Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Jakie są owoce Roku Eucharystii?

Rok Eucharystii trwa od października ubiegłego roku, a jego początek wyznaczył Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Guadalajara (w Meksyku) trwający od 10 do 17 października 2004 roku. Obchód ten zakończy się w październiku bieżącego roku, kiedy to w dniach od 2 do 29 października 2005 r., odbędzie się w Watykanie Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów, poświęcone tematowi: "Eucharystia, źródło i szczyt życia i posłannictwa Kościoła".Obecny Rok Eucharystii, wprowadzony i inspirowany przez List Apostolski papieża Jana Pawła II Mane nobiscum Domine (z dnia 7 października 2004 r.), stworzył ważną okazję duszpasterską po to, aby cała wspólnota chrześcijańska została wewnętrznie uwrażliwiona na to, by tę cudowną Ofiarę i Sakrament Eucharystii uczynić sercem swojego życia. Szeroko otwarty horyzont Roku Eucharystii przywoływał i ożywiał działania, które łączą różne wymiary życia w Chrystusie i w Kościele. Eucharystia nie jest bowiem jednym z „wielu tematów", lecz samym sercem życia chrześcijańskiego. Rok Eucharystii stwarzał więc nadzwyczajną okazję do bardziej intensywnej katechezy o Eucharystii przyjmowanej w wierze przez Kościół.

Eucharystia jest także szczytem i źródłem życia duchowego, niezależnie od licznych dróg duchowości, regularne przyjmowanie Pokarmu Eucharystycznego podtrzymuje łaskę niezbędną na drodze poszczególnych powołań i stanów życia oraz rzuca światło na różne sytuacje życiowe (radości i bóle, problemy i plany, choroby i próby); miłość, zgoda, miłość braterska są owocami Eucharystii i wskazują na widzialną więź z Chrystusem realizowaną w sakramencie; jednocześnie praktykowanie miłości w stanie łaski jest warunkiem, dzięki któremu można sprawować w pełni Eucharystię: jest ona "źródłem", lecz także "objawieniem" komunii. Obecność Chrystusa w nas i wśród nas pobudza do dawania świadectwa w życiu codziennym i do budowania doczesnej społeczności, Eucharystia jest początkiem i programem naszej życiowej misji.

„Jeśli chcemy ponownie odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między Kościołem i Eucharystią w całym jej bogactwie, nie możemy zapomnieć o Maryi, Matce i Wzorze Kościoła” . Tak zaczyna się rozdz. VI encykliki Ecclesia de Eucharistia, w którym Jan Paweł II przypominał głęboki związek, jednoczący Maryję z Eucharystią i Kościołem, który żyje Sakramentem ołtarza. Spotkanie z "Bogiem z nami i dla nas" zakłada obecność Dziewicy Maryi - pisał Sługa Boży Jan Paweł II. Rok Eucharystii stwarzał także wyjątkową okazję do pogłębienia tego Misterium. Aby głęboko przeżywać każdą celebrację eucharystyczną i czynić to w taki sposób, żeby pozostawiała ona ślad w naszym życiu codziennym, nie ma lepszej drogi, jak "uczyć się" od Maryi - "Niewiasty Eucharystii".

Czy tak się stało w naszym życiu? Czy dobrze i owocnie przeżywaliśmy Rok Eucharystii? Te i podobne pytania powinniśmy sobie postawić, gdy kończy się rok poświęcony Najświętszej Eucharystii.

W czasie modlitwy „Anioł Pański” w niedzielę 4 września br. papież Benedykt XVI poczynił pewne podsumowania mijającego roku i powiedział: „Rok Eucharystii przechodzi już w swą fazę końcową. Zostanie zamknięty w październiku zgromadzeniem zwyczajnym Synodu Biskupów w Watykanie, którego tematem będzie „Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła”. Ten szczególny rok poświęcony eucharystycznemu Misterium został ogłoszony przez ukochanego papieża Jana Pawła II, aby ożywić w ludzie chrześcijańskim wiarę, podziw i miłość do tego wielkiego sakramentu, który stanowi prawdziwy skarb Kościoła. Z jaką pobożnością sprawował on Mszę Świętą, centrum każdego jego dnia! Ileż czasu spędzał na adorującej, cichej modlitwie przed tabernakulum! W ostatnich miesiącach choroba coraz bardziej upodabniała go do cierpiącego Chrystusa. Uderza myśl, że w godzinie śmierci zjednoczył ofiarę własnego życia z ofiarą Chrystusa podczas Mszy, która sprawowana była przy jego łóżku. Jego ziemskie bytowanie zamknęło się w Oktawie Wielkanocy, dokładnie w środku Roku Eucharystycznego, w którym dokonało się przejście z jego wielkiego pontyfikatu w mój pontyfikat. Dlatego z radością, od początku tej służby, którą polecił mi Pan, potwierdzam centralne miejsce sakramentu rzeczywistej obecności Chrystusa w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina. (...)”.

Zaiste ważne jest, aby Eucharystia była pojmowana nie tylko na płaszczyźnie obrzędowej, jako celebracja, lecz także jako program życia i fundament autentycznej "duchowości eucharystycznej".

Rok Eucharystii jest właśnie czasem sprzyjającym temu poszerzeniu spojrzenia poza aspekty typowo obrzędowe. Eucharystia bowiem, będąc sercem życia chrześcijańskiego, nie zamyka się w ścianach kościoła, lecz wymaga przeniesienia jej w życie tego, kto w niej uczestniczy. Sakrament Ciała Chrystusa zmierza do budowania Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Wewnętrzne postawy eucharystyczne, których się uczymy w czasie celebracji, należy pielęgnować w życiu duchowym, stosownie do rodzaju powołania i stanu życia każdego z wiernych. Eucharystia jest naprawdę pokarmem nieodzownym dla wszystkich wierzących w Chrystusa, bez rozróżnienia wieku i stanu.

W czasie owego niedzielnego rozważania z 4 września br. Benedykt XVI dodał jeszcze: „Ufam, że dzięki zaangażowaniu duszpasterzy i wiernych, udział w Eucharystii będzie w każdej wspólnocie coraz bardziej gorący i żarliwy. Dzisiaj chciałbym szczególnie zaapelować o radosne świętowanie „Dnia Pańskiego”, niedzieli, dnia świętego dla chrześcijan. W tym kontekście chętnie wspominam postać Grzegorza Wielkiego (...) . Ten wielki papież wniósł wkład o historycznym znaczeniu w promowanie różnorodnych form liturgii, a zwłaszcza w odpowiednie sprawowanie Eucharystii. Niech jego wstawiennictwo, wraz z wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, pomoże nam co niedzielę w pełni przeżywać radość z Paschy i spotkania ze Zmartwychwstałym Panem”.

Sukces tego mijającego już Roku niewątpliwie zależeć będzie od pogłębienia naszej modlitwy. Jesteśmy zaproszeni do sprawowania Eucharystii, do przyjmowania jej, do adorowania jej z Maryją i wiarą Świętych. Ten szczególny Rok powinien nam pomóc w spotkaniu żywego Jezusa w Eucharystii, abyśmy Nim żyli w życiu codziennym.

o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp.Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20050916050131527

No trackback comments for this entry.
Jakie są owoce Roku Eucharystii? | 1 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
artursac nie, 25 wrz 2005, 04:56:00

mysle ze podstawowym owocem Roku Eucharystycznego jest sam fakt ze zaczelo sie mowic duzo o Eucharystii, ukazywac jej wartosc w zyciu czlowieka

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń