Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Zapłodnienie "in vitro" dobrem - dla kogo? - przypisy

Powrót do artykułu Zapłodnienie "in vitro" dobrem - dla kogo?1 Por. P. G. C r o s i g n a n i, Le principali tecniche di procreazione assistita; una visione d’insieme, w: La procreazione assistita. Aspetti scientifici, etici e giuridici. Atti della terza Giornata Europea di Bioetica. Milano 26 novembre 1988, Torino 1989, s. 26; M. V i d a l, Manuale di etica teologica, vol. 2/I: Morale della persona e bioetica teologica, Assisi 1995, s. 602-604.

2 Por. V i d a l, dz. cyt., s. 609.

3 Por. C r o s i g n a n i, dz. cyt., s. 28.

4 Por. M. V i g n a l i, Aspetti evolutivi di alcune modalità di procreazione assistita, w: La procreazione assistita. Aspetti scientifici, etici e giuridici, s. 33.

5 Por. A. S p a g n o l o, Bioetica nella ricerca e nella prassi medica, Torino 1997, s. 484.

6 Por. P. C o n n o r, Is IVF Good Medicine?, "Ethics and Medicine" 1991 nr 7.1, s. 11.

7 Por. S p a g n o l o, dz. cyt., s. 484.

8 Por. J. M. G r i l l o, Ricerca biologica e fecondazione artificiale, w: La procreazione assistita. Aspetti scientifici, etici e giuridici, s. 38.

9 Endometrium - tkanka wyścielająca wnętrze macicy. Dzięki tej tkance, a dokładniej jej specyficznej budowie możliwym jest proces zagnieżdżenia się zarodka w macicy. Wielu uczonych zwracało już uwagę na fakt, że sztucznie podane hormony powodują proces "chudnięcia" endometrium, a przez to implantacja zarodka staje się niemożliwa. W ten właśnie sposób działa większość antykoncepcyjnych pigułek hormonalnych. Por. S. G. S o m k u t i [i inni], The effect of oral contraceptive pills on markers of endometrial receptivity, "Fertility and Sterility" 1996 nr 65, s. 484-488; R. J. N o r m a n [i inni], Inhibin and relaxin concentration in early singleton, multiple, and failing pregnancy: relationship to gonadotropin and steroid profiles, "Fertility and Sterility" 1993 nr 59, s. 130-137; J. A. E d e n [i inni], The effect of Clomiphene citrate on follicular phase increase in endometrial thickness and uterine volume, "Obstetrics Gynecology" 1989 nr 73, s. 187-190; S. Y a g e l, The effect of ethinyl estradiol on endometrial thickness and uterine volume during ovulation induction by Clomiphene citrate, "Fartility and Sterility" 1992 nr 57, s. 33-36.

10 Por. A. S p a g n o l o, Tecniche di fecondazione artificiale e inizio della vita umana, w: P o n t i f i c i a A c a d e m i a P e r L a V i t a, Commento interdisciplinare alla 'Evangelium vitae', Vaticano 1997, s. 603.

11 Por. S p a g n o l o, Bioetica nella ricerca e nella prassi medica, s. 493-495.

12 Por. tamże, s. 498-499. Autor powołuje się na dane King Edwards Memorial Hospital w Perth. Według tych danych ryzyko powstania ciąży pozamacicznej na skutek zastosowania metody FIVET wynosi 16 proc..

13 Por. S p a g n o l o, Tecniche di fecondazione artificiale e inizio della vita umana, w: dz. cyt., s. 604n.

14 Por. tamże, s. 605. P. Connor powołując się na The Australian In Vitro Collaborative Study stwierdza, że ilość ciąż mnogich w wyniku zastosowania procedury FIVET wzrasta trzydziestokrotnie, zaś każde dwoje dzieci z pięcioro urodzonych po zastosowaniu FIVET pochodzi z ciąży mnogiej. Por. C o n n o r, dz. cyt., s. 12.

15 Por. C o n n o r, dz. cyt., s. 12.

16 Por. tamże.

17 Por. E. S g r e c c i a, Bioetica. Manuale per medici e biologi, Milano 1987, s. 243

18 Por. M. C o z z o l i, L’embrione umano: aspetti etico-normativi, w: P o n t i f i c i a A c c a d e m i a P e r L a V i t a, Identità e statuto dell’embrione umano, Città del Vaticano 1998, s. 243-244.

19 K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y, Instrukcja Donum vitae, nr I/5.

20 Tamże, nr I/6.

21 Por. S. R. R a e, Reproductive technologies and the theology of the family, "Ethics and Medicine" 1994 nr 10.1, s. 11.

22 C e n t r o d i B i o e t i c a e D i r i t t i U m a n i U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i L e c c e, I diritti del nascituro e la procreazione artificiale, Città del Vaticano 1995, nr 7.

23 Por. E. S g r e c c i a, Manipolazioni genetiche e procreazione artificiale: implicazioni etuche, w: Etica e trasformazioni tecnologiche. Atti del 57 corso di aggiornamento culturale dell’Università Cattolica (Arezzo, 20-25 IX 1987), Milano 1987, s. 201n.

24 Por. D. T e t t a m a n z i, Bioetica. Difendere le frontiere della vita, Casale Monferrato 1996, s. 159n.

25 J a n P a w e ł II, Adhortacja Familiaris consortio, nr 11.

26 Por. T e t t a m a n z i, dz. cyt., s. 160n.

27 Por. C o z z o l i, dz. cyt., s. 264.

28 K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y, Instrukcja Donum vitae, nr II/A/2.

29 C e n t r o d i B i o e t i c a e D i r i t t i U m a n i U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i L e c c e, dz. cyt., nr 8.

30 Por. S. L e o n e, Lineamenti di bioetica, Palermo 1987, s. 148.

31 Por. J.-L. B r u g u è s, Fecondazione artificiale: una scelta etica?, Torino 1991, s. 109.

32 Por. C o n n o r, dz. cyt., s. 11.

33 Por. L. B a t t a g l i a, Il punto di vista della donna nelle pratiche di procreazione assistita, w: Procreazione assistita e tutela del figlio. Prospettive feministe, dibattito bioetico e ipotesi normative, red. P. C a t t o r i n i, Milano 1996, s. 13n.

34 Por. tamże, s. 19.

35 Por. T e t t a m a n z i, dz. cyt. S. 168n.

36 Por. tamże, s. 170.Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20040505004253489

No trackback comments for this entry.
Zapłodnienie "in vitro" dobrem - dla kogo? - przypisy | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń