Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Stwierdzenie nieważności małżeństwa - odwołanie od wyroku sądu

Pytania i odpowiedzi

Moja dziewczyna starała się unieważnić ślub kościelny.W pierwszej i drugiej instancji odpowiedź była negatywna. Odpowiedź z drugiej instancji przyszła taka,że jest to wyrok ostateczny. Czy istnieje możliwość odwołania się od tego wyroku czy raczej  nie. Jeśli jest możliwość odwołania to gdzie takie odwołanie sie pisze. Mam też drugie pytanie.Ile razy mozna składać pozew o unieważnienie ślubu kościelnego. Dziękuję za odpowiedź.Po dwóch zgodnych wyrokach nie ma możliwości wnoszenia apelacji. Natomiast prawo kanoniczne dpopuszcza tzw. ponownie wniesienie sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Szczegółowo reguluje to kan. 1644. Nowe wprowadzenie sprawy może mieć miejsce wówczas, gdy np. pojawiły sie nowe dowody, nowe okoliczności, nowe dokumety, swiadkowie. Należy pamiętać, że skorzystanie z tej instytucji prawa kanonicznego, może mieć miejsce tylko o wyłącznie w oparciu o inny, nowy tytuł nieważności.

Sprawy stanu osób nigdy nie przechodzą w stan rzeczy osądzonej, w związku z tym z nowego wniesienia sprawy można zawsze korzystać.

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20050523180719516

No trackback comments for this entry.
Stwierdzenie nieważności małżeństwa - odwołanie od wyroku sądu | 9 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
friend wto, 24 maj 2005, 14:57:24

Gwoli wyjaśnienia, otóż nie da się unieważnić ważnie zawartego małżeństwa. Można tylko starać się udowodnić, że ono nigdy (od samego jakby początku) nie było ważne, że ono nigdy nie zaistniało.

---
friend

 
mateuszwroc wto, 24 maj 2005, 18:47:35
A ja myślałem, że zostaje jeszcze Rota Rzymska. Dobrze, że Pani Baran odpowiedziała, że dwie instancje i koniec. Tak ciągle trwałbym w złej wiedzy.

---
Św. Piusie V módl się za mną!

 
Bonifacy czw, 26 maj 2005, 18:06:32
Ależ nie, Pani Małgorzato! Z nowego tytułu nieważności można wnieść sprawę bez żadnego problemu do właściwego Trybunału I instancji w Polsce. To nie jest nowe przedstawienie sprawy. Natomiast gdyby chcieć wnieść do sądu sprawę juz rozpatrzoną przez dwa trybunały, po dóch wyrokach negatywnych, należy prosić Rotę Rzymską o łaskę dopuszczenia do nowego przedstawienia sprawy, jeśli pojawiły się jakieś nowe fakty lub dowody. Ale jeśli ktoś chce, by sprawę rozpatrzono z nowego tytułu, wnosi ją do sądu kościelnego w Polsce.
 
eva wto, 28 mar 2006, 14:02:20
Zatem od wyroków I i II INSTANCJI nie ma odwołania?Chyba Rota Rzymska jest III Trybunałem i chyba każdy ma prawo do niej wnieść apelację od tych wyroków.Jeżeli to nie prawda, to mam pytanie -czym zajmuje się Rota ?
 
eva śro, 29 mar 2006, 12:58:29
I jeszcze jedno pytanie.Załóżmy,że zapadają 2 jednobrzmiące wyroki,a któraś ze stron z  t ym się nie zgadza, to chyba ma prawo przedłożyć swoje racje w najwyższym Trybunale jakim jest Rota Rzymska.Pytanie moje jest następujące:jaki jest czas na uprawomocnienie się tych wyroków?Ile strony mają czasu na przedłożenie swoich racji w Rocie ?Czy apelacje piszą w języku włoskim  w polskim ?A może jest ktoś ,kto już apelował do Roty - z ciekawości nawiąże z nim kontakt poza internetem.
 
PawelSz wto, 11 lip 2006, 15:02:52
Pani Małgorzato, proszę o rzetelność i nie wprowadzanie w błąd. W Kodeksie wyraźnie jest napisane:

Kan. 1629 - Nie ma miejsca na apelację:

1° od wyroku samego Papieża lub Sygnatury Apostolskiej;

2° od wyroku dotkniętego wadą nieważności, chyba że jest złączona ze skargą o nieważność według przepisu kan. 1625;

3° od wyroku, który przeszedł w stan rzeczy osądzonej;

4° od dekretu sędziego lub wyroku przedstanowczego, które nie mają mocy ostatecznego wyroku, chyba że jest złączona z apelacją od ostatecznego wyroku;

5° od wyroku lub dekretu w sprawie, w stosunku do której prawo zastrzega, że rzecz powinna być jak najszybciej rozstrzygnięta.

Z listu wynika jednoznacznie, że żadna z tych okoliczności nie zaszła (gdyż wyrok w tej sprawie nigdy nie przechodzi w stan rzeczy osądzonej) więc przysługuje apelacja do Roty Rzymskiej, która:

Kan. 1444 -

§ 1. Rota Rzymska sądzi:
2° w trzeciej lub dalszej instancji, sprawy rozpoznane już przez samą Rotę Rzymską i przez jakiekolwiek inne trybunały, chyba że sprawa przeszła w stan rzeczy osądzonej.

Z tego wynika, że Rota, może sądzić w kolejnej instancji, skoro sprawa nie przeszła w stan rzeczy osądzonej.

Może ona odmówić ponownego rozpatrzenia sprawy z uwagi na to, że dwa sądy wydały taki sam werdykt, a sama Rota nie widzi żadnych zastrzeżeń. W tym momencie zgodnie z:

Kan. 1445 -

§ 1. Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej rozpatruje:

1° sprawy o nieważność, prośby o przywrócenie do stanu poprzedniego i inne rekursy przeciwko wyrokom rotalnym;

2° rekursy dotyczące stanu osób w sprawach, których dopuszczenia do ponownego zbadania odmówiła Rota Rzymska;

3° zarzuty stronniczości oraz inne sprawy przeciwko audytorom Roty Rzymskiej, z powodu aktów dokonanych przy wykonywaniu ich funkcji;

Przysługuje rekurs przeciwko wyrokowi Roty do Sygnatury Apostolskiej, która rozpatruje, czy zgodne z prawem było odrzucenie przez Rotę możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy. Jeżeli Sygnatura zasądzi na korzyść Pani, wtedy sprawa wraca do Roty, która rozpatruje w dwóch instancjach sprawę, którą przedtem odrzuciła.

Poza tym zawsze może Pani składac do Roty różne rekursy przeciwko wyrokom, zarzucić sędziemu stronniczość itd.

Jeszcze jedno - co do wspomnianego przez Panią Małgorzatę kan. 1644 par. 1. mówi się tu o tym, że można wnieść ponownie sprawę do trybunału apelacyjnego (w tym przypadku do Roty), ale nigdzie nie jest w Kodeksie napisane, że nie można wnieść apelacji po drugim wyroku w sprawie o orzeczenie nieważności małżeństwa. Nie wszystko stracone :-)

 
Arletta Bolesta wto, 23 sie 2011, 10:14:05

Witam,

w przypadku zapytań z dziedziny kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa:

a.bolesta@op.pl

12-636-65-41 (od godz. 19.30 do godz. 20.00)

dr Arletta Bolesta

adwokat kościelny

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń