Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Prawo kanoniczne - orzeczenie nieważności małżenstwa - przypisy

Powrót do artykułu Prawo kanoniczne - orzeczenie nieważności małżenstwa

1 A. Dzięga, Strony sporu..., s. 58.

2 Tamże, s. 59.

3 R. Stychmiler, Sądownictwo..., s. 28.

4 Słownik Języka Polskiego, Polskie Wydawnictwo Naukowe,wyd.5.

5 A. Dzięga,Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, Lublin 1992, s.161.

6 R. Sztychmiler, Sądownictwo..., s. 149.

7 A. Dzięga, Strony sporu w kanonicznym procesie małżeńskim, s. 161.

8 T. Pieronek, Normy..., PK 16 (1973) n 1-2, s. 168.

9 A. Dzięga, Strony sporu..., s. 75.

10 A. Dzięga, Udział stron procesowych w ustaleniu formuły sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, Ius Matrimoniale 3(1992), s. 56.

11 T. Pieronek, Normy wydane dla diecezji..., PK 16(1973) n.1-2, s. 188.

12 A. Dzięga, Strony sporu..., s. 70.

13 A. Dzięga, Strony sporu...,s.69.

14 A. Dzięga, Udział stron... IM 3(1992), s.56.

15 Tamże, s. 63.

16 A. Dzięga, Udział stron..., IM3(1992), s. 64.

17 R. Stychmiler, Sądownictwo...,s. 22.

18 T. Rozkrut, Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim, Tarnów 2002, s. 24,.

19 Tamże, s. 25.

20 Z. Grocholewski, Struktura etapu dowodzenia w: Plenitudo Legis Dilectio, Lublin 2000, s 362.

21 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu Warszawa 2002, s. 340.

22 Jak .wyżej

23 R. Sobański, Udział adwokata... IM3 (1992), s. 132.

24 G. Leszczyński, Oświadczenie stron jako środek dowodowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Prawo Kanoniczne 43(2000)n 1-2, s. 109.

25 T. Pieronek, Normy wydane..., PK16(1973)n1-2,s,190.

26 I. Grabowski, Adwokatura..., s. 51.

27 A. Dzięga, Kościelny proces ustny, Lublin 1992 s. 163.

28 I. Grabowski, Adwokatura..., s.51.

29 A. Dzięga, Kościelny proces, s. 163.

30 T. Rozkrut, Walor opinii biegłego...,s. 40.

31 Tamże, s. 41.

32 can.1550 par. 1 "Nie należy dopuszczać do składania zeznań małoletnich poniżej czternastego roku życia i upośledzonych umysłowo(...)" can.1550 par. 2 za niezdolnych prawo uznaje:
1-strony, sędziego jego asystentów, adwokata oraz innych, którzy pomagają lub pomagali stronom w procesie
2-kapłanów w odniesieni do wszystkiego, co poznali z sakramentalnej spowiedzi
3-kogokolwiek i w jakikolwiek sposób zostało usłyszane z okazji spowiedzi

33 T. Pieronek, Normy..., PK 16 (1973 )n1-2, s. 192.

34 A.Dzięga, Strony sporu...,s.181.

35 T.Rozkrut, Walor opinii biegłego..., s. 48.

36 Tamże, s. 49.

37 can.1680 CIC83 "W sprawach dotyczących impotencji lub braku zgody spowodowanej chorobą umysłową, sędzia powinien skorzystać z pomocy jednego lub kilku biegłych, chyba, że z okoliczności wyraźnie wynika, że jest to bezużyteczne; w pozostałych sprawach należy zachować przepis can.1574".

38 A. Dzięga, Powołanie biegłego do udziału w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, Ius Matrimoniale 3(1992), s. 72.

39 Tamże s.73.

40 H.Stawniak, Prawo do obrony...,PK 33 (1990) n. 1-2, s. 147.

41 T. Rozkrut, Walor opinii...,s.202.

42 T. Pieronek, Normy...,PK 16 (1973),n 1-2, s. 146.

43 T. Rozkrut, Walor opinii biegłego..., s. 216.

44 J. w.

45 I. Grabowski, Adwokatura..., s. 54.

46 Can.1582 CIC83 (...)dla wyjaśnienia sprawy jest pożyteczne udać się w jakieś miejsce(...).

47 I. Grabowski, Adwokatura..., s. 49.

48 S. Waltoś, Proces karny..., s 383.

49 J. w.

50 T. Rozkrut, Walor opinii..., s. 50.

51 Akta Sądu Metropolitarnego n.7/39

Prośba o dopuszczenie nowych dowodów po zamknięciu instrukcji sprawy, sporządzona przez adwokata ks. Bronisława Majewskiego:
W uzupełnieniu postępowania dowodowego mam zaszczyt prosić Wysoki Sąd o łaskawe przyjęcie niżej podanych świadków dodatkowych, których nie było w Lublinie i adresów ich było trudno ustalić. Ponieważ świadkom tym znane są istotne okoliczności związane z zawarciem małżeństwa przez strony, zeznania ich w sprawie, naświetlą wiele faktów, co dla meritum sprawy nie będzie obojętne.

52 T. Pieronek, Normy wydane..., PK16 (1973)n 1-2, s. 194

53 H. Stawniak, Prawo do obrony..., PK33 (1990), n 1-2 s. 146.

54 I. Grabowski, Adwokatura..., s..55.

55 A.Dzięga, Strony sporu..., s. 194.

56 Tamże, s. 194.

57 A 94.Dzięga, Zadania procesowe obrońcy węzła małżeńskiego, Kościelne Prawo Procesowe.Materiały i studia, T.I, Lublin 1999, s.38.

58 I. Grabowski, Adwokatura..., s. 53.

59 Tamże,s. 52.

60 A. Dzięga, Kościelny..., s. 168.

61 S. Paździor Sędziowska ocena uwag przedwyrokowych obrońcy węzła małżeńskiego, Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i studia, T.I, Lublin 1999, s. 41.

62 R. Sobański, Udział adwokata... IM 3 (1992), s. 132.Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/2004062201034890

No trackback comments for this entry.
Prawo kanoniczne - orzeczenie nieważności małżenstwa - przypisy | 2 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
j_ko2 pią, 9 lip 2010, 08:20:24

Profesjonalna pomoc w sprawach o nieważność małżeństwa.

tel. 661 437 833

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń