Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Małżeństwo a aborcja

Pytania i odpowiedziWitam wszystkich. Ja i moja dziewczyna dokonaliśmy aborcji. Nigdy nie spowiadaliśmy się z tego czynu. W najbliższym czasie zamierzamy zawrzeć związek małżeński. Czy, małżeństwo będzie ważnie zawarte, jeśli nie wyspowiadamy się z tego ? Czy takie małżeństwo będzie można unieważnić, ze względu na przystąpienie do sakramentu małżeństwa z grzechem ciężkim? Ostatnio bardzo dużo o tym rozmawiamy. Teraz nie zrobilibyśmy tego, jednak wtedy sytuacja była inna. Chcielibyśmy się wyspowiadać - powiedzieć o tym komuś. Gdzie można znaleźć księdza -spowiednika, który ma moc rozgrzeszania tego typu grzechów.

Małżeństwo będzie ważnie zawarte, chociaż niegodnie i po świętokradzku. Stąd unieważnienie z tego powodu nie jest możliwe.

Tak brzmiała moja pierwotna odpowiedź, jednakże, jak słusznie zwrócono mi uwagę w komentarzach poniżej, dotyczy ona przypadku kiedy zawiera się małżeństwo w stanie grzechu ciężkiego. Państwa przypadek jest o tyle szczególny, że znajdujecie się obecnie w stanie ekskomuniki, który uniemożliwia ważne przyjmowanie sakramentów. Tak więc małżeństwo przez Was zawarte bez uprzedniej spowiedzi u właściwego spowiednika będzie nieważne.

Jeżeli chodzi o rozgrzeszenie z grzechu aborcji to w zwykłym trybie udziela go biskup ordynariusz oraz upoważnieni księża: kanonicy i penitencjarze (kościoła katedralnego lub kolegiackiego) na mocy urzędu.

Ponadto może to zrobić każdy spowiednik, jeśli penitentowi trudno by było pozostawać w stanie grzechu ciężkiego do czasu, aż będzie mógł się zwrócić do upoważnionego spowiednika.

Udzielając zwolnienia, spowiednik powinien nałożyć na penitenta obowiązek odniesienia się w ciągu miesiąca, pod groźbą ponownego popadnięcia w karę, do kapłana posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz zastosowania się do otrzymanych poleceń.

Takie są normy ogólne. Poza tym jednak biskup ordynariusz może (i zwykle to czyni) udzielić takiej władzy albo odnośnie miejsca (np miejscowości wypoczynkowe, sanktuaria) albo osób (np. dziekani, proboszczowie) albo określonego czasu (np. misje, rekolekcje parafialne, czas Wielkiego Postu). Tak więc dobrze byłoby się zorientować jak to wygląda w przypadku Państwa diecezji, ewentualnie pójść do spowiedzi - i wówczas kapłan powie co robić dalej jeśli nie będzie miał władzy rozgrzeszenia z tego grzechu. S();

Ks. AdamOpcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20050216154247416

No trackback comments for this entry.
Małżeństwo a aborcja | 11 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
mateuszwroc śro, 16 lut 2005, 20:55:46

"Takie są normy ogólne. Poza tym jednak biskup ordynariusz może (i zwykle to czyni) udzielić takiej władzy albo odnośnie miejsca "

Chyba takim miejscem są katedry. Tak przynajmniej jest we Wrocławiu.

Ale w związku z aborcją jest inna sprawa. Przecież pociąga ona za sobą ekskomunikę:

Kan. 1398 - Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa.

Przecież i Autor pytania i Jego narzeczone spowodowali aborcję. Tym samym oboje są ekskomunikowani. Osoba ekskomunikowana jest wyłączona ze wspólnoty z Kościołem. Te osoby nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa bez uprzedniego zdjęcia ekskomuniki:

Kan. 1331 - § 1. Ekskomunikowanemu zabrania się:

1° jakiegokolwiek udziału posługiwania w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej lub w jakichkolwiek innych obrzędach kultu;

2° sprawować sakramenty i sakramentalia oraz przyjmować sakramenty;

W dodatku inną sprawą jest fakt zatajenia tak poważnego grzechu. Taka spowiedź była świętokradcza i nieważna.

---
"Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną." (J 15;6)

 
mateuszwroc śro, 16 lut 2005, 20:59:56

"Małżeństwo będzie ważnie zawarte, chociaż niegodnie i po świętokradzku. Stąd unieważnienie z tego powodu nie jest możliwe."

Kto dał taką odpowiedź? Przecież to nieprawda. Uzasadniłem w komentarzu. Dobrze by było zmienić treść odpowiedzi, bo Autor pytania może zostać wprowadzony w błąd.

---
"Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną." (J 15;6)

 
Brat Mniejszy nie, 20 lut 2005, 11:43:38

Chciałbym jeszcze zauważyć, że istnieje jeden przepis mówiący o władzy rozgrzeszania grzechu przerwania ciąży. Znajduje się on w dokumencie Papieskiej Rady ds. Rodziny (12.02.1999) Vademecum dla spowiedników o niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego. Jest tam punkt 19, a nim przypis 53 mówiący: Należy mieć na uwadze, że "z mocy prawa" (ipso iure) władza odpuszczania grzechów w tej materii w zakresie wewnętrznym przynależy, jak dla wszystkich cenzur nie zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej i nie zdeklarowanych jakiemukolwiek biskupowi choćby tylko tytularnemu, i penitencjarzowi diecezjalnemu lub kolegiackiemu (kan. 508), także kapelanom szpitali, więzień i podróżującym po morzu (kan. 566 § 2). Jedynie dla cenzury odnoszącej się do przerwania ciąży cieszą się władzą rozgrzeszania z przywileju spowiednicy należący do zakonów żebrzących (np. franciszkanie konwentualni, bernardyni, reformaci, dominikanie - dopisek mój) lub do niektórych współczesnych zgromadzeń religijnych.

o. Sebastian OFMConv

 
Bonifacy nie, 24 kwi 2005, 13:54:24
Wielu kapłanów jest upoważnionych do udzielenia rozgrzeszenia z kary ekskomuniki za aborcję:

UPRAWNIENIA DLA SPOWIEDNIKÓW DOTYCZĄCE ROZGRZESZANIA
Z EKSKOMUNIKI LATAE SENTENTIAE Z KAN. 1398 KPKPrzypomina się, że celem ujednolicenia na terenie całej Polski uprawnień do rozgrzeszania z ekskomuniki latae sententiae, w którą wpadają dopuszczający się przestępstwa przerwania ciąży, stosownie do normy kan. 1398, Konferencja Episkopatu na sesji Biskupów Diecezjalnych, określiła kapłanów, którzy jako spowiednicy z dniem 23 kwietnia 1984 r. otrzymują jurysdykcję od swojego Biskupa Diecezjalnego do zwalniania z w/w. ekskomuniki:
1. Księża Dziekani i Wicedziekani,
2. Proboszczowie i administratorzy parafii,
3. Wszyscy kapłani spowiadający w kościele katedralnym oraz w sanktuariach określonych przez Biskupa Diecezjalnego,
4. Przełożeni Wyżsi i przełożeni Domów kleryckich instytutów życia konsekrowanego oraz kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego,
5. Wszyscy spowiednicy:
a) W czasie Komunii Wielkanocnej, Misji i Rekolekcji,
b) W czasie kanonicznych wizytacji biskupich i odpustów parafialnych,
c) Z okazji spowiedzi narzeczonych, żołnierzy i więźniów,
d) Z okazji spowiedzi w szpitalach i chorych, którzy nie wychodzą z mieszkania oraz kobiet ciężarnych,
e) Z okazji spowiedzi generalnych przynajmniej z okresu jednego roku.

W każdej diecezji są wyznaczone (oprócz katedry) kościoły, w których spowiednicy mają władzę zwalniania z tej kary. W sytacji wyżej opisanej, jako że chodzi o narzeczonych, każdy kapłan może rozgrzeszenia udzielić.
 
ks. Krzysztof nie, 22 sty 2006, 18:02:48
Drogi Ksieze! Odpowiedz pierwsza:"Małżeństwo będzie ważnie zawarte, chociaż niegodnie i po świętokradzku" jest jak najbardziej sluszna. W can. 1071, 5 mowi wlasnie o tym przypadku. (Wyjasnienie w Münsterische Kommentar zur CIC; can 1331;str.5-6. Can. 1331 zabrania, ale nie czynie tej czynnosci niewazna Serdecznie pozdrawian

---
ks. Krzysztof

 
PawelSz wto, 11 lip 2006, 12:59:19
Warto jeszcze dodać z jakimi konsekwencjami wiązałoby się wystąpienie przed sąd z prośbą o unieważnienie małżeństwa. Moglibyście zostać skazani z tytułu Kan. 1365: "Winny zakazanego uczestnictwa w rzeczach świętych ma być ukarany sprawiedliwą karą." (tzn. zakazanego przyjęcia sakramentu małżeństwa, udziału w liturgi zawierania tegoż sakramentu itd.). Oprócz tego sąd móglby zadeklarować ekskomunikę, która już na was spadła, a księdzu, który wam udzieliłby ślubu także by się dostało z tytułu:

Kan. 1371 - Powinien być sprawiedliwie ukarany:
2° kto w inny sposób okazuje nieposłuszeństwo Stolicy Apostolskiej, ordynariuszowi lub przełożonemu, którzy zgodnie z prawem coś nakazują lub czegoś zakazują, i po upomnieniu trwa w nieposłuszeństwie.

W tym wypadku chodzi o złamanie prawa powszechnego, a więc nieposłuszeństwo wobec Stolicy Apostolskiej.

Do tego  Kan. 1384 - Kto oprócz wypadków, o których w kan. 1378-1389, niezgodnie z prawem sprawuje zadanie kapłańskie lub inną świętą posługę, może być ukarany sprawiedliwą karą. (w tym wypadku niezgodnie z prawem sprawuje skarament małżeństwa). Trochę się tego nazbierało.

Warto jeszcze przypomnieć, że zawarcie małżeństwa w stanie grzechu ciężkiego nigdy nie może być powodem do uznania nieważności małżeństwa, gdyż:

Kan. 1550 -

§ 2. Za niezdolnych należy uznać:

2° kapłanów w odniesieniu do wszystkiego, co poznali z sakramentalnej spowiedzi, chociażby penitent prosił o ujawnienie tego; co więcej, tego, co przez kogokolwiek i w jakikolwiek sposób zostało usłyszane z okazji spowiedzi, nie można w sądzie przyjąć nawet jako śladu prawdy.

Żaden sędzia nie zezwoli na powołanie na świadka spowiednika, a zaden spowiedni nie będzie chciał odpowiadać przed sądem.

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń