SS w Neuengamme, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 1987, s. 34.

51 Tamże, s. 36-37.

52 Por. Pankowicz, s. 280-282.

53 Tamże, s. 285.

54 Por. tamże, s. 281.

55 Por. Oświęcimski Apel obrońców życia, "Głos dla Życia" nr 5(64) 2003, s. 8.Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20040412182958271

No trackback comments for this entry.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń